Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
_
_
_


academic


ELMS for Microsoft Imagine


W ramach programu Microsoft Imagine Premium, w którym uczestniczy Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, studenci i pracownicy Wydziału mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Do ważniejszych pakietów, które nie są udostępniane w ramach tej licencji należą: MS Office, Office Developer i FrontPage. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji jest realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine" dostępny pod adresem:http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=402213aa-a68b-e011-969d-0030487d8897

 Ogólne zasady korzystania z oprogramowania.

 • Z oprogramowania korzystać mogą pracownicy i studenci wszystkich form kształcenia (studia dzienne, zaoczne, licencjackie, podyplomowe) po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ELMS (Electronic License Management System).
 • Korzystających z oprogramowania obowiązują warunki licencji.
 • Oprogramowanie może być instalowane zarówno na komputerach wydziałowych jak i osobistych (domowych), a wykorzystywane może być wyłącznie do celów dydaktycznych i prac badawczych niekomercyjnych. Nie wolno wykorzystywać oprogramowania do budowy infrastruktury wydziału.
 • Oprogramowanie rozpowszechniane jest za pomocą systemu ELMS przez pobranie oprogramowania z serwera dystrybucyjnego.

 Strony związane z materiałami Imagine Premium

Z serwisu Microsoft MSDN AA:

Program Imagine Premium (dawniej DreamSpark Premium, dawniej MSDN Academic Alliance) został opracowany z myślą o jednostkach wyższych uczelni, które prowadzą kursy związane z informatyką, inżynierią oprogramowania oraz systemami informatycznymi.

 Korzyści:

 • Wydział otrzymuje roczną subskrypcję pakietu Imagine Premium Subscription.
 • Aneks do umowy End User License Agreement for MSDN umożliwia instalację nieograniczonej ilości kopii dostarczonego w ramach pakietu Imagine Premium oprogramowania na posiadanych na Wydziale komputerach służących do celów dydaktycznych i/lub badawczych.
 • Studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych na Wydziale uprawnieni są do instalacji dostarczonego w ramach pakietu Imagine Premium oprogramowania na własnych komputerach.
 • Dostęp do witryny z dodatkowymi informacjami:
  • Rejestracja,
  • Informacje bieżące,
  • Dodatkowe informacje: projekty, artykuły, dokumenty techniczne,
  • Oferty dla uczestników programu.

 Zawartość pakietu Imagine Premium Subscription:

 • Visual Studio - zestaw narzędzi dla programistów
 • Serwery Microsoft .NET Enterprise Servers: (Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center Server, Systems Management Server)
 • Systemy operacyjne, zestawy oprogramowania Software Development Kit i Driver Development Kit
 • Nowe wersje oprogramowania, wersje beta, poprawki
 • Visio Professional
 • MSDN Library: (Dokumentacja, artykuły techniczne, przykłady kodu)
 • Knowledge Base: baza informacji z zakresu pomocy technicznej
 • Narzędzia programistyczne dla Windows CE

 Wymagania:

 • Dostarczone oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach dydaktycznych i badawczych (non-profit) - stosowanie oprogramowania do innych celów, w szczególności do budowy infrastruktury Wydziału i/lub działalności komercyjnej jest zabronione.
 • Udział w programie jest ograniczony do szkół wyższych - placówek edukacyjnych w myśl Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
 • Do instalacji dostarczonego oprogramowania uprawnieni są jedynie studenci uczeszczający na zajęcia prowadzone w ramach wydziału, który uczestniczy w programie Imagine Premium.
 • Oprogramowanie dla studentów może być im jedynie wypożyczone, bądź udostępnione na serwerze wydziału w formie download. Nie jest dopuszczalne przekazanie studentom mediów instalacyjnych na stałe.

Strona główna Wydziału