Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
_
_
_


academic


Microsoft Azure Dev Tools for Teaching


W ramach programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (d. Microsoft Imagine Premium), w którym uczestniczy Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, studenci i pracownicy Wydziału mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft: systemy operacyjne Windows, Visual Studio, SQL Server, aplikacje Access, Project i Visio oraz biblioteka MSDN. Do ważniejszych pakietów, które nie są udostępniane w ramach tej licencji należą: MS Office, Office Developer i FrontPage. Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach tej licencji była realizowana w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS WebStore for Microsoft Imagine" -> OnTheHub (obsługiwany przez Kivuto - pkt. 1). (Serwis Kivuto udostępnia także zasoby innych firm, m. in. IBM, VMware, National Instruments - na podstawie oddzielnych uprawnień.)

UWAGA! 15 lutego 2019 firma Microsoft przemianowała program Microsoft Imagine na Microsoft Azure Dev Tools for Teaching. Serwis jest dostępny pod nowym adresem (pkt. 2).

Autoryzacja do serwisu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching odbywa się na podstawie konta użytkownika Microsoft Account ( https://account.microsoft.com/account ), które należy sobie samemu stworzyć (typ: prywatne). Następnie należy zalogować się do systemu poprzez poniższy odnośnik (pkt. 2) i zarejestrować swój wydziałowy adres e-mail (w domenie @fis.agh.edu.pl). Po akceptacji za pomocą otrzymanego na skrzynkę e-mail odnośnika następuje zatwierdzenie autoryzacji dostępu (dział: Strona główna -> Education - Oprogramowanie).1. Kivuto -> OnTheHub

2. Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

 Ogólne zasady korzystania z oprogramowania.

 • Z oprogramowania korzystać mogą pracownicy i studenci wszystkich form kształcenia (studia dzienne, zaoczne, licencjackie, podyplomowe) po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie ELMS (Electronic License Management System).
 • Korzystających z oprogramowania obowiązują warunki licencji.
 • Oprogramowanie może być instalowane zarówno na komputerach wydziałowych jak i osobistych (domowych), a wykorzystywane może być wyłącznie do celów dydaktycznych i prac badawczych niekomercyjnych. Nie wolno wykorzystywać oprogramowania do budowy infrastruktury wydziału.
 • Oprogramowanie rozpowszechniane jest za pomocą systemu ELMS przez pobranie oprogramowania z serwera dystrybucyjnego.

 Strony związane z materiałami Imagine Premium

Z serwisu Microsoft MSDN AA:

Program Imagine Premium (dawniej DreamSpark Premium, dawniej MSDN Academic Alliance) został opracowany z myślą o jednostkach wyższych uczelni, które prowadzą kursy związane z informatyką, inżynierią oprogramowania oraz systemami informatycznymi.

 Korzyści:

 • Wydział otrzymuje roczną subskrypcję pakietu Imagine Premium Subscription.
 • Aneks do umowy End User License Agreement for MSDN umożliwia instalację nieograniczonej ilości kopii dostarczonego w ramach pakietu Imagine Premium oprogramowania na posiadanych na Wydziale komputerach służących do celów dydaktycznych i/lub badawczych.
 • Studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych na Wydziale uprawnieni są do instalacji dostarczonego w ramach pakietu Imagine Premium oprogramowania na własnych komputerach.
 • Dostęp do witryny z dodatkowymi informacjami:
  • Rejestracja,
  • Informacje bieżące,
  • Dodatkowe informacje: projekty, artykuły, dokumenty techniczne,
  • Oferty dla uczestników programu.

 Zawartość pakietu Imagine Premium Subscription:

 • Visual Studio - zestaw narzędzi dla programistów
 • Serwery Microsoft .NET Enterprise Servers: (Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center Server, Systems Management Server)
 • Systemy operacyjne, zestawy oprogramowania Software Development Kit i Driver Development Kit
 • Nowe wersje oprogramowania, wersje beta, poprawki
 • Visio Professional
 • MSDN Library: (Dokumentacja, artykuły techniczne, przykłady kodu)
 • Knowledge Base: baza informacji z zakresu pomocy technicznej
 • Narzędzia programistyczne dla Windows CE

 Wymagania:

 • Dostarczone oprogramowanie może być wykorzystywane jedynie w celach dydaktycznych i badawczych (non-profit) - stosowanie oprogramowania do innych celów, w szczególności do budowy infrastruktury Wydziału i/lub działalności komercyjnej jest zabronione.
 • Udział w programie jest ograniczony do szkół wyższych - placówek edukacyjnych w myśl Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.
 • Do instalacji dostarczonego oprogramowania uprawnieni są jedynie studenci uczeszczający na zajęcia prowadzone w ramach wydziału, który uczestniczy w programie Imagine Premium.
 • Oprogramowanie dla studentów może być im jedynie wypożyczone, bądź udostępnione na serwerze wydziału w formie download. Nie jest dopuszczalne przekazanie studentom mediów instalacyjnych na stałe.

Strona główna Wydziału