LISTA KANDYDATÓW
do Uczelnianego Kolegium Elektorów


z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub dr hab.

1. Joanna Chwiej
2. Czesław Kapusta
3. Marek Lankosz
4. Wojciech Łużny
5. Kazimierz Różański
6. Janusz Toboła
7. Wiesław Marek Woch
8. Janusz Wolny

Liczba mandatów do obsadzenia - 7



LISTA KANDYDATÓW
do Uczelnianego Kolegium Elektorów


z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. Antoni Dydejczyk
2. Piotr Gronek
3. Aleksandra Jung

Liczba mandatów do obsadzenia - 3



LISTA KANDYDATÓW
do Wydziałowego Kolegium Elektorów


z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. Paweł Armatys
2. Tomasz Bołd
3. Joanna Czub
4. Joanna Dudała
5. Antoni Dydejczyk
6. Tomasz Fiutowski
7. Grzegorz Gach
8. Przemysław Gawroński
9. Piotr Gronek
10. Jakub Haberko
11. Paweł Jodłowski
12. Aleksandra Jung
13. Krzysztof Malarz
14. Katarzyna Matusiak
15. Jan Michalik
16. Bartosz Mindur
17. Jacek Nizioł
18. Agnieszka Obł±kowska-Mucha
19. Aleksandra Orzechowska
20. Radosław Strzałka
21. Michał ¦lęzak
22. Roman Wawszczak
23. Piotr Wi±cek
24. Bartłomiej Wiendlocha
25. Maciej Wołoszyn
26. Marcin Wroński
27. Ryszard Zalecki

Liczba mandatów do obsadzenia - 25



LISTA KANDYDATÓW
do Wydziałowego Kolegium Elektorów


z grupy pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi

1. Roman Bonczarowski
2. Janusz Chmist
3. Jolanta Lipniacka
4. Elżbieta Olszyńska
5. Agnieszka Otrębska
6. Anna Serafin
7. Andrzej Skalski
8. Ryszard Skotnicki
9. Krystyna Sobczyk
10. Agnieszka Stanik
11. Przemysław Terlecki
12. Grażyna Walu¶
13. Aneta Wijas
14. Damian Zięba

Liczba mandatów do obsadzenia - 10



LISTA KANDYDATÓW
do Rady Wydziału


z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. Leszek Adamczyk
2. Paweł Armatys
3. Antoni Dydejczyk
4. Leszek Furman
5. Zbigniew Gorczyca
6. Piotr Gronek
7. Jakub Haberko
8. Katarzyna Matusiak
9. Agnieszka Obł±kowska-Mucha
10. Łucjan Pytlik
11. Damian Rybicki
12. Radosław Strzałka
13. Krzysztof ¦wientek
14. Waldemar Tokarz
15. Sebastian Wroński

Liczba mandatów do obsadzenia - 12



LISTA KANDYDATÓW
do Rady Wydziału


z grupy pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi

1. Janusz Chmist
2. Krystyna Sobczyk
3. Grażyna Walu¶
4. Aneta Wijas

Liczba mandatów do obsadzenia - 4