Zgłaszanie kandydatów na wybieralnych członków Kolegium Wydziału odbywa się w ramach poszczególnych grup wyborców, czyli03-08.06.2020 elektroniczne zgłaszanie kandydatów do Kolegium Wydziału

Zgłoszenia należy wysyłać do 8.06.2020 (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres Wybory2020@fis.agh.edu.pl.
Dokumenty do pobrania

Statut AGH Załącznik nr1 §16 pkt.4
"Kandydatów na wybieralnych członków Kolegium Wydziału z danego okręgu może zgłosić co najmniej 3 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. ..."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.


08.06.2020 (poniedziałek) po godzinie 18-tej ogłoszenie listy kandydatów do Kolegium Wydziału


GŁOSOWANIE (on-line w systemie vote.agh ) odbędzie się na zebraniu OKE, które zostanie zorganizowane na platformie MS Teams w poniedziałek 15.06.2020 o godzienie 11:00
Zaproszenie na to spotkanie zostanie wysłane w terminie późniejszym
Informacje dodatkowe.
Grupy wyborców:
PP - profesorowie i profesorowie uczelni
PN - pozostali nauczyciele akademiccy
NN - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Liczba wybieralnych członków Kolegium Wydziału:

grupa wyborców
PP PN NN
Kolegium Wydziału 12 5 2