Zgłaszanie kandydatów na członków Senatu odbywa się w ramach poszczególnych grup wyborców, czyli03-08.06.2020 elektroniczne zgłaszanie kandydatów do Senatu

Zgłoszenia należy wysyłać do 8.06.2020 (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres Wybory2020@fis.agh.edu.pl.
Dokumenty do pobrania

Statut AGH Załącznik nr1 §6 pkt.2
"Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu...."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.


08.06.2020 (poniedziałek) po godzinie 18-tej ogłoszenie listy kandydatów do Senatus


GŁOSOWANIE (on-line w systemie vote.agh ) odbędzie się na zebraniu OKE, które zostanie zorganizowane na platformie MS Teams w poniedziałek 15.06.2020 o godzienie 11:00
Zaproszenie na to spotkanie zostanie wysłane w terminie późniejszym
Informacje dodatkowe.
Grupy wyborców:
PP - profesorowie i profesorowie uczelni
PN - pozostali nauczyciele akademiccy

Liczba wybieralnych członków Kolegium Wydziału:

grupa wyborców
PP PN
Kolegium Wydziału 4 4