02-05.03.2020 zgłaszanie kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów

przyjmowanie zgłoszeń
  od 02.03.2020 do 05.03.2020 w godzinach 8:30 - 15:00 Dokumenty do pobrania - Uwaga! obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności

Statut AGH Załącznik nr1 §5 pkt.4
"Elektorzy Kolegium Okręgowego wybierani są odrębnie w grupach według podziału i proporcji określonych w ust. 2, spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 3 osoby uprawnione do głosowania z danego okręgu i grupy; ..."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.


06.03.2020 (piątek) ogłoszenie listy kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów


10.03.2020 (wtorek) GŁOSOWANIE DO OKRĘGOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

Przypominamy:Aby wybory mogły zostać uznane za ważne, konieczna jest frekfencja przekraczająca 50%

12.03.2020 (czwartek) ogłoszenie wyników wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów


13.03.2020 II tura Wyborów do OKE w grupie pozostali nauczyciele akademiccy.Grupa wyborców NAUCZYCIELE AKADEMICCY

16-17.03.2020 zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

przyjmowanie zgłoszeń
  od 16.03.2020 do 17.03.2020 w godzinach 9:00 - 14:00 Dokumenty do pobrania - Uwaga! obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności

Statut AGH Załącznik nr1 §6 pkt.2
"Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. ..."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.Grupa wyborców NIE-NAUCZYCIELE AKADEMICCY

02-17.03.2020 zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu

przyjmowanie zgłoszeń
  od 02.03.2020 do 17.03.2020 w godzinach 8:30 - 15:00 Dokumenty do pobrania - Uwaga! obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności

"Zgodnie z ustaleniem UKW, kandydatura musi być poparta przez 5 osób z danej grupy pracowniczej, ale jedną kandydaturę mogą popierać pracownicy pochodzący również z różnych Okręgów Wyborczych z grupy 1-17."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.
Informacje dodatkowe.
Oznaczenia:
UKE - Uczelniane Kolegium Elektorów
OKE - Okręgowe Kolegium Elektorów

Grupy wyborców:
PP - profesorowie i profesorowie uczelni
PN - pozostali nauczyciele akademiccy
NN - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Liczba miejsc do obsadzenia:

grupa wyborców
PP PN NN
OKE 38 15 4
UKE 10 2 Wybierani w ramach całej Uczelni