Grupa wyborców NAUCZYCIELE AKADEMICCY

20-28.04.2020 elektroniczne zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Zgłoszenia należy wysyłać do 28.04.2020 (wtorek) do godziny 15:00, na adres Wybory2020@fis.agh.edu.pl.
Dokumenty do pobrania

Statut AGH Załącznik nr1 §6 pkt.2
"Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. ..."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.


28.04.2020 (wtorek) po godzinie 18-tej ogłoszenie listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów


GŁOSOWANIE (on-line) DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
początek 04.05.2020 (poniedziałek) godzina 8:00
koniec 05.05.2020 (wtorek) godzina 15:00Grupa wyborców NIE-NAUCZYCIELE AKADEMICCY

20-28.04.2020 elektroniczne zgłaszanie kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu

Zgłoszenia należy wysyłać do 28.04.2020 (wtorek) do godziny 15:00 na adres Wybory2020@fis.agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania

"Zgodnie z ustaleniem UKW, kandydatura musi być poparta przez 5 osób z danej grupy pracowniczej, ale jedną kandydaturę mogą popierać pracownicy pochodzący również z różnych Okręgów Wyborczych z grupy 1-17."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata. Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.
Grupa wyborców PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

OKW 17 ustaliła następujące terminy głosowań:

Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem systemu vote. O szczegółach Elektorzy zostaną poinformowani.

Aktualne informacje o przebiegu akcji można znaleźć na stronie:
http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/home/akcja-wyborcza-2020/

Informacje dodatkowe.
Oznaczenia:
UKE - Uczelniane Kolegium Elektorów
OKE - Okręgowe Kolegium Elektorów

Grupy wyborców:
PP - profesorowie i profesorowie uczelni
PN - pozostali nauczyciele akademiccy
NN - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Liczba miejsc do obsadzenia:

grupa wyborców
PP PN NN
UKE 10 2 Wybierani w ramach całej Uczelni