Statut AGH Załącznik nr1 §4 pkt.2
"W pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia, którzy otrzymali największe liczby głosów, ale większe niż 50% ważnie oddanych głosów, przy frekwencji wyborczej większej niż 50% osób uprawnionych do głosowania."


Liczba mandatów do obsadzenia - 1

Frekwencja - 69%

Liczba głosów ważnych - 9


liczba uzyskanych głosówprocent uzyskanych głosów
1dr inż. Tomasz Fiutowski  9  100%