Statut AGH Załącznik nr1 §4 pkt.3
"W przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów."
Statut AGH Załącznik nr1 §4 pkt.4
"W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, aby wszyscy zostali wybrani, o obsadzeniu mandatu decyduje losowanie, które przeprowadza okręgowa komisja wyborcza."


Wyniki II tury wyborów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy

Liczba mandatów do obsadzenia - 8

Frekwencja - 55%

Liczba głosów ważnych - 37


Lp. imie i nazwisko liczba uzyskanych głosówprocent uzyskanych głosów
1dr inż. Jakub Bartyzel 2362%
2dr inż. Elżbieta Strzałka 2259%
3dr inż. Radosław Strzałka 1951%
4dr Joanna Fiedor 1849%
5dr inż. Waldemar Tokarz 1541%
6dr Aleksandra Orzechowska 1541%
7dr inż. Alina Mreńca-Kolasińska 1438%
8dr inż. Marcin Wroński 1438%
 
9dr inż. Katarzyna Matusiak 1335%
10dr Beata Ostachowicz 1335%
11dr inż. Leszek Furman 1232%
12dr inż. Joanna Dudała 1232%
13dr inż. Paweł Szumniak 1027%
14dr inż. Szymon Łukasik 924%
15dr inż. Paweł Wróbel 924%
16dr inż. Aleksandra Wandzilak 924%
17dr inż. Jan Michalik 822%
18dr Ryszard Zalecki 719%
19dr inż. Agnieszka Dróżdż 719%
20dr inż. Roman Wawszczak 514%
21dr inż. Artur Surówka 411%
22dr inż. Maciej Śniechowski 38%
23dr inż. Janusz Niewolski 38%
24dr inż. Kamil Kutorasiński 25%
25dr inż. Maciej Chrobak 13%
26mgr inż. Izabela Biało 00%
27dr Joanna Czub 00%