Statut AGH Załącznik nr1 §4 pkt.2
"W pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia, którzy otrzymali największe liczby głosów, ale większe niż 50% ważnie oddanych głosów, przy frekwencji wyborczej większej niż 50% osób uprawnionych do głosowania."

Wyniki wyborów w grupie profesorowie i profesorowie uczelni

Liczba mandatów do obsadzenia - 10

Frekwencja - 97%

Liczba głosów ważnych - 37


liczba uzyskanych głosówprocent uzyskanych głosów
1prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran3595
2prof. dr hab. Janusz Wolny3184
3prof. dr hab. Zdzisław Burda3081
4prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski2978
5dr hab. inż. Krzysztof Malarz2773
6prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański2670
7prof. dr hab. Piotr Bożek2670
8dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd2465
9prof. dr hab. Czesław Kapusta2465
10dr hab. inż. Joanna Chwiej2054
 
11dr hab. Adam Bzdak1746
12prof. dr hab. inż. Marek Idzik1746
13dr hab. inż. Jacek Tarasiuk1335
14dr hab. inż. Jakub Cieślak514

Wyniki wyborów w grupie pozostali nauczyciele akademiccy

Liczba mandatów do obsadzenia - 2

Frekwencja - 100%

Liczba głosów ważnych - 15


liczba uzyskanych głosówprocent uzyskanych głosów
1dr inż. Paweł Armatys15100
2dr inż. Antoni Dydejczyk1493
Wyniki I tury wyborów w grupie wyborców niebędących nauczycielami akademickimi

Wybrani zostali:

Do obsadzenia pozostały 4 mandaty. Kandydaci to:

II tura wyborów zostanie przeprowadzona w dniach 6-7 maja 2020.
Wyniki II tury wyborów w grupie wyborców niebędących nauczycielami akademickimi

Wybrani zostali:

Do obsadzenia pozostał 1 mandat. Kandydaci to:

III tura wyborów zostanie przeprowadzona w dniu 8 maja 2020.Wyniki III tury wyborów w grupie wyborców niebędących nauczycielami akademickimi

Wybrany został: