W wyniku zgłaszania kandyatów została wyłoniona lista, która zostanie przesłana Rektorowi-Elektowi :


Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów, którego celem będzie wyłonienie kandydatów na dziekana odbędzie się w piątek 29 maja, początek spotkania o godz. 11:15 na platformie MS Teams
Realizacja poszczególnych punktów spotkania możliwa będzie pod warunkiem zrealizowania punktów wcześniejszych, w szczególności żeby możliwe było zgłaszanie kandydatów na dziekana konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie i rozstrzygnięcie kilku głosowań (w systemie vote.agh)

Będą to kolejno:

  1. Wybór komisji skrutacyjnej
  2. Wybór przewodniczącego OKE
  3. Wybór zastępcy przewodniczącego OKE

Po zakończeniu powyższych głosowań przystąpimy do zasadniczej części zebrania.
Każdy z elektorów, obecny na zebraniu, zobowiązany jest w sposób TAJNY zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie).
Zgodnie ze Statutem AGH kandydat na dziekana musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
Aby głos był ważny w zgłoszeniu należy wpisać:

Przypomnienie o spotkaniu, wraz z linkami do spotkania i systemu do glosowania, otrzymacie Państwo w piątek rano.