Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-10-09 Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualne

Szanowni Państwo,
Na prośbę Rzecznika Praw Studenta r hab. inż. Manueli Reben przekazuję zaproszenie do udziału w ankiecie

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych", na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/ molestowaniem seksualnym, jak i tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij poniższy link: Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek, studentów, doktorantek i doktorantów na uczelniach


2018-05-16 grant Preludium NCN mgr. M. Majewskiego [więcej] go


2018-05-16 Pył PM2.5 a fotogeneracja rodników tlenowych [więcej] go


2018-04-17 Fizyka Techniczna na WFiIS w czołówce rankingu Perspektyw [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


Strona główna Wydziału