Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-11-29 Badania nad akumulacją nanocząstek w wątrobie
B. Szafran

Szanowni Państwo

Informujemy, że w renomowanym czasopiśmie Nanotoxicology (IF 6.428, pkt. MNiSW 45) ukazał się artykuł K. Matusiak, A. Skoczeń, Z. Setkowicz, A. Kubala-Kukus, I. Stabrawa, M. Ciarach, K. Janeczko, A. Jung, J. Chwiej "The elemental changes occurring in the rat liver after exposure to PEG-coated iron oxide nanoparticles: total reflection x-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy study"

Artykuł donosi o zmianach w koncentracji metali w wątrobie szczura w funkcji czasu od podania nanocząstek magnetycznych tlenków żelaza. O ile wątroba pozbywa się żelaza w ciągu kilku dni, to zaburzeniu podlegają koncentracje innych metali, co świadczy o zmiananach w metabolizmie organizmu po podaniu nanocząstek.

Opublikowana praca stanowi pierwszy etap regularnych badań zainicjowanych w Katedrze Fizyki Medycznej i Biofizyki nad toksycznością nanocząstek tlenków żelaza w żywych organizmach. Uzyskane w jej ramach wyniki wskazują, że nawet znacznie mniejsze niż stosowane w diagnostyce dawki nanocząstek mogą prowadzić do istotnych zaburzeń metabolicznych wątroby manifestujących się zachodzącymi w narządzie zmianami pierwiastkowymi.

Autorkom serdecznie gratulujemy!

2018-11-08 Święto Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego 2018 [więcej] go


2018-10-02 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


Strona główna Wydziału