Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-03-03 Stypendyści w projekcie OPUS dr hab. Adama Bzdaka
B.Szafran

W wyniku konkursów na stypendia dla doktoranta oraz studenta II stopnia w związku z realizacją grantu OPUS NCN dr hab. Adama Bzdaka pt "Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC", komisja wyłoniła dwóch laureatów: inż. Michała Bareja oraz mgr inż. Pawła Gutowskiego.

2018-05-16 grant Preludium NCN mgr. M. Majewskiego [więcej] go


2018-05-16 Pył PM2.5 a fotogeneracja rodników tlenowych [więcej] go


2018-04-17 Fizyka Techniczna na WFiIS w czołówce rankingu Perspektyw [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


Strona główna Wydziału