Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-12-04 Nagroda Ministra dla Tomasza Bołda
B.Szafran

Z satysfakcją informujemy, że dr hab. Tomasz Bołd -- pracownik Katedry Oddziaływań i Detekcji Cząstek, otrzymał nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe będące podstawą wniosku habilitacyjnego.

https://www.gov.pl/web/nauka/nagrody-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-2018-rozdane
Strona główna Wydziału