Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-11-20 STRONG-2020 H2020
B.Szafran


Informujemy, iż decyzją Komisji Europejskiej AGH weszła w skład konsorcjum projektu STRONG-2020, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu Horyzont2020-INFRAIA. Liderem konsorcjum jest CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE we Francji, a liczy ono 45 partnerów z wiodących ośrodków naukowych (w tym CERN i GSI) prowadzących badania w fizyce wysokich energii. Tematem projektu jest “Oddziaływanie silne na granicy wiedzy: podstawowe badania i zastosowania”, a jego całkowity budżet to 10 mln euro, z czego 88 tys. euro przypada AGH. Koordynatorem projektu ze strony AGH jest dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd.

Budżet AGH przeznaczony jest na zatrudnienie młodego naukowca z doktoratem, który będzie miał wiodący wkład w wykonanie łącznych pomiarów z zakresu fizyki ciężkich jonów z czterech eksperymentów na LHC (ALICE, ATLAS, CMS i LHCb). Aktywność będzie prowadzona we współpracy z między-eksperymentalną grupą HonexComb, w skład której wchodzą eksperymentatorzy i teoretycy. Zainteresowania grupy obejmują fizykę kwarków b i c, badania procesów z produkcją dżetów, pomiary bardzo rzadkich procesów w tym rozpraszanie foton-foton oraz produkcję najcięższego kwaru t w zderzeniach ciężkich jonów. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.strong-2020.eu

2020-11-27 Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Sikory [więcej] go


2020-11-04 B. Mindur wyróżniony w konkursie "Laur dydaktyka" [więcej] go


2020-11-03 Stanowisko prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej [więcej] go


2020-09-30 Zmiana stanu działalności AGH od 19 października 2020 [więcej] go


Strona główna Wydziału