Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2021-05-26 Pracownicy WFiIS laureatami grantów w konkurach NCN
T. Ślęzak

Pracownicy WFiIS laureatami grantów w konkurach NCN:

 • prof. dr hab. Czesław Kapusta z Katedry Fizyki Ciała Stałego beneficjentem programu NCN OPUS 20
  tytuł projektu: Wykorzystanie białek powierzchniowych do wychwytu komórek nowotworowych przy pomocy funkcjonalizowanych nanoczątek magnetycznych jako innowacyjne podejście teranostyczne
  konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Chemii (lider); Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (partner)
  kierownik projektu: dr hab. Joanna Dulińska-Litewka. Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Chemii
  uzyskana kwota finansowania: 1 644 162 zł, w tym dla AGH: 323 422 zł
 • dr hab. Piotr Kotko z Katedry Zastosowań Fizyki Jądrowej, beneficjentem programu NCN Preludium BIS 2
  tytuł projektu: Generator zdarzeń dla dżetów do przodu w niewiodącym rzędzie perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej
  uzyskana kwota finansowania: 424 560 zł

Gratululujemy!!!


2021-06-11 Najlepszy doktorat w tegorocznym konkursie organizowanym w BNL USA [więcej] go


2021-05-31 AGH w rankingu szanghajskim dziedzin naukowych GRAS [więcej] go


2021-05-26 Pracownicy WFiIS laureatami grantów w konkurach NCN [więcej] go


2021-03-04 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


Strona główna Wydziału