Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Proponowane tematy prac doktorskich

Biofizyka


Elektronika/Detektory


Fizyka materii skondensowanej

Fizyka medyczna

 • Transport światła i obrazowanie optyczne w środowiskach optycznie nieprzezroczystych
  Opiekun: dr hab. Zenon Matuszak

 • Optymalizacja Terapii Fotodynamicznej (PDT-Photodynamic Therapy) nowotworów
  Opiekun: dr hab. Zenon Matuszak

 • Metody teorii sterowania optymalnego w spektroskopii rezonansu magnetycznego i obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym
  Opiekun: dr hab. Zenon Matuszak

Fizyka środowiska

Fizyka wysokich energii

 • Ewolucja plazmy kwarkowo-gluonowej na wczesnych etapach zderzenia
  Opiekun: prof. dr hab. Piotr Bożek

 • Ewolucja gorącej materii w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych
  Opiekun: dr hab. Adam Bzdak

 • Badanie własności plazmy kwarkowo-gluonowej w zderzeniach ciężkich jonów na LHC
  Opiekun: dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

 • Modelowanie odpowiedzi krzemowych detektorów dla fizyki wysokich energii
  Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Szumlak

 • Machine learning for high energy physics
  Opiekun: dr hab. inż. Tomasz Szumlak

 • Badanie własności plazmy kwarkowo-gluonowej w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC
  Opiekun: prof. dr hab. Mariusz Przybycień

 • Badanie procesów dyfrakcyjnych w zderzeniach proton-proton w eksperymencie ATLAS na LHC
  Opiekun: prof. dr hab. Mariusz Przybycień

 • Badanie procesów dyfrakcyjnych w zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC
  Opiekun: prof. dr hab. Mariusz Przybycień

Informatyka

Strona główna Wydziału