Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Informacja dla uczestników Studiów Podyplomowych 2017/18

W roku akademickim 2017/18

zostają uruchomione kierunki:

 • Chemia z elementami ochrony środowiska

 • Fizyka z elementami informatyki

 • Matematyka z elementami informatyki

Pierwszy zjazd dla kierunków Matematyka, Fizyka i Chemia  planowany jest

6/7 października 2017

Początek w piątek o godz. 14:30

Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną

umieszczone na stronie

www.fis.agh.edu.pl/podyplomowe

zakładka

„Harmonogramy 2017/18“

w terminie późniejszym.

Zajęcia odbywać się będą w paw. D-10, przy ul . Reymonta 19,
w budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

 

 • Informatyka w szkole *

Pierwszy zjazd dla kierunku „Informatyka w szkole”  27/28 października 2017

Początek w piątek o godz. 14:00

Szczegółowy harmonogram zajęć umieszczony zostanie na stronie  www.fis.agh.edu.pl/podyplomowe
zakładka  „Harmonogramy 2017/18“

Zajęcia odbywać się będą w paw. D-10, przy ul . Reymonta 19,
budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
sala 225 / laboratorium 207

Nabór na kierunek „Informatyka w szkole” jest otwarty do 16 października 2017.


Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

   

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • technika z elementami informatyki
 •  

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od października do września podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00).
Opłata wynosi 3900 złotych (wpłaty w ratach). Istnieje możliwość eksternistycznego zaliczenia pierwszego semestru.