Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe.


Zasady naboru:
Termin zgłoszeń: od 1  czerwca 2020 r.  do wyczerpania limitu miejsc 

UWAGA!!! W tym roku zgłoszenia sa przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną !!!

Dokumenty przesyłamy w formie skanów.

Wymagane dokumenty:

  • podanie *
  • formularz zgłoszeniowy *
  • poświadczona prze Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe
    dane do przelewu znajdują się tu
  • zdjęcie (1 szt.)

* druki można pobrać tu

 

Tryb zgłoszeń: Kolejność zgłoszeń

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Kraków, ul. Reymonta 19

Pawilon D 10, Pokój 18

tel. 012 617 29 50, fax 012 634 00 10

e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

Osoba przyjmująca zgłoszenia: Grażyna Waluś, tel. 012 617 29 50

Komplet dokumentów można również przesłać pocztą na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

z dopiskiem: dziekanat, lub podyplomowe