Janusz Adamowski


prof. dr hab. Janusz Adamowski
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 012-6172974
e-mail: adamowski@fis.agh.edu.pl