Zbigniew Kąkol

Website

PL  EN

Witaj na stronie WWW Zbigniewa KĄKOLA

AGH

profesora fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej,  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Znajdziesz tutaj informacje o mojej pracy zawodowej i prowadzonych badaniach naukowych.

Umieściłem tutaj również materiały pomocne w studiowaniu fizyki:

Z Akademią Górniczo-Hutniczą jestem związany od 1977 roku, wtedy po otrzymaniu stopnia magistra inżyniera na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH podjąłem pracę w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego. Pracę doktorską obroniłem na Wydziale Matematyki i Fizyki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1988 - 1991 pracowałem na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Purdue, USA. W roku 1995 uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych, a w 1997 zostałem mianowany na stanowisko profesora na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. W roku 2002 otrzymałem tytuł profesora nauk fizycznych. Posiadam doświadczenie dydaktyczne z zakresu fizyki i informatyki.

open agh mail agh wydział fizyki phone
12 6173156