Andrzej Lenda - in memoriam (1943 - 2017)

MMF 1

MMF  2,3  

Cicer mathematicus ...

Fizyka transportu

TEORIA LICZB

STATISTICS

Złoty Wiek Księstwa Burgundii
KŁOPOTY Z BERNOULLIM