brak /lab? lub /GFK?
Java 15-18.X.2018: Tablice (już powinny pojawić się na wykładzie), klasy, konstruktory.