Grupa Badawcza "Miękka Materia"

Głównym obszarem zainteresowania badawczego Zespołu są te z własności materiałów polimerowych, których lepsze poznanie i zrozumienie może przyczynić się do rozwoju szeroko rozumianej elektroniki i optoelektroniki organicznej. Aktualnie w tym celu prowadzone są prace w następujących kierunkach:

  • Badania własności strukturalnych i samoorganizacji polimerów za pomocą zaawansowanych metod dynamiki molekularnej oraz obliczeń DFT. Modelowanie transportu światła w polimerowych metamateriałach fotonicznych.
  • Badania fizykochemicznych własności cienkich warstw układów polimerowych i biopolimerowych pod kątem rozwoju organicznych układów optoelektronicznych i biosensorów.
  • Badania zjawisk strukturalnych w polimerach metodą spektroskopii dielektrycznej, dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego oraz rozpraszania neutronów.