Dr Elzbieta Rulikowska


Adres: D-11 pok. 106

Tel. : (048 12) 617-29-96

E-mail: rulikowska@novell.ftj.agh.edu.pl


 

Ogłoszenia dla studentów

 

Terminy konsultacji - semestr zimowy 2007/2008

poniedziałek  11:30 -12:30

środa 11:15 -12:15 

 


ROK AKADEMICKI 2007/2008

Semestr Zimowy

Konsultacje środa 02.01.08 odbędą się  jak zwykle. Dodatkowe konsultacje  w piątek 04.01.08 10:00-12:15. 

Kolokwium 04.01.08 10:30-12:00 s104

W środę 19.12.07 konsultacji nie będzie. Zamiast tego będą w czwartek 20.12.07 13:30 - 14:30

W dniu 10.12 konsultacji nie będzie - zamiast tego odbędą się 7.12 w g 11:00-12:00

IFM1 gr 1 zadania na 5.11.07

H, R, W Fizyka tom 1: r 6.2 z 21,22,28r; 6.3 z 41r; 7.3 z 6,9,10,13

II rok WN Kraków  Zaoczne  - Kolokwium z dnia 14.10 zaliczyli: Sośniarz, Dyduch, Adamczyk, Zych, Kostrz, Matarzyński. Przypominam że na laboratorium mogą uczęszczać studenci mający zaliczenie z fizyki

1RFM1 Zadania na poniedziałek 8.10 na ksero - D10

Zajęcia w Pracowni Fizycznej tutaj 


 

ROK AKADEMICKI 2006/2007

SEMSETR LETNI

Wyniki kolokwium z dnia 20.07.07:

I WN Kraków -wiadomość u starosty

pozostali studenci WN Kraków proszę o kontakt 0126172996

I FM1 

zaliczyli: W. Banasik, B. Karabin. 

Pan Czopek optyka dst-

Następne Kolokwium 21.09.07 16:00 sala A Reymonta 19

II WN Kraków kolokwium poprawkowe + egzamin 23.02.07 15:00 s 104 D-11

Wyniki z dnia 23.02.07

Kolokwium zaliczyli:

I FM 1:

    A Krzanicki, B Karabin

II WN Kraków

   Maruniak M

Egzamin zaliczył: 

    Wyka J.

 


 

I rok Fizyka Medyczna - zadania na 19.10.06 zostaną wywieszone w dniu 13.10

I rok SD zajęcia : środa 25.10.06 prof. J Janczyszyn

                              środa 8.11.06 dr E Rulikowska

I rok FM1 kolokwium 27.10.06 wyniki

I rok SD konsultacje w sprawie platformy mogą się odbyć w Poniedziałek 13.11.06. Proszę umówić się na termin z Panią Kisielewską (37-71,37-69). W poniedziałek mam zajęcia 10:00-12:30

II rok FM  Studenci, którzy wykonują ćwiczenia na pracowni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Zwracam uwagę na punkty II.1,2,3,4 i III.5

I rok FM1: Kolokwium poprawkowe odbędzie się 17.11.06 o godzinie 17:00 sala A D10

W DNIU 20.11.06 KONSULTACJE ODWOŁANE!!!

I FM 1: wyniki kolokwium poprawkowego

I FM 1: wyniki kolokwium z 1.12.06

I FM1 kolokwium poprawkowe zaliczyli:

1. B. W.     dst

10. Cz. S.     dst

13.H. P.    pdst

15. J.S.    dst

I FM1 Wyniki kolokwium 12.01.2007 

I FM1 Kolokwium poprawkowe 23.02.07 15:00

II WM Kraków Kolokwium zaliczył Wałęga P. Egzamin zdał Braun P.. Kolokwium poprawkowe + Egzamin 23.02.07 15:00


ROK AKADEMICKI 2005/2006

I SD: kolejny termin zaliczania "Dydaktyka Fizyki" - poniedziałek 24.04.06 godzina 13:30 D-10 pokój 103

 

I rok Informatyka Stosowana (Metalurgia): termin oddania ćwiczenia 0 -  21.04.06

 

II rok Fizyka Techniczna: Zmiana tematów ćwiczeń na dzień 11.04.06 dla zespołów: 5 - 82*,123*    7 - 103,102   10a - 85,82*

I rok Informatyka Stosowana (Metalurgia):  Odrabianie pracowni czwartek 27.04.06 8:00 (zasady odrabiania określone są w regulaminie pracowni)

I rok Informatyka Stosowana (Metalurgia): Wpisywanie zaliczeń 5.05.06 13:30 sala 303 D10

I rok Fizyka Medyczna: Wyniki kolokwium z dnia 24.04.06: wyniki Dyskusja na konsultacjach 4.05.06

I rok Informatyka Stosowana (Metalurgia):  
Ostateczny termin oddawania sprawozdań 15.05.06
2.06.05 - ostatni termin odrabiania ćwiczeń w pracowni (można odrobić 1 ćw). Mogą odrabiać studenci którzy do 15.05.06 poprawią oceny i oddadzą sprawozdania

I rok Fizyka medyczna:  
Kolokwium poprawkowe 16.05.06 9:45 s.20.
Kolokwium 22.05.06 18:00 sala A

I SD: kolejny i ostatni termin zaliczania "Dydaktyka Fizyki" - poniedziałek 22.05.06 godzina 14:30 D-10 pokój 103

I rok Fizyka Medyczna: Wyniki kolokwium z dnia 22.05.06: wyniki Dyskusja na konsultacjach 29.05.06 g 13:30

I rok Fizyka Medyczna: Kolokwium poprawkowe Środa 07.06.06 g 8:15 s 104

I rok Informatyka Stosowana (Metalurgia): Wpisywanie zaliczeń z laboratorium Piątek 09.06.06 g 11:00 D11 pok 106

Dodatkowy termin zaliczenia wtorek 13.06.06 g 12:00

I rok WN - Kraków - Zaoczne: Wyniki z kolokwium zaliczeniowego z dnia 10.06.06:wyniki. Kolokwium poprawkowe odbędzie się dnia 07.07.06 o g 16 lub 17 D-10

I r WN ZAOCZNE, KRAKOW
Osoby ,które uzyskały z kolokwium w dniu 7.07.06 oceny ok 30% wymaganych punktow ( do zaliczenia wymagane jest 50% ) mogą pisać dodatkowe kolokwium w dniu 28.07.06 o godz.16.00 sala A
Są to nast.osoby
1.201004 K.M
2.199979 K.J
3.199980 L.T
4.199984 P.M
5.199990 T.S
6.201913 T.M
7.199992 Z.P
8.198177 Z.P
Pozostałe osoby mogą pisać kolokwium dopiero we wrześniu. Dokładny termin kolokwium wrześniowego zostanie ogłoszony po 15.08.06

I r WN ZAOCZNE, KRAKOW
Kolejne kolokwium poprawkowe odbędzie się 1.09.06 o godzinie 16:00 w Sali A Reymonta 19