dr hab. inż.

Andrzej Bernasik

prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Kontakt:

tel.: (12 617) 52-58, D-16, pok. 2.13

tel.: (12 617) 29-60, D-10, pok. 312

e-mail: bernasik@fis.agh.edu.pl

konsultacje: sroda, godz. 12:00-13:00, D-16, pok.2.13

 

 

grupa

1H

2H

wyniki

kolokwium poprawkowe odbędzie się 22.06 (czwartek) o godz. 9:00 w bud. D-10, sala 1