Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Postępowania o tytuł profesorski, postępowania habilitacyjne i przewody doktorskie prowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH przed 1.10.2019


Postępowania podzielone są na trzy grupy zgodnie z rozróżnieniem zapisanym w tytule strony. W każdej grupie postępowania ułożone są w kolejności od najnowszych do najstarszych. Bezpośrednio do początku każdej z list prowadzą odnośniki dostępne poniżej.


>> profesury >> habilitacje >> doktoratyPostępowania o tytuł profesora (od 1.10.2019 prowadzone przez senat AGH)


2018dr hab. Tomasz Ślęzak

Harmonogram:

 • 2 listopada 2018: Wniosek Rady Wydziału o wszczęcie postępowania o tytuł profesora [pismo]
 • 10 stycznia 2019: Wszczęcie postępowania o tytuł profesora przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz powołanie recenzentów [pismo]
 • 29 kwietnia 2019: Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o tytuł profesora nauk fizycznych [pismo]

Postępowania habilitacyjne (od 1.10.2019 prowadzone przez Rade Dyscypliny nauki fizyczne)


2019dr inż. Michał Zegrodnik

Harmonogram:

 • 10 kwietnia 2019: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 5 września 2019: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Andrzej Jeżowski, INTiBS PAN we Wrocławiu - przewodniczący
  • dr hab. Janusz Przewoźnik, AGH - sekretarz
  • prof. Krzysztof Byczuk, Uniwersytet Warszawski - recenzent
  • prof. Roman Micnas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
  • dr hab. Bartłomiej Wiendlocha, AGH - recenzent
  • prof. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - członek
  • prof. Zbigniew Kąkol, AGH - członek
Dokumentacja: Recenzje:dr inż. Michał Nowak

Harmonogram:

 • 27 marca 2019: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 29 marca 2019: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29 kwietnia 2019: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 6 czerwca 2019: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Tadeusz Domański, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przewodniczący
  • dr hab. Małgorzata Krawczyk, AGH - sekretarz
  • prof. Maciej Sawicki, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, - recenzent
  • dr hab. Jan Martinek, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - recenzent
  • prof. Janusz Toboła, AGH - recenzent
  • prof. Jakub Tworzydło, Uniwersytet Warszawski - członek
  • prof. Zbigniew Tarnawski, AGH - członek
 • 26 września 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

18 listopada 2019 Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne FiIS AGH nadała dr inż. Michałowi Nowakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:dr inż. Paweł Wójcik

Harmonogram:

 • 20 luty 2019: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 9 maja 2019: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska - przewodniczący
  • prof. Bartłomiej Szafran, AGH - sekretarz
  • dr hab. Tomasz Chwiej, AGH, - recenzent
  • prof. Romuald Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN - recenzent
  • prof. Tomasz Kostyrko, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
  • dr hab. Adam Rycerz, Uniwersytet Jagielloński - członek
  • dr hab. Zdzisław Burda, AGH - członek
 • 8 lipca 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała] [protokół]

20 września 2019 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Pawłowi Wójcikowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Harmonogram:

 • 4 stycznia 2019: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 9 stycznia 2019: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 11 marca 2019: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 4 kwietnia 2019: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Jacek Ciborowski, Uniwersytet Warszawski - przewodniczący
  • dr hab. Łukasz Gondek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Piotr Salabura, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Ewa Stanecka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Adam Bzdak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • prof. Grzegorz Wrochna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - członek komisji
  • dr hab. Tomasz Bołd, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 17 czerwca 2019 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

1 lipca 2019 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Agnieszce Obłąkowskiej-Musze stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:2018dr inż. Damian Rybicki

Harmonogram:

 • 23 lipca 2018: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 6 sierpnia 2018: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 17 września 2018: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 4 października 2018: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Krzysztof Rogacki, INTiBS PAN we Wrocławiu - przewodniczący
  • prof. Andrzej Baczmański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - recenzent
  • prof. Andrzej M. Oleś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Wiesław Woch, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Agnieszka Baszczuk, Politechnika Wrocławska - członek komisji
  • prof. Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 5 lutego 2019 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

11 lutego 2019 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Damianowi Rybickiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:
dr inż. Bartłomiej Wiendlocha

Harmonogram:

 • 4 czerwca 2018: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 7 czerwca 2018: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 2 lipca 2018: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 6 września 2018: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Tomasz Story, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - przewodniczący
  • dr hab. Bartłomiej Spisak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • dr hab. Vitalij Dugaev, Politechnika Rzeszowska - recenzent
  • prof. Karol Wysokiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - recenzent
  • dr hab. Jakub Cieślak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • prof. Andrzej Dziedzic, Politechnika Wrocławska - członek komisji
  • prof. Krzysztof Wierzbanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 17 grudnia 2018 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

14 stycznia 2019 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Bartłomiejowi Wiendlosze stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]

14 stycznia 2019 Rada Wydziału FiIS AGH na wniosek Komisji Habilitacyjnej zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia za pracę habilitacyjną. [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:
dr inż. Maciej Wołoszyn

Harmonogram:

 • 8 maja 2018: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 9 maja 2018: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 13 czerwca 2018: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 6 wrzeœnia 2018: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Marcin Mierzejewski, Politechnika Wrocławska - przewodniczący
  • dr hab. Małgorzata Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Bogdan Bułka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - recenzent
  • dr hab. Przemysław Piekarz, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Tomasz Chwiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Mariusz Krawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - członek komisji
  • prof. Zdzisław Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 4 grudnia 2018 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

12 grudnia 2018 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Maciejowi Wołoszynowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała] -->


Dokumentacja: Recenzje:
dr inż. Jakub Haberko

Harmonogram:

 • 30 listopada 2017: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 4 grudnia 2017: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29 stycznia 2018: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 8 marca 2018: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski - przewodniczący
  • prof. Andrzej Kozłowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • dr hab. Eryk Wolarz, Politechnika Poznańska - recenzent
  • prof. Mirosław Załużny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - recenzent
  • prof. Andrzej Miniewicz, Politechnika Wrocławska - recenzent
  • prof. Andrzej Gałęski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi - członek komisji
  • prof. Krzysztof Wierzbanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 30 maja 2018 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

11 czerwca 2018 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Jakubowi Haberce stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:
dr Tadeusz Kowalski

Harmonogram:

 • 5 września 2017: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 12 września 2017: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27 listopada 2017: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 7 grudnia 2017: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Marek Kowalski, Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego PAN w Krakowie - przewodniczący
  • dr hab. Łukasz Gondek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Natalia Golnik, Politechnika Warszawska - recenzent
  • prof. Piotr Salabura, Uniwersytet Jagielloński - recenzent
  • prof. Marek Lankosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Łukasz Swiderski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - członek komisji
  • dr hab. Tomasz Szumlak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 15 marca 2018: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

16 kwietnia 2018 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Tadeuszowi Kowalskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:2017dr Tomasz Bołd

Harmonogram:

 • 2 kwietnia 2017: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 6 kwietnia 2017: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 29 maja 2017: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 8 czerwca 2017: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Grzegorz Wrochna, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - przewodniczący
  • dr hab. Tomasz Chwiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Marek Kowalski, Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego PAN w Krakowie - recenzent
  • prof. Wojciech Dominik, Uniwersytet Warszawski - recenzent
  • dr hab. Tomasz Szumlak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Adam Kisiel, Politechnika Warszawska - członek komisji
  • prof. Piotr Bożek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 31 sierpnia 2017: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

25 września 2017 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Tomaszowi Bołdowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:2016


dr Artur Tadeusz Krzyżak

Harmonogram:

 • 8 listopada 2016: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 21 listopada 2016: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 28 listopada 2016: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 8 grudnia 2016: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Stefan Jurga, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - przewodniczący
  • prof. Květoslava Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Jadwiga Tritt-Goc, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - recenzent
  • prof. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski - recenzent
  • prof. Czesław Kapusta, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Ryszard Hrabański, Politechnika Częstochowska - członek komisji
  • dr hab. Joanna Chwiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 28 lutego 2017: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej

24 kwietnia 2017 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Arturowi T. Krzyżakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:dr inż. Bartosz Mindur

Harmonogram:

 • 19 października 2016: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 21 października 2016: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 28 listopada 2016: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 8 grudnia 2016: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Marek Kowalski, IFJ PAN w Krakowie - przewodniczący
  • dr hab. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Wojciech Wiślicki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - recenzent
  • prof. Wojciech Dominik, Uniwersytet Warszawski - recenzent
  • dr hab. Tomasz Szumlak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • prof. Jan Pluta, Politechnika Warszawska - członek komisji
  • prof. Piotr Bożek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 22 lutego 2017: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała]

27 marca 2017 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Bartoszowi Mindurowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:dr inż. Marzena Kastyak-Ibrahim

Harmonogram:

 • 8 lipca 2016: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 20 lipca 2016: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27 września 2016: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 3 listopada 2016: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Zygmunt Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach - przewodniczący
  • dr hab. Jakub Cieślak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • dr hab. Wojciech Dzwolak, Uniwersytet Warszawski - recenzent
  • prof. Władysław Węglarz, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - recenzent
  • prof. Květoslava Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • prof. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska - członek komisji
  • dr hab. Zenon Matuszak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 17 stycznia 2017: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej. Komisja odniosła się negatywnie do wniosku habilitantki

27 lutego 2017: Rada Wydziału FiIS AGH uznała wniosek dr Marzeny Kastyk-Ibrahim za przedwczesny i odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki [uchwała]


Dokumentacja: Recenzje:dr inż. Przemysław Gawroński

Harmonogram:

 • 30 października 2015: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 9 listopada 2015: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 25 stycznia 2016: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 10 marca 2016: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku - przewodniczący
  • prof. Zbigniew Tarnawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • dr hab. Maciej Sawicki, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - recenzent
  • prof. Feliks Stobiecki, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - recenzent
  • prof. Czesław Kapusta, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Ryszard Zdyb, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie - członek komisji
  • dr hab. Antoni Paja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 9 czerwca 2016: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • 27 czerwca 2016: Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Przemysławowi Gawrońskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki


Dokumentacja: Recenzje:2015


dr inż. Krzysztof Malarz

Harmonogram:

 • 22 września 2015: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 27 września 2015: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23 listopada 2015: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 3 grudnia 2015: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Stanisław Drożdż, IFJ PAN w Krakowie - przewodniczący
  • prof. Janusz Toboła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, Politechnika Wrocławska - recenzent
  • prof. Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska - recenzent
  • prof. Zdzisław Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Piotr Białas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek komisji
  • prof. Krzysztof Wierzbanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 13 maja 2016: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • 23 maja 2016: Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Krzysztofowi Malarzowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki


Dokumentacja: Recenzje:

dr Małgorzata Krawczyk

Harmonogram:

 • 5 sierpnia 2015: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 7 sierpnia 2015: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 28 wrzesnia 2015: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 5 listopada 2015: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Stanisław Drożdż, IFJ PAN w Krakowie - przewodniczący
  • dr hab. Bartłomiej Spisak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Józef Sznajd, INTiBS PAN we Wrocławiu - recenzent
  • prof. Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska - recenzent
  • prof. Zdzisław Burda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • prof. Danuta Makowiec, Uniwersytet Gdański - członek komisji
  • prof. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 24 lutego 2016: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • 22 marca 2016: Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Małgorzacie Krawczyk stopień doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki


Dokumentacja: Recenzje:

dr Alina Gil

Harmonogram:

 • 25 marca 2015: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 2 kwietnia 2015: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 27 kwietnia 2015: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 8 maja 2015: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • dr hab. Krzysztof Rogacki, INTiBS we Wrocławiu - przewodniczący
  • dr hab. Marcin Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - recenzent
  • dr hab. Tomasz Klimczuk, Politechnika Gdańska - recenzent
  • prof. Henryk Figiel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Andrzej Szewczyk, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - członek komisji
  • prof. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 13 lipca 2015: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • 28 września 2015: Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Alinie Gil stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka


Dokumentacja: Recenzje:

dr Michał Łukomski

Harmonogram:

 • 17 lutego 2015: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 18 lutego 2015: Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23 marca 2015: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 9 kwietnia 2015: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • dr hab. Jan Marczak, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przewodniczący
  • prof. Władysław Dąbrowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Piotr Targowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent
  • prof. Bogusław Mróz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
  • prof. Krzysztof Wierzbanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • prof. Gerard Śliwiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - członek komisji
  • prof. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 3 lipca 2015: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • 10 lipca 2015: Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Michałowi Łukomskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka
Dokumentacja: Recenzje:

dr Tomasz Chwiej

Harmonogram:

 • 10 lutego 2015: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
 • 12 lutego 201:5 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
 • 23 marca 2015: Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji
 • 9 kwietnia 2015: Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo] w składzie:
  • prof. Jacek Kossut, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - przewodniczący
  • prof. Krzysztof Kułakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
  • prof. Elżbieta Zipper, Uniwersytet Śląski w Katowicach - recenzent
  • prof. Włodzimierz Jaskólski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent
  • prof. Janusz Toboła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
  • dr hab. Jerzy Wróbel, Uniwersystet Rzeszowski - członek komisji
  • prof. Wojciech Łużny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji
 • 19 czerwca 2015: Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej

 • 24 czerwca 2015: Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Tomaszowi Chwiejowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka

Dokumentacja: Recenzje:

dr Adam Bzdak

Harmonogram

30 stycznia 2015 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

4 lutego 2015 Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów

23 marca 2015 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

9 kwietnia 2015 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Krzysztof Redlich, Uniwersystet Wrocławski - przewodniczący
 • dr hab. Bartłomiej Spisak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Wojciech Broniowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - recenzent
 • prof. Grzegorz Wilk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - recenzent
 • prof. Mariusz Przybycień, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • dr hab. Adam Kisiel, Politechnika Warszawska - członek komisji
 • prof. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

9 czerwca 2015 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej

10 lipca 2015 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Adamowi Bzdakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka


Dokumentacja:

Recenzje:2014


dr inż. Iwona Grabowska-Bołd

Harmonogram

9 września 2014 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

17 września 2014 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

9 października 2014 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Michał Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przewodniczący
 • prof. Andrzej Kreft, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Helena Białkowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - recenzent
 • prof. Jan Pluta, Politechnika Warszawska - recenzent
 • prof. Piotr Brożek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • prof. Maria Różańska, IFJ PAN w Krakowie - członek komisji
 • prof. Bogdan Muryn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

15 stycznia 2015 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego i odbyło się drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej

26 stycznia 2015 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Iwonie Grabowskiej-Bołd stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka

26 stycznia 2015 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy habilitacyjnej dr inż. Iwony Grabowskiej-Bołd


Dokumentacja:

Recenzje:dr Łukasz Pluciński

Harmonogram

11 kwietnia 2014 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

26 maja 2014 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

5 czerwca 2014 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Witold Dobrowolski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - przewodniczący
 • dr hab. Marcin Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Mieczysław Jałochowski, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie - recenzent
 • prof. Ryszard Czajka, Politechnika Poznańska - recenzent
 • prof. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • prof. Sławomir Tumański, Politechnika Warszawska - członek komisji
 • prof. Marek Przybylski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

22 września 2014 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

29 września 2014 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr. Łukaszowi Plucińskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja:

Recenzje:dr Wojciech Przybyłowicz

Harmonogram

7 marca 2014 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

28 kwietnia 2014 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

8 maja 2014 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Marian Jaskóła, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Ryszard Krzyminiewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
 • prof. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent
 • prof. Wojciech M. Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie - recenzent
 • prof. Eugeniusz Rokita, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek komisji
 • prof. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

19 września 2014 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego. Pierwsze posiedzenie komisji habilitacyjnej

7 października 2014 Drugie posiedzenie komisji habilitacyjnej

20 października 2014 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Wojciechowi Przybyłowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja:

Recenzje:2013


dr Tomasz Szumlak

Harmonogram

5 grudnia 2013 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

13 stycznia 2014 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

6 lutego 2014 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Michał Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przewodniczący
 • prof. Andrzej Kreft, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Maria Różańska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - recenzent
 • prof. Jacek Ciborowski, Uniwersytet Warszawski - recenzent
 • prof. Danuta Kisielewska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • prof. Wiktor Zipper, Uniwersytet Śląski w Katowicach - członek komisji
 • prof. Władysław Dąbrowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

15 kwietnia 2014 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

28 kwietnia 2014 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Tomaszowi Szumlakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja:

Recenzje:dr Jakub Cieślak

Harmonogram

30 września 2013 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

28 października 2013 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

7 listopada 2013 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Karol Krop, Uniwersytet Rzeszowski - przewodniczący
 • prof. Janusz Adamowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Mieczysław Budzyński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie - recenzent
 • prof. Krzysztof Tomala, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • prof. Jarosław Pszczoła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • prof. Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski w Katowicach - członek komisji
 • prof. Henryk Figiel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

31 stycznia 2014 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

17 lutego 2014 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Jakubowi Cieślakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]

17 lutego 2014 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy habilitacyjnej dr inż. Jakuba Cieślaka


Dokumentacja:

Recenzje:dr Tomasz Ślęzak

Harmonogram

25 września 2013 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

28 października 2013 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

7 listopada 2013 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Rafał Abdank-Kozubski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przewodniczący
 • dr hab. Marcin Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • prof. Bogdan Idzikowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu - recenzent
 • prof. Bogdan Kowalski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - recenzent
 • dr hab. Edward Görlich, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • dr hab. Marta Wolny-Marszałek, Instytut Fizyki Jšdrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie - członek komisji
 • prof. Andrzej Zięba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

10 stycznia 2014 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

13 stycznia 2014 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Tomaszowi Ślęzakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka

13 stycznia 2014 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy habilitacyjnej dr hab inż. Tomasza Ślęzaka [uchwała]


Dokumentacja:

Recenzje:dr Czesław Ślusarczyk

Harmonogram

23 sierpnia 2013 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

23 września 2013 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

10 października 2013 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • prof. Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski w Katowicach - przewodniczący
 • prof. Andrzej Kreft, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • dr hab. Maciej Kozak, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
 • prof. Krystyna Jabłońska, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - recenzent
 • prof. Wojciech Łużny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • prof. Stanisław Krukowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie - członek komisji
 • dr hab. Andrzej Bernasik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - członek komisji

08 stycznia 2014 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

13 stycznia 2014 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Czesławowi Ślusarczykowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja:

Recenzje:dr Łukasz Bratasz

Harmonogram

23 maja 2013 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

1 lipca 2013 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

5 wrzesnia 2013 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • Prof. Wiesław Kamiński, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie - przewodniczący
 • Prof. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • Prof. Gerard Śliwiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - recenzent
 • Prof. Piotr Targowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzent
 • Prof. Krzysztof Wierzbanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • Dr hab. Hubert Harańczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek komisji
 • Prof. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3 grudnia 2013 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

16 grudnia 2013 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr Łukaszowi Brataszowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka [uchwała]


Dokumentacja:

Recenzje:


2012


dr inż Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Harmonogram

14 września 2012 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

22 paŸdziernika 2012 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

8 listopada 2012 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • Prof. Marek Pajek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - przewodniczący
 • Prof. Andrzej Kreft, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • Prof. Wojciech Piekoszewski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • Prof. Krystyna Ławniczak-Jabłońska, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - recenzent
 • Prof. Czesław Kapusta, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • Prof. Eugeniusz Rokita, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek komisji
 • Prof. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

18 stycznia 2013 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

25 lutego 2013 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Magdalenie Szczerbowskiej-Boruchowskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka

25 lutego 2013 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy habilitacyjnej dr inż. Magdaleny Szczerbowskiej Boruchowskiej


Dokumentacja:

Recenzje:dr inż Marcin Sikora

Harmonogram

6 lipca 2012 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

24 września 2012 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego i powołaniu trzech członków komisji

8 listopada 2012 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej [pismo]

Skład Komisji:
 • Prof. Marek Pajek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - przewodniczący
 • Prof. Józef Korecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - sekretarz
 • dr hab. Edward Goerlich, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • Prof. Bogdan Kowalski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie - recenzent
 • Prof. Janusz Toboła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - recenzent
 • Prof. Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski w Katowicach - członek komisji
 • Prof. Henryk Figiel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

14 stycznia 2013 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

21 stycznia 2013 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Marcinowi Sikorze stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka

21 stycznia 2013 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wyróżnieniu pracy habilitacyjnej dr inż. Marcina Sikory


Dokumentacja:

Recenzje:dr Urszula Danuta WDOWIK

Harmonogram

4 stycznia 2012 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

23 stycznia 2012 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego

27 lutego 2012 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej

Skład Komisji:
 • Prof. Dariusz Kaczorowski, INTiBS PAN, Wrocław - przewodniczący
 • Prof. Andrzej Kołodziejczyk, AGH, Kraków - sekretarz
 • Prof. Karol Izydor Wysokiński, UMCS, Lublin - recenzent
 • Prof. Krzysztof Józef Rościszewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - recenzent
 • Prof. Janusz Andrzej Adamowski, AGH, Kraków - recenzent
 • Prof. Lech Andrzej Longa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Prof. Andrzej Zięba, AGH, Kraków

23 kwietnia 2012 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

28 maja 2012 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Urszuli Danucie Wdowik stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka


Dokumentacja:

Recenzje:dr Artur BŁACHOWSKI

Harmonogram

21 listopada 2011 Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

19 grudnia 2011 Rada Wydziału FiIS AGH podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania habilitacyjnego

30 stycznia 2012 Powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej

Skład Komisji:
 • Prof. Karol Krop - przewodniczący
 • Prof. Józef Korecki, AGH, Kraków - sekretarz
 • Prof. Krzysztof Tomala, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - recenzent
 • Prof. Mieczysław Budzyński, UMCS Lublin - recenzent
 • Prof. Jarosław Pszczoła, AGH, Kraków - recenzent
 • Prof. Andrzej Burian, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Dr hab. Bartłomiej Szafran, AGH, Kraków

20 marca 2012 Wpłynął komplet recenzji dorobku naukowego

5 kwietnia 2012 Uchwała komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego [Protokół]

23 kwietnia 2012 Rada Wydziału FiIS AGH nadała dr inż. Arturowi Błachowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka


Dokumentacja:

Recenzje:Przewody doktorskie

(od 1.10.2019 prowadzone przez Rade Dyscypliny nauki fizyczne)


2019

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Szymon Bugiel
prof. Piotr Salabura dr hab. Andrzej Bożek
mgr inż.
Jakub Kremer
prof. Krzysztof Doroba dr hab. Jacek Otwinowski
mgr inż.
Justyna Kutorasińska
prof. Wojciech M. Kwiatek dr hab. Katarzyna Łukasiuk

J.K. - pierwsza wersja (2014)
prof. Wojciech M. Kwiatek (2014) dr hab. Katarzyna Łukasiuk (2014)
mgr inż.
Piotr Janus
dr hab. Wolfgang Schärfer dr hab. Hanna Zbroszczyk
mgr inż.
Roma Bugiel
prof. Jerzy Smyrski prof. Paweł Brückman de Renstrom
mgr inż.
Witold Prendota
prof. Shinji Kimijima dr hab. Ryszard Zach
mgr inż.
Kamil Goc
prof. Shinji Kimijima prof. Henryk Figiel
mgr inż.
Karol Borkowski
prof. Maria Sokół dr hab. Władysław Węglarz
mgr inż.
Jakub Chęciński
prof. Renata Świrkowicz prof. Maciej Krawczyk

2018

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Elżbieta Strzałka
dr hab. Karol Szałowski dr hab. Mariusz Krawiec
mgr inż.
Maciej Chodyń
prof. Marek Wołcyrz prof. Joachim Kusz
mgr inż.
Agnieszka Dróżdż
dr hab. med. Dariusz Adamek dr hab. Dariusz Banaś
mgr inż.
Elżbieta Gadalińska
prof. Krzysztof Wierzbanowski dr hab. Małgorzata Karolus
mgr inż.
Przemysław Stanisz
prof. Krzysztof Drozdowicz prof. Marek Lankosz
mgr inż.
Barbara Matlak
dr hab. Marta Wolny-Marszałek dr hab. Ryszard Zdyb

2017

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Kacper Pilarczyk
dr hab. Robert Podgajny dr hab. Marcin Ziółek
mgr inż.
Krzysztof Kłodowski
prof. Stefan Jurga prof. Maria Sokół
mgr inż.
Damian Wisnios
prof. Janusz Tobola prof. Ilona Zasada
mgr inż.
Edyta Osika
prof. Tadeusz Domański prof. Jacek Majewski
mgr inż.
Dariusz Żebrowski
prof. Elżbieta Zipper dr hab. Adam Rycerz
mgr inż.
Alina Mreńca - Kolasińska
prof. Karol I. Wysokiński dr hab. Ireneusz Weymann, prof. UAM
mgr inż.
Alina Jasek - Kamińska
prof. Anna Pazdur prof. Krzysztof Fortuniak
mgr inż.
Krzysztof Kolasiński
prof. Jakub Tworzydło prof. Józej Barnaś
mgr
Anna Skubis
prof. Arkadiusz Wójs prof. Bartłomiej Szafran
mgr inż.
Michał Dobrzański
prof. Tomasz Story dr hab. Marta Wolny-Marszałek

2016

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Artur Surówka
prof. Wojciech M. Kwiatek dr hab. Grzegorz Tylko
mgr inż.
Dominika Augustyńska
prof. Wiesław I. Gruszecki dr hab. Hubert Harańczyk
mgr inż.
Marcin Rybak
prof. Katarzyna Sznajd-Weron prof. Ryszard Kutner
mgr inż.
Magdalena Szczepanik-Ciba
dr hab. Ryszard Zdyb prof. Jacek Szade

2015

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Monika Szklarska-Łukasik
prof.
Karol Krop
dr hab.
Wiesław Marek Woch
mgr inż.
Iwona Habina
prof.
Halina Gabryś
prof.
Piotr Warszyński
mgr inż.
Piotr Zwoleński
dr hab.
Jan Łażewski
prof.
Krzysztof Wojciechowski
mgr inż.
Aleksandra Wandzilak
prof.
Marek Pajek
prof.
Wiesława Grajkowska
mgr inż.
Barbara Winiarska
prof.
Kazimierz Łątka
dr hab.
Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska
mgr inż.
Joanna Stępień
prof.
Kazimierz Łątka
prof.
Wojciech Kwiatek
mgr inż.
Marcin Guzik
prof.
Janusz Chwastowski
prof.
Mariusz Sadzikowski
mgr inż.
Mateusz Dyndał
prof.
Antoni Szczurek
dr
Nicole d'Hose
mgr inż.
Mirosław Firlej
prof.
Piotr Salabura
dr hab. inż.
Krzysztof Korcyl

mgr inż.
Jakub Moroń
prof.
Jerzy Smyrski
prof.
Piotr Malecki
mgr inż.
Michał Gałkowski
prof.
Zbigniew Nahorski
dr hab. inż.
Radosław Juszczak
mgr inż.
Maciej Chrobak
prof.
Zbigniew Trybuła
prof.
Zbigniew Tarnawski
mgr inż.
Dariusz Rusinek
prof.
Andrzej Szytuła
dr hab.
Andrzej Budziak
mgr inż.
Artur Działo
dr hab. inż.
Krzysztof Warda
dr hab. inż.
Bartomiej Spisak
mgr inż.
Radosław Strzałka
prof.
Adam Pietraszko
prof.
Marian Surowiec
mgr inż.
Mohammed Imran Ahmed
prof.
Wojciech Kucewicz
prof.
Wojciech Dominik
mgr inż.
Monika Śleziak
dr hab.
Krzysztof Kozak
dr hab.
Beata Kozłowska
mgr inż.
Dominik Przyborowski
prof.
Piotr Malecki
dr hab.
Zbigniew Sosin
mgr inż.
Wojciech Pasek
prof.
Włodzimierz Jaskólski<
dr hab.
Adam Rycerz
mgr inż.
Michał Sarna

prof.
Grzegorz Bartosz
dr hab.
Szczepan Zapotoczny
mgr inż.
Mateusz Marzec
dr hab.
Piotr Cyganik

prof.
Magdalena Hasik

2014

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Małgorzata Jabłońska

prof.
Ryszard Krzyminiewski

prof.
Ewa Piętka

mgr inż.
Karolina Gąska

prof.
Ewa Piórkowska-Gałęska

prof.
Tadeusz Wasiutyński

mgr inż.
Alicja Zielińska
prof.
Wojciech Dominik

dr hab.
Łukasz Bratasz

2013

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Michał Nowak
dr hab.
Mariusz Krawiec
dr hab.
Adam Rycerz
mgr inż.
Paweł Kuczera
prof.
Marian Surowiec

prof.
Adam Pietraszko

mgr inż.
Paweł Szumniak
prof.
Karol Życzkowski
dr hab.
Jerzy Dajka
mgr inż.
Michał Zegrodnik
prof.
Karol I. Wysokiński
prof.
Maciej M. Maśka
mgr inż.
Krzysztof Matlak
prof.
Karol Krop
prof.
Tomasz Stobiecki
mgr inż.
Grzegorz Gach
dr hab.
Lidia Görlich
prof.
Jacek Ciborowski

2012

Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
mgr inż.
Maciej Poniedziałek
prof.
Elżbieta Zipper
dr hab.
Adam Rycerz


Zatwierdzone przez Radę Wydziału:


2019


 • Obrona: 17.06.2019r
  mgr inż. Kamil Goc
  "Hydrogen storage properties of magnesium hydride nanocomposites with graphite and transition metals"
  promotor: prof. dr Czesław Kapusta
  kopromotor: prof. Akito Takasaki

 • Obrona: 17.06.2019r
  mgr inż. Witold Prendota
  "Properties of Fe-Mn-Si and Ni-Ti shape memory alloys prepared by pulsed-current sintering"
  promotor: prof. dr Czesław Kapusta
  kopromotor: prof. Akito Takasaki

 • Obrona: 18.04.2019r
  mgr inż. Karol Borkowski
  "Analysis and correction of errors in diffusion tensor imaging due to gradient inhomogeneity"
  promotor: dr hab. Artur Krzyżak

 • Obrona: 02.04.2019r
  mgr inż. Jakub Chęciński
  "Modeling of magnetization dynamics in spintronic oscillators"
  promotor: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

 • Obrona: 31.01.2019r
  mgr inż. Agnieszka Dróżdż
  "Wykorzystanie zaawansowanych metod spektroskopowych do badania wpływu nanoczšstek tlenków żelaza na organizmy żywe"
  promotor: dr hab. inż. Joanna Chwiej
  promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Matusiak
  Rada Wydziału przyznała wyróżnienie za pracę doktorską.

 • Obrona: 4.01.2019r
  mgr inż. Elżbieta Strzałka
  "Modelowanie obrazowania ładunku uwięzionego w planarnych kropkach kwantowych z wykorzystaniem mikroskopii bramki skanującej"
  promotor: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran


2018


 • Obrona: 10.12.2018r
  mgr inż. Maciej Chodyń
  "Uogólniony zbiór Penrose'a w analizie strukturalnej kwazikryształów dekagonalnych"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny
  promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Kuczera

 • Obrona: 23.04.2018r
  mgr inż. Elżbieta Gadalińska
  "Micromechanical properties and stresses in two-phase polycrystalline materials studied using diffraction and self-consistent model"
  promotor: prof dr hab. inż. Andrzej Baczmański

 • Obrona: 26.03.2018r
  mgr inż. Przemysław Stanisz
  "Lead cooled reactor neutronic study toward verification of nuclear data and modelling methodology for nuclear transmutations"
  promotor: dr hab. inż. Jerzy Cetnar

 • Obrona: 08.03.2018r
  mgr inż. Barbara Matlak
  "Polaryzacja wymienna w epitaksjalnych układach Fe/CoO oraz Co/CoO"
  promotor: dr hab. Tomasz Ślęzak


2017


 • Obrona: 16.10.2017r
  mgr inż. Krzysztof Kłodowski
  "Development of the b-matrixspatial distribution diffusion tensor imaging with applications in porous media and soft tissue imaging"
  promotor: prof. dr hab. Henryk Figiel
  promotor pomocniczy: dr hab. Artur Krzyżak

 • Obrona: 13.10.2017r
  mgr inż. Kacper Pilarczyk
  "Information processing in molecular-scale systems based on carbon nanostructure"
  promotor: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

 • Obrona: 22.09.2017r
  mgr inż. Edyta Osika
  "Dynamics of spin-valley transitions in carbon nanotube quantum dots"
  promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Szafran

 • Obrona: 22.09.2017r
  mgr inż. Damian Wiśnios
  "Modelowanie adsorpcji w układach metal-tlenek"
  promotor: prof. dr hab. Józef Korecki
  promotor pomocniczy: prof. dr hab. Adam Kiejna

 • Obrona: 21.09.2017r
  mgr inż. Dariusz Żebrowski
  "Elektrostatyczne kropki kwantowe w strukturach grafenowych"
  promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Szafran

 • Obrona: 13.09.2017r
  mgr inż. Alina Mreńca - Kolasińska
  "Symulacje transportu kwantowego w układach grafenowych ze złšczami n-p"
  promotor: prof. dr hab. Bartłomiej Szafran

 • Obrona: 05.06.2017r
  mgr inż. Alina Jasek - Kamińska
  "Badanie zmiennoœci strumienia i składu izotopowego biogenicznych emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie aglomeracji krakowskiej"
  promotor: prof. dr hab. Kazimierz Różański
  promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Zimnoch

 • Obrona: 26.04.2017r
  mgr inż. Marcin Rybak
  "Symulacje konkurencyjnych procesów kontaktowych na sieciach"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
  promotor pomocniczy: dr hab. inż. Krzysztof Malarz

 • Obrona: 03.04.2017
  mgr Anna Skubis
  "Symulacja działania bramek kwantowych wykonujšcych operacje na spinie elektronu"
  promotor: prof. dr hab. Stanisław Bednarek

 • Obrona: 03.04.2017r
  mgr inż. Krzysztof Kolasiński
  "Modelowanie mikroskopii bramki skanujšcej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym"
  promotor: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

 • Obrona: 30.01.2017r
  mgr inż. Michał Dobrzański
  "Stany elektronowe magnetycznych domieszek i adatomów w trójwymiarowych izolatorach topologicznych Bi2Se3, Bi2Te3"
  promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Kąkol

2016


 • Obrona: 15.12.2016r
  mgr inż. Artur Surówka
  "Development of analytical approaches for molecular and fully quantitative elemental micro-imaging of brain tissue with X-ray and infrared radiation"
  promotor: dr hab inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

 • Obrona: 14.12.2016r
  mgr inż. Dominika Augustyńska
  "The influence of selected carotenoids on mesomorphic phase behaviour of model membranes"
  promotor: prof. dr hab. Kazimierz Strzałka
  promotor pomocniczy: dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska

 • Obrona: 30.09.2016r
  mgr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
  "Struktura i stechiometria metalicznych i tlenkowych warstw manganu na podłożach monokrystalicznych"
  promotor: prof. dr hab. Józef Korecki
  promotor pomocniczy: dr Robert R. Socha

2015


 • Obrona: 17.12.2015r
  mgr inż. Monika Szklarska-Łukasik
  "Struktura, właœciwoœci elektryczne i magnetyczne zwišzków międzymetalicznych Tb0.27 Dy0.73(Fe0.7-xNixCo0.3)0.2"
  promotor: prof. dr hab. Jarosław Pszczoła

 • Obrona: 10.12.2015r
  mgr inż. Iwona Habina
  "Badania organizacji i aktywności izolowanych błon fotosyntetycznych modyfikowanych nanocząsteczkami tlenków tytanu i wielościennymi nanorurkami węglowymi"
  promotor: prof. dr hab. Květoslava Burda

 • Obrona: 10.12.2015r
  mgr inż. Piotr Zwoleński
  "Teoretyczne badania wpływu domieszkowania na strukturę elektronową i własności transportowe stopów krzemku magnezu wykazujących silny efekt Seebecka"
  promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

 • Obrona: 23.11.2015r
  mgr inż. Jakub Moroń
  "Development of novel low-power, submicron CMOS technology based, readout system for luminosity detector in future linear collider"
  promotor: prof. dr hab. inż. Marek Idzik

 • Obrona: 16.11.2015r
  mgr inż. Mirosław Firlej
  "SALT readout ASIC for LHCb upgrade experiment - clock generation and data transmission"
  promotor: prof. dr hab. inż. Marek Idzik

 • Obrona: 16.11.2015r
  mgr inż. Barbara Winiarska
  "Struktura krystaliczna, elektronowa, właściwości elektryczne i magnetyczne silnie magnetostrykcyjnych zwišzkow RM2 (R-ziemia rzadka, M- metal przejœciowy 3d)"
  promotor: prof. dr hab. Jarosław Pszczoła
  promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Guzdek

 • Obrona: 09.11.2015r
  mgr inż. Michał Gałkowski
  "Temporal and spatial variability of nitrous oxide in the atmosphere over Malopolska Region: determination of loads and emissions"
  promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Rózański
  promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Nęcki

 • Obrona: 05.11.2015r
  mgr inż. Aleksandra Wandzilak
  "Selected chemical elements as potential indicators of cancerous brain tissue"
  promotor: prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

 • Obrona: 3.11.2015r
  mgr inż. Joanna Stępień
  "Stany ładunkowe, spinowe i lokalne otoczenia domieszki manganu w ZrO2 stabilizowane itrem"
  promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta
  promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marcin Sikora

 • Obrona: 12.10.2015r
  mgr inż. Dariusz Rusinek
  "Właściwości fizyczne stopów Ti-Zr-X (X=Mn,Co,Ni,Cu)"
  promotor: dr hab. Łukasz Gondek
  promotor pomocniczy: dr Joanna Czub

 • Obrona: 05.10.2015r
  mgr inż. Marcin Guzik
  "Measurement of diffractive dijets photoproduction with the ZEUS detector at HERA"
  promotor: prof. dr hab. Mariusz Przybycień

 • mgr inż. Wojciech Pasek
  "Własności układów dziurowych w kropkach kwantowych: mieszanie pasm walencyjnych, własności optyczne oraz spinowe"
  promotor: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
  promotor pomocniczy: dr inż. Michał Nowak

 • Obrona: 30.09.2015r
  mgr inż. Radosław Strzałka
  "Zastosowanie metod statystycznych do opisu struktury kwazikryształów ikozaedrycznych"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny

 • Obrona: 28.09.2015r
  mgr inż. Artur Działo
  "Przewodnictwo elektryczne nanostruktur metalicznych"
  promotor: dr hab. Antoni Paja

 • Obrona: 28.09.2015r
  mgr inż. Maciej Chrobak
  "Zjawiska krytyczne w naprzewodnikach wysokotemperaturowych"
  promotor: dr hab. Wiesław Marek Woch

 • Obrona: 21.09.2015r
  mgr inż. Mateusz Dyndał
  "Two-Photon Interactions in Proton-Proton Collisions with the ATLAS Experiment at LHC"
  promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

 • Obrona: 24.07.2015r
  mgr inż. Mohammed Imran Ahmed
  "New pixel detectors in SOI technology for particle physics applications"
  promotor: prof. dr hab. inż. Marek Idzik

 • Obrona: 20.07.2015r
  mgr inż. Monika Śleziak
  "Kompleksowa ocena zagrożenia radiologicznego w sšsiedztwie zbiorników osadowych wod kopalnianych na przykładzie kopalń Brzeszcze i Silesia"
  promotor: dr hab. inż. Marek Duliński

 • Obrona: 29.06.2015r
  mgr inż. Dominik Przyborowski
  "Zastosowanie submikronowych technologii VLSI w rozwoju wielokanałowych układów scalonych do odczytu detektorów cząstek jonizujących"
  promotor: prof. dr hab. inż. Marek Idzik

 • Obrona: 28.05.2015r
  mgr inż. Bartosz Proniewski
  "Nadprzewodzące cewki nadawczo-odbiorcze do niskopolowego systemu obrazowania magnetyczno-rezonansowego"
  promotor: prof. dr hab. Henryk Figiel

 • Obrona: 02.04.2015r
  mgr Michał Sarna
  "Melanin granules modify nanomechanical properties of melanoma cells and inhibit invasive abilities of cells"
  promotor: prof. dr hab. Květoslava Burda

 • Obrona: 30.03.2015r
  mgr inż. Mateusz Marzec
  "Identification of molecular self-assembled monolayers and their interactions at buried organic material-conductor interfaces in thin film systems"
  promotor: dr hab. inż. Andrzej Bernasik

 • Obrona: 10.03.2015r
  mgr inż. Jakub Bartyzel
  "Wykorzystanie środowiskowych znaczników gazowych (SF6, SF5CF3,CCl2F2,CBrF3) do datowania wód podziemnych - zagadnienia metodyczne i zastosowania"
  promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

 • Obrona: 05.03.2015r
  mgr inż. Magdalena Jabłońska
  "Parametryzacja danych czynnościowych pochodzących z retrospektywnego obrazowania magnetyczno-rezonansowego serca w opisie mysich modeli schorzeń układu krążenia"
  promotor: prof. dr hab. Henryk Figiel
  promotor pomocniczy: dr Tomasz Skórka

 • Obrona: 22.01.2015r
  mgr inż. Arkadiusz Kupczak
  "Wielowymiarowa analiza struktur wodorków metali celem udoskonalenia możliwości ich zastosowania w energetyce wodorowej"
  promotor: prof. dr hab. Wiesława Sikora

2014


 • Obrona: 18.12.2014r
  mgr inż.
  Agnieszka Jamrozik

  "Badanie fizykochemicznych własności funkcjonalizowanych wielościennych nanorurek węglowych oraz ich oddziaływanie z wybranymi układami biologicznymi"
  promotor: prof. dr hab. Květoslava Burda

 • Obrona: 15.12.2014r
  mgr inż.
  Mariusz Jędrychowski

  "Investigation of recrystallization and growth in hexagonal metals nad computer modeling of these phenomena"
  promotor: dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

 • Obrona: 1.12.2014r
  mgr inż.
  Przemysław Rydygier

  "Rozwój specjalizowanych układów scalonych oraz technik analizy danych do badań żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem matryc mikroelektrod"
  promotor: prof. dr hab. Władysław Dąbrowski

 • Obrona: 13.10.2014r
  mgr inż.
  Jarosław Pawłowski

  "Operacje na spinie pojedynczego elektronu w kropce kwantowej bez użycia pola magnetycznego"
  promotor: prof. dr hab. Stanisław Bednarek

 • Obrona: 6.10.2014r
  mgr inż.
  Alicja Zielińska

  "Rozwój pozycjoczułego systemu detekcyjnego na bazie detektora typu GEM do zastosowań w dwuwymiarowym obrazowaniu metodami radiografii i fluorescencji rentgenowskiej"
  promotor: prof. dr hab inż. Władysław Dąbrowski
  promotor pomocniczy: dr inż. Bartosz Mindur

 • Obrona: 29.09.2014r
  mgr inż.
  Karolina Gąska

  "Enhanced thermal conductivity of epoxy-matrix composites"
  promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta
  promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Rybak

 • Obrona: 29.09.2014r
  mgr inż.
  Kamila Kollbek

  "Electronic structure of TiO2 based nanomaterials for renewable energy sources"
  promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta
  drugi promotor: dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska prof. AGH

 • Obrona: 19.09.2014r
  mgr inż. Aleksandra Szkudlarek
  "Surface kinetics fundamentals of Focused-Electron-Beam-Induced-Deposition"
  promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta
  drugi promotor: dr Ivo Utke

 • Obrona: 11.09.2014r
  mgr Tomasz Kołodziej
  "The impact of orbital ordering on the Verwey transition in magnetite"
  promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

 • Obrona: 31.07.2014r
  mgr Anna Kozioł-Rachwał
  "Struktura i właściwości magnetyczne układów warstwowych metal/izolator"
  promotor: prof. dr hab. Józef Korecki

 • Obrona: 30.06.2014r
  mgr inż. Kamil Kutorasiński
  "Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektrycznych"
  promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

 • Obrona: 14.04.2014r
  mgr inż. Paweł Wróbel
  "Development of Integrated Measurement Control/Data Processing Algorithms and Interfering Effects Reduction Methods for X-Ray Fluorescence Confocal Microscopy"
  promotor: dr hab. inż. Dariusz Węgrzynek

 • Obrona: 10.03.2014r
  mgr inż.Mikołaj Oettingen
  "Validation of fuel burnup modelling with MCB MonteCarlo system using destructive assay data from Ohi-2 PWR"
  promotor: dr hab. inż. Jerzy Cetnar

 • Obrona: 13.01.2014r
  mgr inż. Agnieszka Hałas
  "Dynamics of nanostructuctural organiztion and activity of photosynthetic systems of type II"
  promotor: prof. dr hab. Květoslava Burda

2013

 • Obrona: 23.12.2013r
  mgr inż. Krzysztof Matlak
  "Badanie magnetycznych przejœć fazowych z zastosowaniem obrazowania magnetooptycznego oraz jšdrowego rezonansowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego"
  promotor: prof. dr hab. Józef Korecki
  promotor pomocniczy: dr Tomasz Ślęzak

 • Obrona: 18.11.2013r
  mgr inż. Kinga Freindl
  "Adsorpcja tlenu i wczesne fazy utleniania powierzchni i nanostruktur Fe(110)"
  promotor: prof. dr hab. Józef Korecki

 • Obrona: 21.10.2013r
  mgr inż. Joanna Świebocka-Więk
  "Analiza efektywności wybranych algorytmów redukcji szumu w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym"
  promotor: prof. dr hab. Henryk Figiel

 • Obrona: 18.10.2013r
  mgr inż. Marcin Wroński
  "Modelling and experimental study of asymetric rolling of titanium and aluminium"
  promotor pierwszy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
  promotor drugi: dr Brigitte Bacroix

 • Obrona: 18.10.2013r
  mgr inż. Krzysztof Janc
  "Micromechanical modeling of bone elastic properties based on computed tomography"
  promotor pierwszy: dr hab. inż. Jacek Tarasiuk
  promotor drugi: prof. dr Paul Lipinski

 • Obrona: 14.10.2013r
  mgr inż. Paweł Szumniak
  "Design and computer simulations of the nanodevices to applications in quantum computing"
  promotor pierwszy: prof. dr hab. Stanisław Bednarek
  promotor drugi: prof. dr Bart Paroens

 • Obrona: 14.10.2013r
  mgr inż. Michał Nowak
  "Electronic structure of artificial atoms and molecules: spin-orbit coupling effects"
  promotor pierwszy: dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
  promotor drugi: prof. dr Francois M. Peeters

 • Obrona: 11.10.2013r
  mgr inż. Marianna Marciszko
  "Diffraction study of mechanical properties and residual stresses resulting from surface processing of polycrystalline materials"
  promotor pierwszy: dr hab. inż. Andrzej Baczmański
  promotor drugi: dr hab. Chedly Braham

 • Obrona: 04.10.2013r
  mgr inż. Marcin Kowalik
  "Właœciwości i stany elektronowe La0.33Pb0.33Mn1-xFexO3"
  promotor prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk

 • Obrona: 24.09.2013r
  mgr inż. Kamil Koźlak
  "Wpływ wodoru na własności strukturalne i magnetyczne zwišzków RTX (R - ziemia rzadka , T=Ni, Cu, Pd, X=In, Sn)"
  promotor: dr hab. Łukasz Gondek

 • Obrona: 24.09.2013r
  mgr inż. Joanna Tomkowicz
  "Struktura i własności sieci nanoskopowych drutow magnetycznych"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski

 • Obrona: 23.09.2013r
  mgr inż. Grzegorz Gach
  "Measurement of Exclusive Diffractive Dijet Production in Deep Inelastic Scattering at ZEUS Experiment"
  promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewska

 • Obrona: 23.09.2013r
  mgr inż. Karolina Drogowska
  "Effect of hydrogen charging in Ti-V-Ni thin films and their oxides "
  promotor: dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski

 • Obrona: 16.09.2013r
  mgr inż. Michał Zegrodnik
  "Unconventional Superconductivity in Correlated Itinerant Magnetic Systems"
  promotor: prof. dr hab. Józef Spałek

 • Obrona: 06.09.2013r
  mgr inż. Paweł Kuczera
  "Structure analysis of selected decagonal quasicrystals"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny

 • Obrona: 12.07.2013r
  mgr inż. Jakub Nowak
  "Promieniotwórczoœć naturalna wód termalnych Karpat polskich"
  promotor: dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh

 • Obrona: 17.06.2013r
  mgr Barbara Łysoń-Sypień
  "Nano-oxide materials for gas sensing"
  promotor: dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

 • Obrona: 22.02.2013r
  mgr inż. Szymon Kulis
  "Development prototype luminosity detector modules for future experiments on linear colliders"
  promotor: dr hab. inż. Marek Idzik

 • Obrona: 28.01.2013r
  mgr inż. Dorota Jeleń
  "Antropogeniczny dwutlenek węgla w atmosferze Krakowa"
  promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różanski

 • Obrona: 28.01.2013r
  mgr Magdalena Kaczmarska
  "Badanie fizyko-chemicznych właściwości erytrocytów zdrowych i zmienionych chorobowo"
  promotor: dr hab. Květoslava Burda


2012

 • Obrona: 14.12.2012r
  mgr inż. Katarzyna Senderowska
  "CP symmetry violation in B0s decays to CP eigenstates in LHCb experiment"
  promotor: doc. dr hab. Mariusz Witek

 • Obrona: 29.10.2012r
  mgr inż. Ryszard Zalecki
  "Wnikanie pola magnetycznego i pršdy krytyczne wysokotemperaturowych nadprzewodników talowych i bizmutowych"
  promotor: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk

 • Obrona: 16.10.2012r
  mgr inż. Maciej Poniedziałek
  "Siła Lorentza w transporcie ładunku przez pierœcienie kwantowe"
  promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

 • Obrona: 19.09.2012r
  mgr inż. Paweł Wójcik
  "Symulacje komputerowe transportu kwantowego w warstwowych nanostrukturach półprzewodnikowych"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski

 • Obrona: 14.09.2012r
  mgr inż. Mikołaj Bednarski
  "Właściwości elektryczne i magnetyczne związków międzymetalicznych holm - metal przejściowy 3d "
  promotor: prof. dr hab. Jarosław Pszczoła

 • Obrona: 10.07.2012r
  mgr inż. Michał Bochenek
  "Development of radiation resistant CMOS integrated circuits for the power distribution system in the upgraded ATLAS Semiconductor Tracker"
  promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

 • Obrona: 28.06.2012r
  mgr inż. Roman Wawszczak
  "Naprężenia własne w materiałach polikrystalicznych oraz ich zmienność podczas obróbki termicznej"
  promotor: dr hab. inż. Andrzej Baczmański

 • Obrona: 30.03.2012r
  mgr inż. Agnieszka Kuna
  "Badania przejść fazowych w złożonych związkach międzymetalicznych z zastosowaniem metody analizy symetrycznej"
  promotor: prof dr hab. Wiesława Sikora

 • Obrona: 05.03.2012r
  mgr inż. Mateusz Czyżycki
  "Monte Carlo simulation of quantitative 2D and 3D elemental imaging with X-ray fluorescence microspectroscopy"
  promotor: prof dr hab. inż. Marek Lankosz

 • Obrona: 09.01.2012r
  mgr inż. Konrad Piwowarczyk
  "Modelowanie molekularne w badaniach strukturalnych wybranych polimerów przewodzących"
  promotor: prof dr hab. inż. Wojciech Łużny

2011

 • Obrona: 21.11.2011r
  mgr inż. Antoni Żywczak
  "Własności fizyczne stopów Ti45 Zr38 Ni17-x Mx (M=Co, Fe, Mn) i Ti48 Zr7 Fe18 oraz ich wodorków"
  promotor: prof dr hab. Henryk Figiel

 • Obrona: 10.10.2011r
  mgr Nivas Babu Selvaraj
  "Thermal analysis and neutron imaging studies of the metal hydride storage tank"
  promotor: prof dr hab. Henryk Figiel

 • Obrona: 26.09.2011r
  mgr inż. Maurycy Ornat
  "Stabilny kwantowy model przewodnictwa elektrycznego dwu- i wieloskładnikowych układów nieuporządkowanych"
  promotor: dr hab. Antoni Paja

 • Obrona: 19.09.2011r
  mgr inż. Bartłomiej Łabno
  "Symulacje komputerowe stabilności atomowych klastrów metalicznych w kwazikryształach i związkach międzymetalicznych"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski

 • Obrona: 28.07.2011r
  mgr inż. Kamil Kisielewicz,
  "Optymalizacja ochrony radiologicznej w radiologii zabiegowej"
  promotor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska

 • Obrona: 07.03.2011r
  mgr inż Anna Mańka-Krasoń,
  "Wpływ frustracji na własności sieci Erdosa-Renyi z oddziaływaniem antyferromagnetycznym w modelu Isinga"
  promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski

 • Obrona: 21.02.2011r
  mgr Beata Ostachowicz
  "Zastosowanie zjawiska całkowitego odbicia promieniowania X w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej"
  promotor: prof. dr hab. inż Marek Lankosz

 • Obrona: 14.02.2011r
  mgr Łukasz Lasyk
  "Interferometria plamkowa i inne metody optyczne w analizie uszkodzeń obiektów zabytkowych"
  promotor: doc. dr hab. Roman Kozłowski

 • Obrona: 21.01.2011r
  mgr inż. Stefan Koperny
  "Gazowe detektory w eksperymentach wysokich energii na przykładzie kalorymetru uzupełniającego eksperymentu ZEUS"
  promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jeleń

 • Obrona: 20.01.2011r
  mgr inż. Wiktor Bodnar
  "Właściwości elektryczne i magnetyczne materiałów funkcjonalnych typu ziemia rzadka – metal przejściowy"
  promotor: prof. dr hab. Jarosław Pszczoła

 • Obrona: 03.01.2011r
  mgr inż. Michał Duda
  "Struktura układów o gigantycznej komórce elementarnej - na przykładzie stopu Mg - Al"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny

2010

 • Obrona: 22.12.2010r
  mgr inż. Dominik Kawalec
  "Fizyczne i numeryczne modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w układzie upust ciepła - otoczenie"
  promotor: dr hab. inż. Witold Krajewski

 • Obrona: 20.12.2010r
  mgr inż. Grzegorz Król
  "Wpływ pola magnetycznego na strukturę magnetyczną i krystaliczną magnetytu"
  promotor: dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

 • Obrona: 17.12.2010r
  mgr inż. Karolina Półtorak
  "Front-end electronics in submicron CMOS technologies for tracking detectors in future particle physics experiments"
  promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

 • Obrona: 3.11.2010r
  mgr inż. Wojciech Tabiś
  "Structural changes in magnetite in vicinity of the Verwey transition observed with various X-ray diffraction methods"
  promotorzy: dr hab. inż. Andrzej Kozłowski, dr Jose Emilio Lorenzo Diaz

 • Obrona: 11.10.2010r
  mgr inż. Dariusz Orzechowski
  "Analiza dyfrakcyjna układów aperiodycznych"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny

 • Obrona: 8.03.2010r
  mgr inż. Łukasz Chmura
  "Gazy cieplarniane w atmosferze Polski Południowej: zmienność czasowo-przestrzenna w okresie 1994-2007"
  promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

 • Obrona: 1.03.2010r
  mgr inż. Monika Klisch
  "Kompleksowe badania izotopowe laminowanych osadów jeziora Gościąż"
  promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

2009

 • Obrona: 21.12.2009r
  mgr inż. Katarzyna Grymek
  "Badanie in vitro wpływu mutacji cichych na oligomeryzację receptorow błonowych z zastosowaniem technik fluorescencyjnych"
  promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

 • Obrona: 26.10.2009r
  mgr inż. Wojciech Szczerba
  "Chemical and Nano-Structural Study of Magnetoresistive Iron Fine Particles by Means of X-Ray Absorption Spectroscopy"
  promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta

 • Obrona: 16.10.2009r
  mgr inż. Artur Kwaśniowski
  "Badanie wpływu potencjału uwięzienia i zewnętrznego pola elektrycznego na oddziaływanie wymienne w sprzężonych kropkach kwantowych"
  promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski

 • Obrona: 12.10.2009r
  mgr inż. Marzena Kastyak
  "Chemical characterization and imaging of creatine deposists in human central nervous system tissue with infrared and X-Ray fluorescence spectromicroscopy"
  promotorzy: prof. dr hab. inż. Marek Lankosz, WFiIS AGH i prof. Kathleen Gough, Uniwersytet Manitoba, Kanada

 • Obrona: 02.10.2009r
  mgr inż. Michał Ślęzak
  "Wpływ morfologii podłoża na magnetyzm epitaksjalnych nanostruktur metali 3d”
  promotor: prof. dr hab. Józef Korecki

 • Obrona: 25.09.2009r
  mgr Vit Prochazka
  "Study of cobaltites and manganites with NMR and EXAFS”
  promotorzy: prof. dr hab. Czesław Kapusta, WFiIS AGH i prof. Helena Stepankova, Wydział Matematyki i Fizyki, Uniwersytet Karola w Pradze

 • Obrona: 08.06.2009r
  mgr inż. Renata Kopeć
  "Dozymetria indywidualna promieniowania jonizującego z zastosowaniem termoluminescencyjnego czytnika z kamerą CCD”
  promotor: doc. dr hab. Paweł Olko, IFJ PAN w Krakowie

 • Obrona: 22.05.2009r
  mgr inż. Bartłomiej Wiendlocha
  "Teoretyczne badania własności nadprzewodzących i magnetycznych wybranych układów międzymetalicznych”
  promotor: dr hab. inż. Janusz Toboła, prof. AGH.

 • Obrona: 23.03.2009r
  mgr inż. Jan Michalik
  "Structural, magnetic and electronic properties of Re-based double perovskites"
  promotorzy: prof. dr hab. Czesław Kapusta, WFiIS AGH i D. Joze Maria de Teresa Nogueras, Departamento de Fisica de la Materia Condensada, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragon, C.S.I.C. - Universidad de Zaragoza, Hiszpania

 • Obrona: 11.03.2009r
  mgr inż. Katarzyna Matusiak
  "Optymalizacja dawki promieniowania jonizujacego w diagnostyce chorob serca"
  promotor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska, prof. AGH

 • Obrona: 26.01.2009
  mgr inż. Barbara Toczek
  "Capability of measuring azimuthal anisotropies in Pb-Pb collisions with the ATLAS detector at LHC"
  promotor: prof. dr hab. Barbara Wosiek, IFJ PAN w Krakowie

2008Obrona: 01.12.2008
mgr inż. Jakub Haberko
"Separacja faz w cienkich warstwach kompozytów polianiliny"
promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech ŁużnyObrona: 01.12.2008
mgr inż. Liliana Kolwicz-Chodak
"Ciepło właściwe związków RMn2Hx"
promotor: dr hab. inż. Zbigniew TarnawskiObrona: 24.11.2008
mgr inż. Adrian Wiecheć
"Rola oddziaływań magnetycznych w przemianie Verweya na podstawie badań właściwości magnetycznych magnetytu i cynkoferrytów Fe3-x ZnxO4 (x<0,05)"
promotor: dr hab. inż. Andrzej KozłowskiObrona: 21.11.2008
mgr inż Piotr Guzdek
"Oddziaływania nadsubtelne, właściwości magnetyczne i elektryczne związków miedzymetalicznych ze składem elektronowym 4d-3d"
promotor: prof.dr hab. Jarosław Pszczoła.Obrona: 27.10.2008
mgr Sławomir Sroka
"Symulacja zapisu qubitów i działania kwantowych bramek logicznych realizowanych na kropkach kwantowych"
promotor: prof.dr hab. Stanisław Bednarek.Obrona: 17.10.2008.
mgr inż.
Wojciech Chmura

"Badania składu izotopowego azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych - aspekty metodyczne i zastosowania"
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz RóżańskiObrona: 15.07.2008
mgr Marcin Zając
"Struktura magnetyczna epitaksjalnych układów metal-tlenek na bazie Fe"
promotor: prof. dr hab. Józef KoreckiObrona: 06.06.2008
mgr inż.
Marek Onak

"Technologia otrzymywania, właściwości elektryczne, magnetyczne i oddziaływania nadsubtelne związków metalicznych Gd(Mn-Fe)2 oraz Gd(Fe-Co)2"
promotor: prof. dr hab. Jarosław PszczołaObrona: 14.04.2008
mgr inż.
Jaroslaw Łukasik

"Measurement of the proton diffractive structure function in deep inelastic e+ - p scattering with the ZEUS detector at Hera"
promotor: dr hab. inż. Mariusz Przybycień

2007


Obrona: 23.11.2007
mgr inż.
Janusz Malinowski

"Analiza symetryczna strukturalnych przejść fazowych indukowanych domieszkowaniem wodoru w fazach Lavesa ReT2"
promotor: prof. dr hab. Wiesława Sikora.Obrona: 12.11.2007
mgr inż.
Bartłomiej Kozakowski

"Analiza dyfrakcyjna dwuwymiarowych kwazikryształów."
promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny.Obrona: 15.10.2007
mgr inż.
Tomasz Stopa

"Zastosowanie stochastycznego potencjału efektywnego w obliczeniach struktury elektronowej ciała stałego."
promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk.Obrona: 29.09.2007r
mgr inż.
Sebastian Wroński

"Examination of residual stresses in heterogeneous textured materials using diffraction and deformation models."
promotorzy: prof. dr hab. inz. Krzysztof Wierzbanowski, dr hab. Chedly Braham (ENSAM, Paris, France).Obrona: 28.09.2007r
mgr inż.
Urszula Jeleń

"Development and verification of a high-precision dose calculation algorithm for IMRT treatment planning."
promotor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska.Obrona: 26.09.2007r
mgr inż.
Tomasz Fiutowski

"Ekstrakcja i przetwarzanie sygnałów z pozycyjnych dwuwymiarowych detektorów do zastosowań w rozpraszaniu neutronów."
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski.Obrona: 24.09.2007r
mgr inż.
Joanna Chwiej

"Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego oraz związków organicznych w komórkach nerwowych dla wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych"
promotor: prof. dr hab. inż. Marek Lankosz.Obrona: 21.09.2007r
mgr inż.
Marta Borowiec

"Badania właściwości magnetycznych i elektronowych związków RE2TM17Ax (RE=Nd,Fe,Co, A=N,C,H) za pomocą promieniowania synchrotronowego i NMR"
promotor: prof. dr hab. Czeslaw Kapusta.Obrona: 10.07.2007
mgr inż Marcin Zych
"Wykorzystanie metod jądrowych w badaniach transportu hydraulicznego fazy stałej w rurociągu pionowym."
promotor: prof. dr hab. Edward Chruściel.Obrona: 19.06.2007
mgr Danuta Owoc
"Wpływ domieszkowania na właściwości sieci krystalicznej magnetytu w przemianie Verwey'a."
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.Obrona: 2.04.2007
mgr inż.
Damian Rybicki

"Nuclear magnetic resonance study of selected Ruddlesden-Popper manganites."
promotor: prof. dr hab. Czeslaw KapustaObrona: 19.02.2007
mgr inż.
Paweł Hottowy

"Opracowanie modelu matryc mikroelektrodowych oraz układu scalonego do elektrycznej stymulacji żywych sieci neuronowych."
promotor: prof. dr hab. Władyslaw DąbrowskiObrona: 16.02.2007
mgr inż.
Elżbieta Nowak

"Metodyka pomiarowa środkoperacyjnej lokalizacji wezłów chłonnych i zmian patologicznych z zastosowaniem pozycjoczułej sondy promieniowania gamma."
promotor: prof. dr hab. Kazimierz JeleńObrona: 22.01.2007
mgr inż.
Mikołaj Sitarz

"Symulacje Monte-Carlo procesów starzenia biologicznego i ewolucji populacji."
promotor: prof. dr hab. Andrzej MaksymowiczObrona: 08.01.2007
mgr inż.
Tomasz Horwacik

"Zastosowanie detektorow śladowych w pomiarach parametrów fizycznych i dozymetrycznych wybranych pól promieniowania jonizujacego."
promotor: dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn

2006


Obrona: 18.12.2006
mgr inż Barbara Kawecka-Magiera
"Własności magnetyczne układów niejednorodnych w modelu Isinga"
promotor: prof. dr hab. Andrzej MaksymowiczObrona: 11.12.2006
mgr Paweł Szczeszek
"O fizycznych mechanizmach tworzenia stanow Gamowa w mechanice kwantowej"
promotor: prof. dr hab. Edward KapuścikObrona: 27.10.2006
mgr inż.
Tomasz Zając

"Absorpcja mikrofal w manganitach typu (La,Ca)MnO3"
promotor: prof. dr hab. Andrzej KołodziejczykObrona: 16.10.2006
mgr inż.
Paweł Paściak

"Modelowanie transportu DNA w żelu"
promotor: prof. dr hab. Krzysztof KułakowskiObrona: 22.09.2006
mgr inż.
Krzysztof Ciba

"CP violation in B0d mesons decays to D* and a1 mesons in the LHCb experiment"
promotor: prof. dr hab. Bogdan MurynObrona: 12.09.2006
mgr inż.
Grażyna Krupińska

"Obliczenia histerezy magnetycznej w bistabilnych drutach"
promotor: prof. dr hab. Krzysztof KułakowskiObrona: 17.07.2006
mgr inż.
Krystian Piękoś

"Modelling of recrystallization in metals - kinetics, evolution of texture and microstructure"
promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof WierzbanowskiObrona: 17.07.2006
mgr inż.
Barbara Michalec

"Badania stosunku aktywności 234U/238U oraz zawartości uranu w wodach mineralnych i leczniczych Karpat"
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz RóżańskiObrona: 3.07.2006
mgr Marta Waśniowska
"Growth, magnetic properties and electronic structure of Co/Pd(111)"
promotorzy: dr hab. inż. Marek Przybylski, prof. dr hab. Wulf Wulfhekelobrona: 22.06.2006
mgr inż.
Piotr Zachariasz

"Wpływ wodoru na właściwości fizyczne związków RMn2 o strukturze typu heksagonalnej fazy Lavesa"
promotor: prof. dr hab. Henryk Figielobrona: 13.06.2006
mgr inż.
Tomasz Lis

"Elektrostatyczne potencjały uwięzienia w kropkach kwantowych"
promotor: dr hab. Stanisław Bednarekobrona: 08.06.2006
mgr Aneta Sawow
"Badanie eksperymentalne i modelowanie komputerowe propagacji światła w strukturach tkanko-podobnych"
promotor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańskaobrona: 29.05.2006
mgr inż.
Joanna Dudała

"Wpływ procesów transportu reagentów na mechanizm korozji stali chromowo-manganowych w atmosferach zawierających tlen i siarkę"
promotor: dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolterobrona: 26.05.2006r
mgr inż.
Jerzy Grabowski

"Międzywarstwowe sprzężenia magnetyczne i transport elektronowy w epitaksjalnych złączach tunelowych Fe/MgO/Fe na GaAs(001)"
promotor: dr hab. Marek Przybylskiobrona: 18.05.2006r
mgr Marek Bielewski
"Opracowanie matematycznych i fizycznych metod eliminacji efektów matrycy w rentgenowskiej mikroanalizie fluorescencyjnej pojedynczych ziaren"
promotor: dr hab. inż. Marek Lankoszobrona: 17.05.2006r
mgr inż.
Jarosław Kanak

"Dyfrakcja rentgenowska na układach wielowarstwowych – metody pomiaru i modele"
promotor: prof. dr hab. Tomasz Stobieckiobrona: 15.05.2006r
mgr inż.
Piotr Wiącek

"Analiza i optymalizacja przestrzennej zdolności rozdzielczej pozycjoczułych półprzewodnikowych detektorów promieniowania X"
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowskiobrona: 31.03.2006r
mgr inż.
Dariusz Zając

"NMR and XAS study of magnetic and electronic properties of double perovskites
promotor: prof. dr hab. Czesław Kapustaobrona: 24.02.2006r
mgr inż.
Bogusław Penc

"Badanie własności magnetycznych i struktury elektronowej związków międzymetalicznych RTX o strukturze rombowej":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Szytuła

2005


obrona: 22.12.2005r
mgr inż.
Antoni Dydejczyk

"Modelowanie numeryczne transportu neutronów w ośrodkach niejednorodnych w zastosowaniu do projektowania wybranych jądrowych układów pomiarowych":
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kreftobrona: 19.12.2005r
mgr inż.
Tomasz Bołd

"Common Data Acquisition System for the ZEUS Luminosity"
promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewskaobrona: 10.12.2005r
mgr inż.
Grzegorz Urban

"Zastosowanie średniej komórki elementarnej do analizy struktur modulowanych"
promotor: prof. dr hab. Janusz Wolnyobrona: 09.12.2005r
mgr inż.
Dorota Wilgocka-Ślęzak

"Niekolinearne struktury magnetyczne w wielowarstwowych układach Fe: Au":
promotor: prof. dr hab. Karol Kropobrona: 28.11.2005r
mgr inż.
Artur Kaczanowski

"Własności magnetyczne nanostruktur periodycznych":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowskiobrona: 07.11.2005r
mgr inż.
Jacek Szkutnik

"Dynamika układów dyssypatywnych z osobliwościami trajektorii":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowskiobrona: 07.11.2005r
mgr inż.
Krzysztof Świentek

"Zastosowanie krzemowych detektorów paskowych do obrazowania medycznego z wykorzystaniem promieniowania X o dwóch energiach":
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowskiobrona: 10.10.2005r
mgr inż.
Paweł Jodłowski

"Spektrometria promieniowania gamma prób środowiskowych nuklidy promieniotwórcze w środowisku przyrodniczym Gorców":
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczańskiobrona: 14.10.2005r
mgr Janusz Szuba
"Measurement of the photon light-cone wave function by diffractive dissociation in ZEUS experiment at HERA":
promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewskaobrona: 21.09.2005r
mgr inż.
Tomasz Chwiej

"Badania teoretyczne własności sztucznych molekuł i układów ekscytonowych w pojedynczych i sprzężonych kropkach kwantowych":
promotor: dr hab. Stanisław Bednarekobrona: 17.06.2005r
mgr inż.
Maciej Śniechowski

"Structure and dynamics of conducting polyaniline based compounds"
promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny , prof. David Djurado (Univ.J.Fourier, Grenoble)obrona: 07.03.2005r
mgr Franciszek Białas
"Badanie uporządkowania zlokalizowanych tensorowych wielkości fizycznych w kryształach w aspekcie analizy symetrii na przykładzie momentów kwadropulowych":
promotor: prof. dr hab. Wiesława Sikoraobrona: 28.01.2005r
mgr inż.
Maciej Wołoszyn

"Badanie struktury elektronowej w nieuporządkowanych układach niskowymiarowych":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz


2004obrona: 20.12.2004r
mgr inż.
Rafał Kębłowski

"Fizyczne podstawy radiometrycznej absorpcyno-korelacyjnej metody (RCCT) wyznaczania prędkości fazy stałej w przepływach dwufazowych":
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłockiobrona: 18.06.2004r
mgr inż.
Paweł Stoch

"Oddziaływania nadsubtelne w związkach 4f-5d-3d z podstawieniami metal przejściowy 3d/metal przejściowy 3d/aluminium":
promotor: prof. dr hab. Jarosław Pszczołaobrona: 25.06.2004r
mgr inż.
Bartosz Mindur

"Wybrane zagadnienia związane z pracą słomkowych liczników proporcjonalnych w detektorze TRT eksperymentu ATLAS":
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jeleńobrona: 14.06.2004r
mgr inż.
Iwona Grabowska-Bołd

"Measurement of Deeply Virtual Compton Scattering using the ZEUS Detector at HERA":
promotor: dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszyckiobrona: 30.04.2004r
mgr Dorota Szuba
"The study of diffraction of I/( at large (: ( energy in the ZEUS experiment at HERA":
promotor: doc. dr hab. Jan Figielobrona: 20.02.2004r
mgr inż.
Tomasz Szumlak

"Pomiar hadronowej składowej funkcji struktury elektronu przy energiach LEP2":
promotor: prof. dr hab. Bogdan Muryn

2003


obrona: 17.11.2003r
mgr Anna Wnęk
"Osobliwe widma dyfrakcyjne dla aperiodycznego ciągu Thue-Morse'a":
promotor: prof. dr hab. Janusz Wolnyobrona: 31.10.2003r
mgr Bronisława Średniawa
"Własności magnetyczne oraz magnetosprężyste przemiany fazowe w fosforkach metali przejściowych typu MM'P gdzie M,M": metal 3d":
promotor: dr hab. Ryszard Zachobrona: 13.10.2003r
mgr inż.
Małgorzata Krawczyk

"Dynamika łańcuchów DNA w żelu agarozowym":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowskiobrona: 30.09.2003r
mgr inż.
Jacek Słowik

"Zastosowanie paskowych detektorów krzemowych w rentgenografii strukturalnej":
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębaobrona: 21.07.2003r
mgr inż.
Zbigniew Gorczyca

"Badania zmienności składu izotopowego strumienia glebowego dwutlenku węgla do atmosfery na obszarze Polski południowej":
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różańskiobrona: 18.06.2003r
mgr inż.
Jacek Marzec

"Magnetyzm związków RMn2: oddziaływania nadsubtelne a niestabilność momentu magnetycznego Mn":
promotor: prof. dr hab. Karol Kropobrona: 16.06.2003r
mgr inż.
Przemysław Gawroński

"Badanie dynamiki układów nieliniowych metodą odwzorowań sprzężonych":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowskiobrona: 16.05.2003r
mgr inż.
Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

"Promieniowanie X w badaniach składu pierwiastkowego tkanki ośrodkowego układu nerwowego człowieka":
promotor: dr hab. inż. Marek Lankoszobrona: 28.01.2003r
mgr Andrzej Budziak
"Wpływ wodoru na właściwości fizyczne wybranych związków ziem rzadkich z manganem":
promotor: prof. dr hab. Henryk Figielobrona: 20.12.2003r
mgr Michał Markiewicz
"Development of an Experiment to Test Time Reversal Invariance in Polorized Neutron Decay":
promotor: dr hab. Jerzy Smyrskiobrona: 20.12.2003r
mgr Bartosz Handke
"Size effects and electronic properties of epitaxial magnetite thin films":
promotor: prof. dr hab. Józef Korecki

2002


obrona: 22.11.2002r
mgr inż.
Marcin Sikora

"Magnetyzm związków La2/3-yREyCa1/3MNO3 badany metodą magnetycznego dichroizmu promieniowania X":
promotor: prof. dr hab. Czesław Kapustaobrona: 30.09.2002r
mgr inż.
Bartłomiej Spisak

"Wpływ oddziaływania spin-orbita na przewodnictwo elektryczne w układach nieuporządkowanych":
promotor: dr hab. Antoni Pajaobrona: 02.07.2002r
mgr inż.
Jerzy Kudłaty

"Efekty radiacyjne w krzemowych detektorach paskowych i układach elektroniki odczytu do eksperymentu ATLAS":
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowskiobrona: 28.06.2002r
mgr inż.
Agnieszka Kowal

"Helicity Analysis of Vector Mesons Produced in Proton-dissociative Diffractive Photoproduction at Large Momentum Transfer at HERA":
promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewskaobrona: 22.02.2002r
mgr inż.
Stanisław Kapral

"Analiza dyfrakcyjna struktur epitaksjalnych":
promotor: prof. dr hab. Janusz Wolnyobrona: 21.02.2002r
mgr inż.
Piotr Mietniowski

"Wpływ wodoru na właściwości fizyczne związków Ymn2Hx":
promotor: prof. dr hab. Henryk Figielobrona: 18.02.2002r
mgr inż.
Agnieszka Obłąkowska-Mucha

"Obserwacja rezonansu (c (2980) poprzez rozpady czterocząsteczkowe w oddziaływaniach foton-foton w eksperymencie DELPHI":
promotor: prof. dr hab. Bogdan Muryn

2001


obrona: 10.07.2001r
mgr Mariusz Sapiński
"Higgs boson searches in multi-b-jet final states with ATLAS detector at LHC":
promotor: dr hab. Elżbieta Richterobrona: 02.07.2001r
mgr Andrzej Bolewski
"Zagadnienia eliminacji efektów spowalniania i rozpraszania w pomiarach makroskopowych przekrojów czynnych skał na absorpcję":
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kreftobrona: 29.06.2001r
mgr inż.
Waldemar Tokarz

"Namagnesowane prądy krytyczne w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach":
promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkolobrona: 01.06.2001r
mgr Tomasz Płazak
"Kosmologia w nauczaniu akademickim: problemy elementaryzacji wszechświata":
promotor: dr hab. Andrzej Lendaobrona: 14.05.2001r
mgr Małgorzata Świderska-Kowalczyk
"Zastosowanie wielolicznikowego detektora neutronów do określania zawartości i rozkładu materiałów rozszczepialnych w próbkach o dużych objętościach":
promotor: doc. dr hab. Tadeusz Żółtowskiobrona: 20.04.2001r
mgr Zofia Ropka
"Symetria krystaliczna a magnetyczne właściwości związków zawierających jony metali przejściowych 3D":
promotor: dr hab. Ryszard Radwańskiobrona: 20.04.2001r
mgr inż.
Artur Błachowski

"Wpływ obcych pierwiastków i mikrostruktury na kinetykę fazy (-( w układzie Fe: Cr":
promotor: prof. dr hab. Stanisław Dubielobrona: 23.03.2001r
mgr Dariusz Chocyk
"Niezwierciadlane rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego w układach wielowarstwowych":
promotor: dr hab. Grzegorz Gładyszewskiobrona: 23.03.2001r
mgr inż.
Janusz Niewolski

"Magnetoabsorpcja mikrofal wysokotemperaturowych nadprzewodników":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczykobrona: 23.02.2001r
mgr Rafał Michalski
"Obliczanie termicznej ewolucji własności układów f-elektornowych związków zawierających pierwiastki ziem rzadkich z użyciem metod samouzgodnionych":
promotor: dr hab. Ryszard Radwańskiobrona: 02.02.2001r
mgr inż.
Aleksandra Jung

"Semiempiryczny model kinetyki wydalania mocznika znakowanego 14C z organizmu pacjentów zakażonych Helicobacter pylori":
promotor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska

2000


obrona: 15.12.2000r
mgr inż.
Wojciech Świątek

"Puls4e-shape based analysis of low activity radiometric data: towards a better background diminution":
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jeleńobrona: 29.09.2000r
mgr inż.
Krzysztof Malarz

"Badania wzrostu powierzchni techniką symulacji komputerowej"
promotor: prof. dr hab. Andrzej Maksymowiczobrona: 22.09.2000r
mgr Tomasz Ślęzak
"Polaryzacja spinowa i międzywarstwowe sprzężenie magnetyczne w układach wielowarstwowych Fe/FeAl/Fe i FeAu/Au/FeAu"
promotor: prof. dr hab. Józef Koreckiobrona: 21.01.2000r
mgr inż.
Bartłomiej Szafran

"Opis teoretycznych stanów elektronowych i donorowych w półprzewodnikowych kropkach kwantowych"
promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski

1999


obrona: 15.10.1999r
mgr Jacek Nizioł
"Mechanizm transportu nośników ładunków w przewodzących kompozytach polimerowych zawierających polianilinę":
promotor: dr hab. Jacek Ulańskiobrona: 15.09.1999r
mgr inż.
Mohammed Abdel Mohsen

"Structural and magnetic properties of iron-gold ultra thin films and monoatomic multilayers":
promotor: prof. dr hab. Józef Koreckiobrona: 06.09.1999r
mgr inż.
Wojciech Białas

"Projekt, realizacja i badania modułu paskowego detektora krzemowego do pozycjoczułej detekcji promieniowania X":
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowskiobrona: 28.06.1999r
mgr inż.
Leszek Adamczyk

"Vector Meson Photoprodution at Large Momentum Transfer at HERA":
promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewskaobrona: 14.06.1999r
mgr inż.
Marcin Antoniuk

"Badanie metastabilnych struktur magnetycznych w modelu Isinga metodą automatów komórkowych":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski

1998


obrona: 16.11.1998r
mgr inż.
Jarosław Nęcki

"Ocena emisji gazów cieplarnianych w skali lokalnej i kontynentalnej w oparciu o dane ze stacji pomiarowej na Kasprowym Wierchu":
promotor: prof. dr hab. Jan Lasaobrona: 21.09.1998r
mgr inż.
Tomasz Kaniowski

"Struktura elektronowa i właściwości magnetyczne regioregularnych poli (3-alkilotiofenów)":
promotor: prof. dr hab. Stanisław Niziołobrona: 06.07.1998r
mgr Dorota Sitko
"Rozpraszanie jonów atomowych i molekularnych na zimnych powierzchniach metali pokrytych skondensowaną warstwą gazów"
promotor: prof. dr hab. Waldemar Soszkaobrona: 22.05.1998r
mgr inż.
Urszula Wdowik

"Emission mossbauer in rutile single crystals":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruebenbauerobrona: 15.05.1998r
mgr inz. Muftah Omran Hussein
"Analysis of Nuclear Transmutation Chains in Fuel Cycles Based of Spallation":
promotor: dr hab. inż. Jerzy Janczyszynobrona: 20.02.1998r
mgr inż.
Mariusz Filipowicz

"Investigation of time and energy evolution of muonic atoms in excited states in the mixtures of hydrogen isotopes":
promotor: prof. dr hab. Adam Guła

1997


obrona: 19.12.1997r
mgr inż.
Witold Alda

"Eksperymenty komputerowe metodą dynamiki molekularnej na przykładzie jodku srebra i argonu":
promotor: doc. dr hab. Jacek Kitowskiobrona: 28.11.1997r
mgr inz. Zbigniew Łodziana
"Komputerowe symulacje strukturalnych przejść fazowych":
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Parlińskiobrona: 19.09.1997r
mgr inż.
Jerzy Mirosław

"Stosunki izotopowe metanu w atmosferze Krakowa":
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różańskiobrona: 19.09.1997r
mgr inż.
Piotr Gronek

"Studia systemowe powielania paliwa jądrowego i transmutacji odpadów radioaktywnych":
promotor: prof. dr hab. Stefan Taczanowskiobrona: 18.09.1997r
mgr inż.
Stanisław Jagielski

"Badanie własności detektora promieniowania przejścia w zastosowaniu do identyfikacji detektorów":
promotor: prof. dr hab. Piotr Maleckiobrona: 23.05.1997r
mgr inż.
Dariusz Węgrzynek

"Uogólniona metoda analizy widm promieniowania X w zastosowaniu do oznaczania stężeń pierwiastków techniką całkowitego odbicia promieniowania X":
promotor: prof. dr hab. Barbara Hołyńskaobrona: 23.06.1997r
mgr Renata Bujakiewicz-Korońska
"Transformacja energii i informacji w strukturach dyssypatywnych":
promotor: doc. dr hab. Jerzy Hubertobrona: 20.06.1997r
mgr Grzegorz Stoch
"Lokalne własności magnetyczne związków RE2TM14B i RE2TM17Ax (RE = Gd, Nd, Lu; TM=Fe, Co; A=H,C) badane metodą magnetycznego rezonansu jądrowego":
promotor: prof. dr hab. Henryk Figielobrona: 20.06.1997r
mgr Jacek Prokop
"Wpływ czynników strukturalnych na własności magnetyczne ultracienkich epitaksjalnych warstw żelaza na rutenie":
promotor: prof. dr hab. Józef Koreckiobrona: 09.05.1997r
mgr inż.
Mirosław Zimnoch

"Badanie składu izotopowego dwutlenku węgla w środowisku":
promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Florkowski

1996


obrona: 22.11.1996r
mgr Maria Magdoń
"Obliczenia modelowe magnetostrukcji w stopach metali 3d z częściowym porządkiem atomowym":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Maksymowiczobrona: 18.11.1996r
mgr Zofia Sanok
"Optymalizacja systemu próżniowego akceleratora na podstawie prac wykonanych w Hamburgu przy budowie urządzeń fizyki jądrowej DESY i HERA":
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczańskiobrona: 12.07.1996r
mgr inż.
Leszek Furman

"System rejestracji przetwarzania danych w eksperymencie radioizotopowym":
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłockiobrona: 19.04.1996r
mgr inż.
Mirosław Bobrowski

"Analiza kształtu impulsu z proporcjonalnego cylindrycznego licznika gazowego w torze spektrometrycznym do pomiaru niskoaktywnych preparatów 14C":
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jeleńobrona: 14.06.1996r
mgr Sergiej Rolnik
"Wpływ statycznych pól magnetycznego i elektrycznego na własności stanów elektronowych i donorowych w półprzewodnikowych heterostrukturach kwantowych":
promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowskiobrona: 14.06.1996r
mgr Marek Pajda
"Analiza wpływu domieszkowania wodorem na właściwości magnetyczne związku Ymn2 metodami teorii pasmowej":
promotor: dr hab. Antoni Pajaobrona: 31.05.1996r
mgr inż.
Jacek Tarasiuk

"Nieniszcząca metoda wyznaczania tekstury krystalograficznej różnych warstw próbki oparta na dyskretnym algorytmie analizy tekstur":
promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowskiobrona: 16.02.1996r
mgr inż.
Marek Ciechanowski

"Laboratoryjne oznaczanie wodoru w skałach metodą opartą na termalizacji neutronów":
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej KreftNostryfikacja dyplomu doktorskiego mgr Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawskiej: 15.01.1996r

1995


obrona: 24.11.1995r
mgr inż.
Marian Harasimowicz

"Zastosowanie ultrafiltracji i hiperfiltracji w procesach zatężania ciekłych odpadów promieniotwórczych":
promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewskiobrona: 15.11.1995r
mgr inż.
Janusz Opiła

"Zastosowanie Rozszerzonej Metody Elementów Brzegowych do analizy rozkładu pola magnetycznego w układach zawierających magnesy trwałe typu Nd-Fe-B":
promotor: prof. dr hab. Henryk Figielobrona: 03.07.1995r
mgr inż.
Przemysław Wachniew

"Badanie formowania się składu izotopowego jeziornych osadów węglanowych":
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różańskiobrona: 05.06.1995r
mgr inż.
Marek Idzik

"Modelowanie i optymalizacja krzemowego detektora pozycyjnego dla potrzeb eksperymentów na akceleratorze LHC":
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowskiobrona: 19.05.1995r
mgr inż.
Paweł Gryboś

"Badanie jonizacyjnych uszkodzeń radiacyjnych w krzemowych detektorach paskowych dla eksperymentów na akceleratorze LHC":
promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowskiobrona: 17.02.1995r
mgr inż.
Jakub Cieślak

"Zastosowanie analizy harmonicznej do badania fal gęstości spinowej i ładunkowej w chromie i jego stopach":
promotor: prof. dr hab. Stanisław Dubiel

1994


obrona: 07.11.1994r
mgr inż.
Ashur R. Abdunnabi

"Some heterogeneity effects in XRF analysis of sample of intermediate thickness":
promotor: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańskaobrona: 14.09.1994r
mgr inż.
Juliusz Zając

"Mechanizm pracy detektorów gazowych o niskim ciśnieniu gazów i par":
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jeleńobrona: 04.07.1994r
mgr inż.
Mariusz Kopeć

"Zastosowanie matematycznych modeli ciała ludzkiego do określenia zagrożeń spowodowanych napromieniowaniem neutronami ze źródeł zewnętrznych":
promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowskiobrona: 27.06.1994r
mgr Wiesław Woch
"Podatność i absorpcja mikrofal w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach typu Y: Ba: Cu: O w słabych polach magnetycznych":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczykobrona: 16.05.1994r
mgr inż.
Janusz Toboła

"Badania struktury elektronowej międzymetalicznych stopów żelaza metodami teorii pasmowej":
promotor: prof. dr hab. Stanisław Kaprzykobrona: 27.01.1994r
mgr inż.
Grażyna Domańska

"Zagadnienia transportu neutronów w hybrydowym reaktorze syntezy jądrowej":
promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowskiobrona: 14.01.1994r
mgr inż.
Małgorzata Duraj

"Własności magnetyczne związków Sm1-xRx/Mn2Ge2/ R=Y, Nd, Gd/":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Szytuła

1993


obrona: 14.10.1993r
mgr inż.
Witold Machowski

"Ustalenie i monitorowanie warunków pracy komór proporcjonalnych w kalorymetrze detektora ZEUS":
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jeleńobrona: 30.09.1993r
mgr Małgorzata Szayna
"Localized Magnetic Resonance Spectroscopy Study of the Tumor Implanted in the Rat Brain":
promotor: prof. dr hab. Andrzej Jasińskiobrona: 18.03.1993r
mgr inż.
Jan Swakoń

"Analiza widm promieniowania ( i jej zastosowanie w badaniach skał":
promotor: prof. dr hab. Jerzy Łoskiewiczobrona: 26.05.1993r
mgr Andrzej Skoczeń
"The study on the radiation sensitivity of the MOS transistors for application in the front-end electronics of ZEUS Detectors":
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Korbelobrona: 05.01.1993r
mgr Wilhelm Czapliński
"Hyperfine Effects in Collisions of Muonic Hydrogen with Hydrogen Atoms":
promotor: prof. dr hab. Adam Gułaobrona: 15.10.1993r
mgr inż.
Piotr Barta

"Investigations of some physical properties of the neutral and doped polyalkylotiophenes":
promotor: prof. dr hab. Stanisław Niziołobrona: 26.01.1993r
mgr inż.
Ireneusz Śliwka

"Metoda pomiaru niektórych halogenopochodnych węglowodanów w powietrzu i wodzie na poziomie śladowym":
promotor: prof. dr hab. Jan Lasa

1992


nostryfikacja dyplomu doktorskiego: 02.12.1992r
dr inż. Jerzy Cetnar
"Optymization of Fusion Reactor Blanket for Tritium Breeding and Actinide Incineration":
promotor: dr Masaharu Nakazawa (Univ. of Tokyo)obrona: 21.10.1992r
mgr inż.
Andrzej Baczmański

"Examination of Rotation Rate Field and Internal Stresses in Plastically Deformed Polycrystalline Materials":
promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowskiobrona: 09.09.1992r
mgr Janusz Przewoźnik
"Oddziaływania nadsubtelne w związkach RMn2 (R: ziemia rzadka)":
promotor: prof. dr hab. Karol Kropobrona: 02.10.1992r
mgr inż.
Adam Wilczyński

"Optyczne diagnostyki spektralne w pomiarach zanieczyszczenia plazmy":
promotor: prof. dr hab. Czesław Bobrowski

1991


obrona: 24.06.1991r
mgr Jan Suchanicz
"Badanie przejścia fazowego w tytanianie sodkowo-bizmutowym Na0,5Bio,5TiO3"
promotor: doc. dr hab. W. Ptak

Strona główna Wydziału