Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Projekty europejskie

współfinansowane przez Unię Europejską

W ramach Horyzontu 2020

  • E-JADE Europe-Japan Accelerator Development Exchange Programme
  • AIDA-2020 Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators
  • Eurofusion European Consortium for the Development of Fusion Energy

W ramach 7. Programu Ramowego

W ramach 6. Programu Ramowego

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Strona główna Wydziału