Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Dziekanat


Od 01.10.2020 do odwołania stacjonarna obsługa studentów odbywać się będzie w godz. 10:00-13:00. Zdalna obsługa studentów wszystkich kierunków – codziennie w godz. 8:00-15:00. Preferowan± form± kontaktu jest forma zdalna (mail lub telefon).

Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Adres Dziekanatu:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 18
  tel. 12 617 2950 lub 12 617 2952
  e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH
tel. 12 617 2992
D-10 19
e-mail: malarz@agh.edu.pl
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Matusiak
tel. 12 617 4979
D-10 19
e-mail: Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr Grażyna Walu¶
tel. 12 617 2950
D-10 18
e-mail: Grazyna.Walus@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Grzyb
tel. 12 617 4981
D-10 18
e-mail: Elzbieta.Grzyb@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Hamerla
tel. 12 617 4980
D-10 18
e-mail: Katarzyna.Hamerla@fis.agh.edu.pl
mgr Agnieszka Otrębska
tel. 12 617 2952
D-10 18
e-mail: Agnieszka.Otrebska@fis.agh.edu.pl

Sekcja planowania i rozliczania zajęć

mgr inż. Anna Serafin
tel. 12 617 3779
D-10 20
e-mail: Anna.Serafin@fis.agh.edu.pl
lic. Kamila Gawlik
tel. 12 617 4723
D-10 20
e-mail: Kamila.Gawlik@fis.agh.edu.pl

Strona główna Wydziału