Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Usługi serwera sieci lokalnej Wydziału

System MicroFocus Open Enterprise Server 2018 oferuje usługi dyskowe dla klientów PC za pomoca protokołu NCP (Novell Client), CIFS (Samba) i SFTP/SCP (WinSCP, DokanSSHFS). Sesje terminalowe nie są udostepniane. Serwery są także platformą dla serwisu pracy grupowej i poczty elektronicznej GroupWise 18, serwisów WWW, LDAP.

GroupWise

System zarządzania pocztą elektroniczną i obiegiem dokumentów

 • Pozwala na organizowanie i koordynowanie skrzynek pocztowych, kalendarzy, list kontaktów, przydziału zadań, bibliotek dokumentów, i in. - a także na zmianę hasła do konta.
 • Jako login należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki, pracownicy - najczęściej nazwisko) i bez domeny (bez @fis...).
 • Dostęp do skrzynki pocztowej użytkownika GroupWise jest możliwy kilkoma sposobami:
 • - za pomocą przeglądarki WWW [ --- ZALECANA PRZEGLĄDARKA: Mozilla Firefox ---
  w niektórch innych przeglądarkach mogą występić problemy z obsługą ]
  - należy połączyć się z adresem WWW:
  https://pegaz.fis.agh.edu.pl/gw/webacc
  Instrukcja obsługi klienta WebAccess programu GroupWise: → pomoc
  Ustawianie przekazywania poczty (forward) na inną skrzynkę:
  - patrz: menu [ Opcje ] → [ Reguły ] → [ Typ ]
  - należy utworzyć regułę typu Prześlij dalej, oraz opcjonalnie typu Usuń - jeżeli poczta ma nie być pozostawiania w skrzynce: → czynności wykonywane przez regułę
  - utworzone reguły należy zapisać przyciskiem [ Zapisz ].
 • - za pomocą dedykowanego klienta GroupWise dla systemu operacyjnego Microsoft Windows.
  Ta opcja pozwala wykorzystać pełnię możliwości systemu GroupWise. Program instalacyjny dla systemu Windows można pobrać z katalogu serwera Erydan za pomocą połączenia
  WinSCP/scp/sftp, z katalogu: /media/nss/VOL1/SOFT1/GroupWise_Client
  lub bezpośrednio (wymagana autoryzacja): → program instalacyjny klienta dla Windows.
  - Po instalacji, ustawić połączenie klienta z serwerem pegaz.fis.agh.edu.pl na porcie TCP nr 1677.
 • - za pomocą dowolnego programu pocztowego, pozwalającego na nawiązanie połączenia z serwerem pocztowym protokołem IMAP/S, np. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Claws Mail, Pine i wiele innych.
  UWAGA! Połączenia z adresów IP zarejestrowanych w bazach www.spamhaus.org lub www.spamcop.net będą blokowane.
  - W programie pocztowym należy skonfigurować nowe połączenie do skrzynki poczty elektronicznej
  o następujących parametrach:
  • Typ serwera: IMAP
  • Nazwa serwera: pegaz.fis.agh.edu.pl
  • Typ (bezpieczeństwo) połączenia: SSL/TLS
  • Numer portu TCP: 993 (tzw. "Secure IMAP, IMAPS")
  • Metoda uwierzytelniania: normalne hasło (plain password).
  - Sposób wysyłania poczty (serwer SMTP) jest osobnym elementem konfiguracji:
  od lipca 2017 r. UCI AGH (obecnie Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH) zmieniło zasady wysyłania poczty elektronicznej z komputerów/smartfonów użytkowników.
  Od tej pory użytkownicy, którzy zamierzają wysyłać e-maile z kont w domenie FIS (tj. z polem adresu NADAWCY typu ...@fis.agh.edu.pl) powinni w konfiguracji swoich programów pocztowych ustawić następujące parametry dla pozycji "serwer poczty wychodzącej" (serwer SMTP):
  • Nazwa serwera: pegaz.fis.agh.edu.pl
  • Numer portu TCP: 587 (tzw. "Submission")
  • Typ (bezpieczeństwo) połączenia: STARTTLS
  • Metoda uwierzytelniania: normalne hasło (plain password)
  • Użytkownik: należy wpisać swój login do poczty Groupwise
  (W większości programów przy pierwszym połączeniu pojawi się dodatkowe okienko informacji o certyfikacie serwera, który należy zaakceptować. Następnie, powinno się pojawić okienko do podania hasła konta użytkownika systemu Groupwise. W niektórych programach okienko żądania hasła może pokazać się dopiero przy drugiej próbie wysłania listu.)
  - dla użytkowników sieci AGH, którzy zamierzają wysyłać e-maile z kont w domenie AGH (tj. z polem adresu NADAWCY typu ...@agh.edu.pl) jest oferowany dedykowany system centralny - szczegóły na stronie WWW:
  http://www.uci.agh.edu.pl/uslugi/poczta-elektroniczna/ oraz http://poczta.agh.edu.pl/guide-config/
  (ewentualnie: http://smtp.agh.edu.pl/ )
  - wysyłanie poczty z kont w domenie FIS przez serwery innych instytucji/operatorów, niż AGH (np. Gmail, CERN, itp.) podlega restrykcjom wg standardu → Sender Policy Framework i DMARC.

Secure Copy / Secure FTP

Kopiowanie plików z i na serwer za pośrednictwem protokołu Secure Copy (SCP)/Secure FTP (SFTP)

 • Zastowanie znanych ze środowiska Unix protokołów SSH2/SCP/SFTP.
 • Dla użytkowników Windows polecany jest program WinSCP - http://winscp.net/.
 • Należy połączyć się z erydan.fis.agh.edu.pl, port 22, wymagany protokół SFTP.
  (Nowa lokalizacja katalogów użytkowników - ws. stron WWW z serwera Orion - na patrz poniżej.)
 • Jako login należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki) - jak do w/w systemu GroupWise.

Klient Windows - dysk sieciowy / CIFS

Podłączanie katalogu użytkownika jako dysku sieciowego w systemie Windows (protokół CIFS)

 • Funkcjonalność dostępna tylko w obrębie sieci komputerowej WFiIS.
 • W menu Start wybieramy prawym klawiszem myszki menu kontekstowe na pozycji Komputer, a następnie polecenie: Mapuj dysk sieciowy.
 • W oknie mapowania dysku sieciowego wybieramy niewykorzystywany identyfikator Dysk (litera napędu logicznego), a w polu Folder wpisujemy (połączenie z serwerem ERYDAN):
    \\149.156.110.104\VOL3\USERS\          (← pracownicy, doktoranci)
    \\149.156.110.104\VOL4\STUDENTS\    (← studenci, wymagana wcześniejsza zmiana hasła)
  i zaznaczamy pole Połącz przy użyciu innych poświadczeń. Potwierdzamy wybór przyciskiem Zakończ.
 • W oknie autoryzacji - w polu Nazwa użytkownika wprowadzamy login użytkownika w postaci:   fis\username
  a w polu Hasło - hasło. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK.
 • Powinno otworzyć się okno dysku sieciowego, wewnątrz którego nawigujemy do naszego katalogu domowego - username.
 • Po zakończeniu pracy w menu Start→Komputer można wybrać opcję Odłącz dysk sieciowy..
 • Jako login (username) należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki).
 • Może być konieczne włączenie obsługi SMB v1 Client → detect, enable or disable SMB Client in Windows.

LDAP

Serwis katalogowy

 • Usługa umożliwia autoryzację użytkowników do wielu wydziałowych serwisów:
  MISIO, Przedmioty Obieralne, Urlopy, Dziekanat.ticket i in.
 • Login i hasło - jak do w/w systemu GroupWise.

Personal Web Pages

Witryna "domowa" użytkownika

 • UWAGA! Usługa jest świadczona nadal z serwera ORION (poprzednia lokalizacja katalogów użytkowników). Dostęp do plików możliwy w/w metodami, ale na serwerze: orion.fis.agh.edu.pl lub \\149.156.110.3\...) Przeniesienie usługi na serwer ERYDAN zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.
 • Jako strona domowa użytkownika udostępniana jest zawartość podkatalogu public.www
 • Dostęp do zawartości strony (indeksu) w przeglądarce: http://orion.fis.agh.edu.pl/~username/
 • Jako username należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki).
 • Domyślne kodowanie znaków narodowych to ISO-8859-2. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania innego rodzaju kodowania znaków (np. UTF-8), w danym katalogu należy umieścić plik o nazwie .htaccess
  z zawartością:
  <IfModule mod_mime.c>
   AddDefaultCharset UTF-8
  </IfModule>
  
Strona główna Wydziału