Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Usługi serwera sieci lokalnej Wydziału

System Novell Open Enterprise Server 2 oferuje usługi dyskowe dla klientów PC za pomoca protokołu NCP (Novell Client), CIFS (Samba) i SFTP/SCP (WinSCP, DokanSSHFS). Sesje terminalowe nie są udostepniane. Serwer jest platformą dla serwisu pracy grupowej i poczty elektronicznej GroupWise 8, serwisu WWW. Kolejne usługi (komunikator Novell Messenger, portal społecznościowy VibeOnPrem, synchronizacja plików iFolder) będą sukcesywnie wdrażane...

GroupWise

System zarządzania pocztą elektroniczną i obiegiem dokumentów

 • Pozwala na organizowanie i koordynowanie skrzynek pocztowych, kalendarzy, list kontaktów, przydziału zadań, bibliotek dokumentów, i in.
 • Jako login należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki).
 • Dostęp do skrzynki pocztowej użytkownika GroupWise jest możliwy kilkoma sposobami:
 • - za pomocą przeglądarki WWW
  [ --- ZALECANA PRZEGLĄDARKA: Mozilla Firefox --- w innych przeglądarkach występują problemy z obsługą do czasu modernizacji oprogramowania - za utrudnienia przepraszamy ]
  - należy połączyć się z adresem WWW:
  https://orion.fis.agh.edu.pl/gw/webacc
  Instrukcja obsługi klienta WebAccess programu GroupWise:
  http://orion.fis.agh.edu.pl/gw/com/novell/webaccess/help/pl/
  Ustawianie przekazywania poczty (forward) na inną skrzynkę:
  - patrz: menu [ Opcje ] → [ Reguły ] → [ Typ ]
  - należy utworzyć regułę typu Prześlij dalej, oraz opcjonalnie typu Usuń - jeżeli poczta ma nie być pozostawiania w skrzynce: czynności wykonywane przez regułę
  - utworzone reguły należy zapisać przyciskiem [ Zapisz ].
 • - za pomocą dedykowanego klienta GroupWise dla systemu operacyjnego Microsoft Windows, Linux, Apple MacOS. Ta opcja pozwala wykorzystać pełnię możliwości systemu GroupWise. Program instalacyjny dla systemu Windows/Linux można pobrać z katalogu serwera Orion za pomocą połączenia
  WinSCP/scp/sftp, z katalogu: /media/nss/VOL1/SOFT1/GroupWise_Client
  - Po instalacji, klient łączy się z serwerem na porcie TCP nr 1677.
 • - za pomocą dowolnego programu pocztowego, pozwalającego na nawiązanie połączenia z serwerem pocztowym protokołem IMAP/S, np. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Pine i wiele innych.
  - W programie pocztowym należy skonfigurować nowe połączenie do skrzynki poczty elektronicznej o parametrach:
  serwer IMAP: orion.fis.agh.edu.pl
  typ połączenia: Secure IMAP (IMAP/S tj. z SSL/TLS)
  numer portu TCP: 993.
  - Sposób wysyłania poczty (serwer SMTP) jest osobnym elementem konfiguracji; dla użytkowników sieci AGH jest oferowany dedykowany system centralny - szczegóły na stronie WWW:
  http://www.uci.agh.edu.pl/uslugi/poczta-elektroniczna/ oraz http://poczta.agh.edu.pl/guide-config/
  (ewentualnie: http://smtp.agh.edu.pl/ ).

Secure Copy / Secure FTP

Kopiowanie plików z i na serwer za pośrednictwem protokołu Secure Copy (SCP)/Secure FTP (SFTP)

 • Zastowanie znanych ze środowiska Unix protokołów SSH2/SCP/SFTP.
 • Dla użytkowników Windows polecany jest program WinSCP - http://winscp.net/.
 • Należy połączyć się z orion.fis.agh.edu.pl, port 22, wymagany protokół SFTP.
 • Jako login należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki).

Klient Windows - dysk sieciowy / CIFS

Podłączanie katalogu użytkownika jako dysku sieciowego w systemie Windows (protokół CIFS)

 • Funkcjonalność dostępna tylko w obrębie sieci komputerowej WFiIS.
 • W menu Start wybieramy prawym klawiszem myszki menu kontekstowe na pozycji Komputer, a następnie polecenie: Mapuj dysk sieciowy.
 • W oknie mapowania dysku sieciowego wybieramy niewykorzystywany identyfikator Dysk (litera napędu logicznego), a w polu Folder wpisujemy:
    \\149.156.110.3\VOL3\Users\           (← pracownicy)
    \\149.156.110.3\VOL4\STUDENTS\    (← studenci)
  i zaznaczanmy pole Połącz przy użyciu innych poświadczeń. Potwierdzamy wybór przyciskiem Zakończ.
 • W oknie autoryzacji - w polu Nazwa użytkownika wprowadzamy login użytkownika w postaci (domena):   fis\username
  a w polu Hasło - hasło. Wybór potwierdzamy przyciskiem OK.
 • Powinno otworzyć się okno dysku sieciowego, wewnętrz którego nawigujemy do naszego katalogu domowego - username.
 • Po zakończenu pracy w menu Start→Komputer można wybrać opcję Odłącz dysk sieciowy..
 • Jako login (username) należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki).

iFolder

Automatyczna synchronizacja wydzielonego katalogu między komputerem (-ami) użytkownika

https://orion.fis.agh.edu.pl/ifolder/

Personal Web Pages

Witryna "domowa" użytkownika

 • Jako strona domowa użytkownika wystawiana jest zawartość podkatalogu public.www
 • Dostęp do zawartości strony (indeksu) w przeglądarce: http://orion.fis.agh.edu.pl/~login/
 • Jako login należy stosować formę skróconą (tj. do pierwszej kropki).
Strona główna Wydziału