Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Certyfikaty Jakości Kształcenia

 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) z dnia 22 września 2005 (i ponownie 29 września 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017/2018.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 10 listopada 2001 (i ponownie 4 marca 2007) roku na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał akredytację na okres pięciu lat.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.

 • Uchwałą nr 560/2002 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2002 r. AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Informatyka Stosowana.
 • Uchwałą nr 80/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "informatyka stosowana" prowadzonym na WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę "pozytywną". Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni". Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2023/2024.

 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2008 r. WFiIS AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Fizyka Medyczna.
 • Kierunek Fizyka Medyczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 otrzymał pozytywną ocenę programową do roku akademickiego 2019/2020.

 • W 20-tej edycji rankingu Perspektyw - w kategorii studiów inżynierskich 2019 kierunki prowadzone na Wydziale zajęły pierwsze (fizyka techniczna) i szóste (informatyka) miejsce w kraju.

 

 

 

 • Logo PKA

  Ocena jakości kształcenia PKA kierunku Fizyka Techniczna

   

   

 • Akredytacja UKA


 • Akredytacja KAUT


 • Ocena programowa PKA kierunku Inforamtyka Stosowana


 • Ocena programowa PKA kierunku Fizyka Medyczna


 • Ranking Perspektywy 2019


Strona główna Wydziału