Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Certyfikaty Jakości Kształcenia

 • Uchwałą nr 731/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizyka techniczna prowadzonym na WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę "pozytywną". Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2024/2025.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 10 listopada 2001 (i ponownie 4 marca 2007) roku na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał akredytację na okres pięciu lat.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.

 • Uchwałą nr 560/2002 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2002 r. AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Informatyka Stosowana.
 • Uchwałą nr 80/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka stosowana prowadzonym na WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę "pozytywną". Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni". Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2023/2024.

 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2008 r. WFiIS AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Fizyka Medyczna.
 • Kierunek Fizyka Medyczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 otrzymał pozytywną ocenę programową do roku akademickiego 2019/2020.

 • W 22-tej edycji rankingu Perspektyw - w kategorii studiów inżynierskich 2021 kierunek Fizyka Techniczna prowadzony na Wydziale zajął pierwsze miejsce w kraju.

 

 

 

 • Logo PKA

  Ocena jakości kształcenia PKA kierunku Fizyka Techniczna

   

   

 • Akredytacja UKA


 • Akredytacja KAUT


 • Ocena programowa PKA kierunku Inforamtyka Stosowana


 • Ocena programowa PKA kierunku Fizyka Medyczna


 • Ranking Perspektywy 2021


Strona główna Wydziału