Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak
Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Matusiak
Dyrektor Administracyjny
mgr inż. Beata Ryczek

Zakresy odpowiedzialności Prodziekanów i Dyrektora Administracyjnego

Strona główna Wydziału