Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Zdalny dostęp do wybranych serwerów Unix/Linux

Jeśli posiadasz konto na jednym z niżej wymienionych serwerów i chcesz nawiązać połączenie w trybie terminalowym, możesz użyć programu Secure Shell (SSH). Jeśli używasz Unix'a (Linux'a) program ssh może być już zainstalowany (zapytaj administratora lub wydaj komendę man ssh). Jeśli używasz Windows, możesz ściągnąć i zainstalować PuTTY: darmowego klienta Telnet/SSH dla Win32. Jeśli nie masz takiej możliwości nadal możesz się połączyć. Warunkiem jest aby twoja przeglądarka obsługiwała aplety Javy (Netscape 6.x, Mozilla 1.x, Firefox, Seamonkey, Opera, Microsoft Internet Explorer 5.x i nowsze - z zainstalowaną maszyną wirtualną Javy: JVM). Aby to sprawdzić w Netscape/Mozilla/Firefox/Seamonkey wybierz menu: Edycja, Preferencje, Zaawansowane, pozycja Java; w Internet Explorer: menu Narzędzia, Opcje internetowe, Zaawansowane, Java. Jeśli tak, to ponadto przeglądarka powinna umożliwiać otwarcie dodatkowego okna typu popup.
UWAGA! Właściciel komputera może rejestrować klawisze, które naciskasz!

Wybierz jeden z serwerów w celu nawiązania połączenia SSH

newton.fis.agh.edu.pl
galaxy.uci.agh.edu.pl
kinga.cyf-kr.edu.pl


Strona główna Wydziału