Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Oferty pracy

Konkursy dla nauczycieli akademickich

serwis AGH

Oferty pracy w projektach FNP

Oferty pracy w projektach NCN

 • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN Ocena możliwości zastosowania analiz pełnego składu izotopowego wody (zawartość deuteru, tlenu-18 oraz tlenu-17) w hydrologi. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, Termin składania ofert: 7 lipca 2017.

 • Student-stypendysta w projekcie OPUS NCN Modelowanie zderzeń jądrowych o najwyższych energiach uzyskiwanych na LHC w laboratorium CERN. Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Bożek. Termin składania ofert: 31 marca 2017, 15:00

 • Student-stypendysta (2 etaty) w projekcie OPUS NCN Badania stanu początkowego i ewolucji gorącej materii (plazmy kwarkowo-gluonowej) powstałej w ultrarelatywistycznych zderzeniach jądrowych na LHC w CERN. Kierownik projektu: dr hab. Adam Bzdak. Termin składania ofert: 26 lutego 2018, 15:00

 • Doktorant(student)-stypendysta (1 miejsce) w projekcie SONATA NCN "Nowe lipidy prenylowe - występowanie, biosynteza i działanie biologiczne” Kierownik projektu: dr Renata Szymańska. Termin składania ofert: 15 maja 2017, 16:00

 • Doktorant(student)-stypendysta (2 miejsca) w projekcie OPUS NCN „Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC”, kierownik projektu dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, Termin składania ofert: 15 września 2017, 23:59

 • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Termin składania ofert: 1 marca 2018, 12:00

 • Student II stopnia stypendysta do projektu OPUS NCN, prof. Tomasza Stobieckiego. Deadline 30.09.2017.

 • Doktorant stypendysta do projektu OPUS NCN, prof. Tomasza Stobieckiego. Deadline 30.09.2017.

 • Student II stopnia, stypendysta do projektu OPUS NCN, prof. Andrzeja Baczmańskiego. Deadline 29.01.2018.

 • Asystent naukowy (postdoc) w projekcie OPUS NCN, Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC. kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

 • Student-stypendysta w projekcie OPUS NCN Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie . Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran.

 • Oferty pracy w grancie Sonata Bis dr inż. Bartłomieja Wiendlochy "Rola stanów rezonansowych, sprzężenia spin-orbita i nieporządku w nadprzewodnictwie wybranych materiałów" (deadline 7 maja, 12:00)
 • Student-stypendysta w projekcie Harmonia NCN Elektryczna stymulacja siatkówki oka z rozdzielczością pojedynczych komórek zwojowych w eksperymentalnym modelu in vitro zaawansowanej protezy dla niewidzących. Kierownik projektu: dr inż. Paweł Hottowy.

 • Student-doktorant w projekcie Sonata Bis "Opracowanie modelu przebudowy tkanki kostnej pod wpływem działających obciążeń". Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Wroński. Deadline: 9 sierpnia 2018, 00:00

 • Student-doktorant w projekcie OPUS "Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC". Kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd. Deadline: 16 września 2018, 23:59

 • Student-doktorant w projekcie OPUS "Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie". Kierownik projektu: prof. Bartłomiej Szafran: 1 października 2018, 09:00

 • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN „Badanie procesu odkształcenia sprężysto-plastycznego i mikrozniszczeń w materiałach polikrystalicznych przy użyciu metod dyfrakcyjnych i modelu samouzgodnionego”. Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański. Termin składania ofert: 26.10.2018, godz. 14:00.
Strona główna Wydziału