Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Honorowe doktoraty

 • Marian Mięsowicz (Uniwersytet Jagielloński, 1974)
 • Marian Mięsowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza, 1977)
 • Marian Mięsowicz (Uniwersytet Warszawski, 1987)
 • Andrzej Oleś (Akademia Górniczo-Hutnicza, 1995)

Ordery

Order Odrodzenia Polski

I klasy, Krzyż Wielki
 • Marian Mięsowicz (1987)
IV klasy, Krzyż Oficerski
 • Andrzej Oleś (1989)
 • Jerzy W. Niewodniczański (1995)
 • Kazimierz Korbel (1998)
 • Tadeusz Florkowski (1998)
V klasy, Krzyż Kawalerski
 • Jerzy M. Massalski (1977)
 • Ludwik Górski (1977)
 • Kazimierz Przewłocki (1980)
 • Bohdan Dziunikowski (1984)
 • Kazimierz Jeleń (1986)
 • Karol Krop (1988)
 • Barbara Hołyńska (1990)
 • Henryk Figiel (1996)
 • Danuta Kisielewska (1996)
 • Janusz Adamowski (1997)
 • Andrzej Kołodziejczyk (1997)
 • Andrzej Kreft (1998)
 • Stanisław Nizioł (1998)
 • Andrzej Maksymowicz (2002)
 • Marta Wasilewska-Radwańska (2002)
 • Józef Korecki (2003)
 • Stanisław M. Dubiel (2005)
 • Krzysztof Wierzbanowski (2005)

Odznaczenia

Krzyż Zasługi

I stopnia, Złoty
 • Jerzy M. Massalski (1970)
 • Tadeusz Florkowski (1973)
 • Andrzej Oleś (1973)
 • Kazimierz Przewłocki (1973)
 • Jerzy W. Niewodniczański (1975)
 • Bohdan Dziunikowski (1976)
 • Barbara Hołyńska (1978)
 • Jerzy Grabczak (1979)
 • Edward Chruściel (1980)
 • Jolanta Gilewicz-Wolter (1981)
 • Karol Krop (1982)
 • Leszek Turczynowicz-Suszycki (1982)
 • Marta Wasilewska-Radwańska (1983)
 • Jerzy Janczyszyn (1983)
 • Kazimierz Korbel (1983)
 • Tomasz Płazak (1984)
 • Stanisław Nizioł (1984)
 • Ludwik Loska (1984)
 • Andrzej Maksymowicz (1984)
 • Elżbieta Rulikowska-Zarębska (1985)
 • Krystyna Dziunikowska (1985)
 • Danuta Kisielewska (1986)
 • Kazimierz Jeleń (1986)
 • Andrzej Paździerko (1986)
 • Andrzej Kreft (1990)
 • Karol Pałka (1990)
 • Jan Woźniak (1998)
 • Krzysztof Wierzbanowski (1998)
 • Lidia Dargel-Sulir (1998)
 • Kinga Eskreys (1998)
 • Stanisław M. Dubiel (1999)
 • Janina Horzemska (1999)
 • Kazimierz Różański (1999)
 • Bogdan Muryn (1999)
 • Jan Lasa (1999)
 • Stanisław Bednarek (2000)
 • Stanisław Kaprzyk (2000)
 • Czesław Kapusta (2000)
 • Andrzej Lenda (2000)
 • Andrzej Zięba (2000)
 • Wiesława Sikora (2002)
 • Stefan Taczanowski (2002)
 • Antoni Paja (2003)
 • Krzysztof Kułakowski (2003)
 • Janusz Wolny (2003)
 • Zbigniew Kąkol (2005)
 • Wojciech Łużny (2005)
 • Kazimierz Pieczora (2007)
II stopnia, Srebrny
 • Józef Franczyk (1989)
 • Władysław Dąbrowski (1996)
 • Józef Korecki (1996)
 • Maria Chyla (1998)
 • Jacek Maciejewicz (1998)
 • Maria Nawalany (1998)
 • Halina Mróz (1999)
 • Beata Ostachowicz (1999)
 • Leszek Petryka (1999)
 • Marek Przybylski (1999)
 • Jarosław Pszczoła (1999)
 • Krystyna Sobczyk (1999)
 • Andrzej Baczmański (2000)
 • Ewa Baliga (2000)
 • Jan Jerzykowski (2000)
 • Barbara Leśniewska (2000)
 • Łucjan Pytlik (2000)
 • Andrzej Bombik (2000)
 • Tadeusz Dąbek (2000)
 • Antoni Dydejczyk (2000)
 • Andrzej Feuer (2000)
 • Jan Kulka (2000)
 • Jan Żukrowski (2000)
 • Ryszard Gaczoł (2002)
 • Janusz Chmist (2002)
 • Andrzej Kozłowski (2002)
 • Marek Lankosz (2002)
 • Andrzej Lemański (2002)
 • Jacek Tarasiuk (2002)
 • Zbigniew Tarnawski (2002)
 • Roman Wawszczak (2002)
 • Tadeusz Kowalski (2003)
III stopnia, Brązowy
 • Józef Kozień (1989)
 • Tadeusz Dąbek (1995)
 • Franciszek Pach (1999)
 • Marek Berski (2000)
 • Celina Wolak (2000)
 • Leszek Furman (2002)
 • Piotr Gronek (2002)
 • Elżbieta Olszyńska (2002)
 • Grażyna Waluś (2002)
 • Stefan Koperny (2003)
 • Mariusz Przybycień (2003)
 • Jolanta Syrek (2003)
 • Janusz Toboła (2004)
 • Paweł Gryboś (2005)
 • Stefan Kalita (2005)
 • Jarosław Nęcki (2005)
 • Przemysław Wachniew (2005)
 • Krzysztof Malarz (2013)

Medale

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • Andrzej Oleś (1978)
 • Kazimierz Przewłocki (1978)
 • Kazimierz Korbel (1980)
 • Tomasz Płazak (1982)
 • Jerzy W. Niewodniczański (1986)
 • Jerzy M. Massalski (1989)
 • Bohdan Dziunikowski (1991)
 • Tadeusz Florkowski (1993)
 • Kazimierz Jeleń (1993)
 • Andrzej Kołodziejczyk (1994)
 • Andrzej Maksymowicz (1995)
 • Karol Krop (1995)
 • Danuta Kisielewska (1996)
 • Andrzej Lenda (1996)
 • Marta Wasilewska-Radwańska (1996)
 • Andrzej Kreft (1998)
 • Janusz Adamowski (1998)
 • Józef Korecki (1999)
 • Wojciech Łużny (1999)
 • Stanisław Kaprzyk (1999)
 • Zbigniew Kąkol (1999)
 • Janusz Wolny (1999)
 • Henryk Figiel (1999)
 • Andrzej Zięba (1999)
 • Elżbieta Rulikowska-Zarębska (2000)
 • Jan Żukrowski (2001)
 • Władysław Dąbrowski (2001)
 • Andrzej Kozłowski (2001)
 • Jerzy Janczyszyn (2001)
 • Stanisław M. Dubiel (2002)
 • Kazimierz Różański (2002)
 • Krzysztof Wierzbanowski (2002)
 • Sikora Wiesława (2003)
 • Jacek Tarasiuk (2004)
 • Krzysztof Kułakowski (2005)
 • Marek Lankosz (2005)
 • Czesław Kapusta (2005)
 • Leszek Turczynowicz-Suszycki (2006)
 • Edward Chruściel (2006)
 • Krzysztof Malarz (2007)
 • Jan Woźniak (2007)
 • Andrzej Bombik (2008)
 • Antoni Paja (2011)
 • Antoni Dydejczyk (2012)
 • Piotr Gronek (2012)
 • Stanisław Bednarek (2015)
 • Marek Przybylski (2015)
 • Tadeusz Kuc (2015)
 • Janusz Toboła (2015)
 • Piotr Kulczycki (2016)

Nagrody

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

 • Paweł Gryboś (1996)
 • Jacek Tarasiuk (1997)
 • Bartłomiej Szafran (2001)
 • Tomasz Ślęzak (2001)
 • Janusz Toboła (2004)
 • Adam Korus (2004)
 • Mariusz Przybycień (2005)
 • Iwona Bołd-Grabowska (2005)
 • Michał Bochenek (2013)
 • Tomasz Ślęzak (2015)
 • Iwona Bołd-Grabowska (2016)
 • Danuta Kisielewska (2019)

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Andrzej Oleś (1972, 1975, 1977, 1979, 1988, 1998)
 • Jerzy M. Massalski (1974, 1987, 1990)
 • Janusz Adamowski (1978, 1982, 1988)
 • Stanisław Bednarek (1978)
 • Stanisław M. Dubiel (1989)
 • Janusz Adamowski & Stanisław Bednarek (1990)
 • Janusz Wolny (1993)
 • Leszek Turczynowicz-Suszycki (1994)
 • Piotr Barta & Wojciech Łużny & Stanisław Nizioł (1994)
 • Krzysztof Kułakowski (1994)
 • Władysław Dąbrowski & Paweł Gryboś & Marek Idzik (1996)
 • Janusz Adamowski & Stanisław Bednarek & Bartłomiej Szafran (1999, 2001, 2005)
 • Danuta Kisielewska (2003)
 • Michał Nowak (2014)
 • Tomasz Szumlak (2015)
 • Artur Surówka (2017)
 • Tomasz Bołd (2018)

Nagroda Ministra Środowiska

 • Przemysław Wachniew, Jarosław Nęcki i Mirosław Zimnoch (2007)

Nagrody Wydziału III Polskiej Akademii Nauk

Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie

 • Władysław Dąbrowski (2015)

Nagroda im.Stefana Pieńkowskiego

 • Adam Bzdak (2018)

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Medal Mariana Smoluchowskiego

 • Marian Mięsowicz (1970)

Nagroda im. Wojciecha Rubinowicza

za wybitne i twórcze prace badawcze
 • Janusz Adamowski & Stanisław Bednarek & Maciej Suffczyński (1975)
 • Józef Korecki & Paweł Korecki (1999)
 • Stanisław Bednarek & Bartłomiej Szafran (2010)
 • Piotr Bożek (2016)

Medal Krzysztofa Ernsta

za popularyzacje fizyki
 • Paweł Janowski (2014)

Nagroda im. Arkadiusza Piekary

za wyróżniającą się pracę magisterską

Nagroda Doktorska

za wyróżniającą się rozprawę doktorską
 • Michał Nowak, (promotorzy: prof. Francois Peeters (Univ. Antwerpen), prof. Bartłomiej Szafran)

  "Electronic structure of artificial atoms and molecules: spin-orbit coupling effects"

Nagroda specjalna

 • Andrzej Oleś (1995)

Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Nagroda im. Bronisława Znatowicza

 • Joanna Czub, Łukasz Gondek, Henryk Figiel (2013)

Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Nagroda za najlepszą pracę doktorską

 • 2015, II stopnia: Mikołaj Oettingen (promotor: dr hab. inż. Jerzy Cetnar)

  "Validation of fuel burnup modelling with MCB MonteCarlo system using destructive assay data from Ohi-2 PWR"

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

Nagroda za najlepszą pracę licencjacką

Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

Nagrody Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Nagroda im. J. Groszkowskiego

 • 2015: Anna Kozioł Rachwał (opiekun pracy: prof. dr hab. Józef Korecki )

  "Struktura i właściwości magnetyczne układów warstwowych metal/izolator"

Nagrody Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego

 • Iwona Grabowska-Bołd (2006)

Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności

Nagroda im. Mariana Mięsowicza

 • Marek Jeżabek (2007)

Nagrody AGH

Nagroda im. Zbigniewa Engela

za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych
 • Iwona Grabowska-Bołd (2005)
 • Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (2006)
 • Bartłomiej Szafran (2007)
 • Joanna Chwiej (2012)
 • Bartłomiej Wiendlocha (2014)
 • Wojciech Tabiś (2015)
 • Paweł Wójcik (2017)

Nagroda im. Władysława Taklińskiego

za wybitne osiągnięcia dydaktyczne
 • Andrzej Oleś (1990)
 • Bohdan Dziunikowski (1991)
 • Tomasz Płazak (1993)
 • Kazimierz Jeleń (1994)
 • Kazimierz Korbel (1996)
 • Tadeusz Florkowski (1997)
 • Kazimierz Przewłocki (1998)
 • Andrzej Lenda (2000)
 • Janusz Wolny (2002)
 • Zbigniew Kąkol (2003)
 • Marta Wasilewska-Radwańska (2005)
 • Andrzej Zięba (2006)
 • Wojciech Łużny (2008)
 • Janusz Adamowski (2009)
 • Krzysztof Kułakowski (2010)
 • Jacek Tarasiuk (2012)
 • Marek Lankosz (2018)

Diamenty AGH

za najlepszą pracę magisterską

Inne

 • Marian Mięsowicz (członek rzeczywisty PAN, wiceprezes PAN)
 • Mieczysław Jeżewski (członek korespondent Akademii Nauk Technicznych, od 1934)
 • Mieczysław Jeżewski (członek Akademii Nauk Technicznych, od 1936)
 • Mieczysław Jeżewski (członek korespondent PAU, od 1934)
 • Andrzej Oleś (członek korespondent PAU, od 1999)

 • Jerzy W. Niewodniczański (prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 1992-2008)
 • Kazimierz Jeleń (członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2011-)
 • Joanna Chwiej (członek Rady Młodych Naukowców przy MNiSzW, 2011-2012)
 • Paweł Wójcik (członek Rady Młodych Naukowców przy MNiSzW, 2016-2018)

 • Mieczysław Jeżewski (prorektor AGH, 1939 i 1945-1947)
 • Marian Mięsowicz (prorektor AGH, 1952-1955)
 • Andrzej Oleś (prorektor AGH ds. nauki, 1981-1984)
 • Jerzy W. Niewodniczański (prorektor AGH ds. nauczania, 1984-1987)
 • Kazimierz Jeleń (prorektor AGH ds. nauki, 2005-2008)
 • Zbigniew Kąkol (prorektor AGH ds. kształcenia, 2009-2012)
 • Zbigniew Kąkol (prorektor AGH ds. nauki, 2013-2016)
 • Wojciech Łużny (prorektor AGH ds. kształcenia, 2017-)
Strona główna Wydziału