Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

 

Rekrutacja  Rekrutacja

TO NIE JEST AKTUALNA WERSJA WITRYNY !!!

Przejdż do nowej witryny ›

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach nauka i technika nie mogą istnieć niezależnie! Podstawą wykształcenia dobrego inżyniera jest rzetelna wiedza o zjawiskach fizycznych leżących u podstaw metod współczesnej techniki i stosowanej aparatury. Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zapewniają takie wykształcenie poparte umiejętnością korzystania z podstawowego dzisiaj narzędzia jakim jest komputer: zarówno w obliczeniach, symulacjach procesów, projektowaniu jak i w zbieraniu i opracowywaniu danych pomiarowych.

Absolwenci wydziału, o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym (zastosowanie komputerów w nauce i technice) i technicznym (elektronika, nowoczesne systemy pomiarowe), posiadający umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów z pogranicza różnych dyscyplin znajdują zatrudnienie w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się gospodarki.

Studia 1. stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach studiów 2. stopnia (magisterskich).

Rekrutacja na studia 1. stopnia Wydziału odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH. Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH.

Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronie:

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/

Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne:

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie e-rekrutacja.

Studia 2. stopnia (magisterskie inżynierskie)

Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach studiów doktoranckich.

Rekrutacja na studia 2. stopnia Wydziału odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH. Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów zostanie przeprowadzona oddzielnie.

Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronie:

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/

Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne:

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie e-rekrutacja.


Kandydaci na studia z Fizyki Technicznej wybierają ścieżkę dyplomowania w ramach studiów drugiego stopnia (podobnie jak absolwenci wydziałowych studiów 1. stopnia). O przyjęciu na określoną ścieżkę decyduje prodziekan ds. kształcenia po zakończeniu procesu rekrutacji w oparciu o listy rankingowe i liczby miejsc na poszczególnych ścieżkach dyplomowania.


Wszyscy kandydaci na studia drugiego stopnia przystępują do egzaminu wstępnego, który jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw egzaminacyjny obejmuje czterdzieści pytań, z przedmiotów objętych programem studiów danego kierunku.

Adresy

Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • e-mail: rekrutacja@fis.agh.edu.pl

Adres Dziekanatu Studiów I i II Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 18, parter
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172950 lub 12 6172952
 • e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

Adres Dziekanatu Studiów III Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 328, III piętro
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172953
Strona główna Wydziału