Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Sterowanie systemem projekcji w salach wykładowych C (różowa) i D (czarna) w pawilonie D-10

Przedstawiony poniżej został stan na 27.11.2013.

System pozwala na wyświetlanie sygnału przekazywanego z komputera podłączonego do gniazd wejściowych, umieszczonych na centralnym słupku przed pierwszym rzędem siedzeń dla słuchaczy.

Obsługiwane są dwa wejścia sygnału wideo z komputera:

 • analogowe - VGA (gniazdko D-Sub 15)
 • cyfrowe - HDMI (gniazdko HDMI typ A)

Sygnał jest przesyłany do głównego procesora obrazu Crestron DMPS-300-C, znajdującego się w szafie A/V w sali C, a stamtąd (po konwersji do postaci cyfrowej HDMI) do projektorów Mitsubishi oddzielnie w sali C i D. Dlatego sterowanie systemem odbywa się wyłącznie za pomocą paneli dotykowych, umieszczonych na ścianie bocznej w każdej z obu sal.

 

Skrócona instrukcja obsługi sterowania za pomocą panelu dotykowego

 

Panel nieaktywny (wygaszony) aktywuje się przez krótkie i w miarę zdecydowanie dotknięcie palcem. Wygaszenie panelu następuje samoistnie, po upływie czasu braku aktywności ze strony użytkownika.

 

Menu panelu składa się obecnie z czterech ekranów - ikony ich wyboru znajdują się na dolnym pasku każdego ekranu:

 • Główna - ekran zawierający dwa przyciski - włączający i wyłączający system projekcyjny
  • włączenie - powoduje opuszczenie ekranu i włączenie projektora
  • wyłączenie - powoduje zwinięcie ekranu i wyłączenie (wraz ze studzeniem) projektora

Układ projekcyjny aktywuje się z domyślnymi nastawami. Ich zmiana jest możliwa za pomocą ekranu np. Video

 • Światło - ekran zawierający przyciski i suwaki regulacji oświetlenia sali

UWAGA: konfiguracja przycisków może ulec zmianie.

 • Audio - ekran zawierający przyciski i suwaki regulacji poziomu dźwięku mikrofonu, z wejścia komputerowego i ogólnego

UWAGA: konfiguracja przycisków może ulec zmianie.

 • Video - ekran zawierający przyciski opuszczania/podnoszenia ekranu, włączania i wyłączania projektora oraz wyboru źródła sygnału wejściowego z komputera:
  • SŁUPEK HDMI - cyfrowy sygnał wideo i audio przekazywany z gniazdka HDMI na centralnym słupku
  • SŁUPEK VGA - analogowy sygnał wideo VGA przekazywany z gniazdka D-Sub i audio z gniazdka mini-jack stereo na centralnym słupku
  • ŚCIANA HDMI - cyfrowy sygnał wideo i audio przekazywany z gniazdka HDMI na panelu na ścianie bocznej
  • ŚCIANA VGA - analogowy sygnał wideo VGA przekazywany z gniazdka D-Sub i audio z gniazdka mini-jack stereo na panelu na ścianie bocznej

UWAGA: System nie wymusza przełączenia komputera na wysyłanie sygnału przez zewnętrzne gniazdo wideo.
Może zachodzić konieczność ręcznego przestawienia sposobu wysyłania sygnału w komputerze (za pomocą kombinacji klawiszy specjalnych lub opcji menedżera ekranu).

Poniżej został przedstawiony wygląd ekranu Video:

 

Menu Video

W razie wystąpienia problemów z uzyskaniem przekazu sygnału wideo z komputera na projektor zalecane jest "zresetowanie" ustawień przez wyłączenie i ponowne włączenie systemu projekcji za pomocą przycisków ekranu Główna, a następnie dobranie źródła sygnału za pomocą przycisków ekranu Video.

Wszelkie próby manipulowania ustawieniami projektora są bezcelowe (pośrednictwo procesora Crestron w torze sygnałowym A/V).

Liczba, opis i funkcjonalności przycisków poszczególnych ekranów będą podlegały uaktualnieniu.
Kable połączeniowe nie znajdują się na wyposażeniu sal.

Strona główna Wydziału