Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2019-10-30 obrona rozprawy mgr inż. S. Bugiela
B.Szafran

14.11.2019 od 11:30 w s.18/D11 p. mgr inż. Szymon Bugiel będzie bronił pracy doktorskiej pt.

Development of monolithic pixel detectors

promotor: prof. Marek Idzik
promotor pomocniczy: dr Tomasz Fiutowski

recenzenci:
prof. Piotr Salabura (UJ)
prof. Andrzej Bożek (IFJ PAN)

2019-11-13 Nagroda Premiera RP 2019 dla Prof. dr hab. Danuty Kisielewskiej [więcej] go


2019-11-08 grant Miniatura dr P.Wróbla [więcej] go


Strona główna Wydziału