Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Studia stacjonarne 1. stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach studiów 2. stopnia (magisterskich).

Rekrutacja na studia 1. stopnia Wydziału odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH. Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów zostanie przeprowadzona oddzielnie.


Strona główna Wydziału