Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Konto bankowe

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pekao S.A. Kraków
Indywidualne numery do wpłat za usługi edukacyjne
(powtarzanie przedmiotu, opłata za dyplom, legitymację etc...)
dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie / USOSie

Przy wpłacie jako tytuł opłaty należy wprowadzić widoczny przy naliczonej opłacie identyfikator wpłaty.

Konto ogólne Wydziału:
88 1240 4533 1111 0010 1854 5411

W przypadku powtarzania przedmiotu w wyniku niezadowalających wyników w nauce proszę na pierwsze zajęcia dostarczyć Prowadzącemu potwierdzenie wpłaty za wpis warunkowy/powtarzanie.


Konto bankowe dla Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pekao S.A. Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
tytułem: opłata za studia podyplomowe, nr subkonta: 720 220 6090
Strona główna Wydziału