Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Studia stacjonarne 2. stopnia (magisterskie)

Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach studiów doktoranckich.

Rekrutacja na studia 2. stopnia Wydziału odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH. Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów zostanie przeprowadzona oddzielnie.

Strona główna Wydziału