Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Jakość kształcenia

Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia – dane kontaktowe

 • dr hab. inż. Krzysztof Malarz,
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej;
  paw. D-10, pok. 6;
  tel. 12 617 2992; e-mail: Krzysztof.Malarz@fis.agh.edu.pl


Akredytacje posiadane przez Wydział

 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 września 2005 (i ponownie 29 września 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017/2018.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.
 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2008 r. WFiIS AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Fizyka Medyczna.
 • Kierunek Fizyka Medyczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 otrzymał pozytywną ocenę programową do roku akademickiego 2019/2020.
 • Uchwałą nr 560/2002 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2002 r. AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Informatyka Stosowana.
 • Uchwałą nr 80/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "informatyka stosowana" prowadzonym na WFiIS AGH na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę "pozytywną". Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę "w pełni". Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2023/2024.


Zestawy pytań ankietowych


Wyniki badań ankietowych studentów


Wyniki badań ankietowych doktorantów


Wyniki badań ankietowych pracowników


Raporty roczneBadania ankietowe Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej - Centrum Karier AGHFormularzeStrona główna Wydziału