Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Seminaria WFiIS AGH

2023

 • 2023/03/03, 12:15, dr Kamila Gandecka oraz mgr Karolina Grodecka (Centrum e-Learningu AGH)
  Mikro-zmiana - makro-efekt. Jak skutecznie uczyć (się)?


 • 2023/01/20, 12:15, dr Anna Kowalewska (KOiDC WFiIS AGH)
  Obserwacja i śledzenie obiektów kosmicznych
  abstrakt | prezentacja


 • 2023/01/13, 12:15, mgr Krzysztof Grochot (Instytut Elektroniki WIEiT AGH)
  Spinowa magnetorezystancja i spinowy efekt Halla w cienkowarstwowych układach hybrydowych: metal ciężki, ferromagnetyk, antyferromagnetyk
  abstrakt


2022

 • 2022/12/16, 12:15, Spotkanie przedświąteczne

 • 2022/12/09, 12:15, Spotkanie wspominkowe poświęcone ś.p. profesorowi Karolowi Kropowi

 • 2022/12/02, 12:15, dr hab. inż. Tomasz Chwiej (KISiFK WFiIS AGH)
  Warstwowe układy van der Waalsa na bazie grafenu
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/11/25, 12:15, dr Joanna Fiedor (KZFJ WFiIS AGH)
  Karotenoidy - naturalne barwniki o wielu twarzach
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/11/04, 12:15, prof. dr hab. Łukasz Bratasz (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polska Akademia Nauk w Krakowie)
  Nauka o dziedzictwie - nowa dyscyplina
  abstrakt


 • 2022/10/28, 12:15, dr inż. Paweł Szumniak (KISiFK WFiIS AGH)
  Nagroda Nobla z Fizyki w 2022 za przełomowe eksperymenty z kwantowym splątaniem
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/10/21, 12:15, dr Dariusz Chocyk (Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej)
  Badania "in-situ" naprężeń w metalicznych układach cienkowarstwowych
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/10/14, 12:15, dr hab. inż. Michał Ślęzak (KFCS WFiIS AGH)
  Kontrola orientacji spinu w antyferromagnetycznych warstwach NiO i CoO
  prezentacja


 • 2022/10/07, 12:15, prof. dr hab. inż. Bartłomej Szafran (WFiIS AGH)
  Seminarium dziekańskie
  prezentacja


 • 2022/06/10, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Wybór modelu dopasowania - testy statystyczne i kryterium informacyjne Akaike'go
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/06/03, 12:15, prof. dr hab. Adam Bzdak (KZFJ WFiIS AGH)
  Plazma kwarkowo-gluonowa i diagram fazowy oddziaływań silnych
  abstrakt


 • 2022/05/27, 12:15, dr Andrzej Biborski (ACMIN AGH)
  Uniwersalna rola korelacji elektronowych na przykładzie własności wybranych układów nisko-wymiarowych
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/05/20, 12:15, dr hab. inż. Joanna Chwiej, prof. AGH (KFMiB WFiIS AGH)
  Metody fizyczne w badaniach procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w komórkach i tkankach
  abstrakt


 • 2022/05/13, 12:15, dr hab. inż. Maciej Wołoszyn, prof. AGH (KISiFK WFiIS AGH)
  Dynamika relacji społecznych
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/05/06, 12:15, prof. dr hab. Paweł Korecki (IF UJ, Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS)
  Linia badawcza PolyX na SOLARIS: prezentacja i raport z budowy
  abstrakt


 • 2022/04/29, 12:15, dr inż. Jarosław Nęcki (KZFJ WFiIS AGH)
  Metan w atmosferze Ziemi - Czego o nim nie wiemy? AGH, Polska, Świat
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/04/08, 12:15, dr. hab. Iwona S. Stachlewska, prof. uczelni (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
  Lidary jako nieodzowna aparatura badawcza w fizyce atmosfery
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/04/01, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny (KFMS WFiIS AGH)
  Dynamika relatywistyczna dla układów o zmiennej masie
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/03/25, 12:15, dr inż. Jan Michalik (KFCS WFiIS AGH)
  Mikro- i nanocząstki magnetyczne ze źródeł antropogenicznych w glebach, aerozolach atmosferycznych i pyłach przemysłowych
  abstrakt


 • 2022/03/18, 12:15, dr inż. Ewa Młyńczak (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie)
  Struktura pasmowa Fe(001): studnie kwantowe, efekty spin-orbita oraz oddziaływanie elektron-magnon
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/03/11, 12:15, dr hab. inż. Paweł Wójcik, prof. AGH (KISiFK WFiIS AGH)
  Nadprzewodnictwo w dwuwymiarowym gazie elektronowym w złączu LaAlO3/SrTiO3
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/03/04, 12:15, dr inż. Kacper Pilarczyk (KFMS WFiIS AGH)
  Niekonwencjonalne podejście do przetwarzania informacji - od inżynierii materiałów hybrydowych do nowych efektów fizykochemicznych
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/01/21, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Modelowanie na obrzeżach dysonansu poznawczego
  abstrakt | prezentacja


 • 2022/01/14, 12:15, dr hab. inż. Damian Rybicki, prof. AGH (KFCS WFiIS AGH)
  Badania żelazowo-arsenowych nadprzewodników wysokotemperaturowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego
  abstrakt


2021

 • 2021/12/17, Spotkanie przedświąteczne

 • 2021/12/10, 12:15, dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH (ACMiN AGH)
  Od płaszczyzn miedziowo-tlenowych do sieci kropek kwantowych: fizyka układów silnie skorelowanych
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/11/26, 12:15, dr hab. inż. Tomasz Szumlak, prof. AGH (KOiDC WFiIS AGH)
  Zepsute zwierciadło kosmosu
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/11/05, 12:15, dr inż. Rafał Sikora (KOiDC WFiIS AGH)
  Pomiary procesów ekskluzywnych w zderzeniach proton-proton z detekcją protonów rozproszonych "do przodu"
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/10/29, 12:15, dr hab. inż. Lucyna Samek, prof. AGH (KFMiB WFiIS AGH)
  Zanieczyszczenia pyłowe powietrza w Krakowie
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/10/15, 12:15, dr hab. inż. Jacek Tarasiuk, prof. AGH, dr hab. inż. Sebastian Wroński, prof. AGH (KFMS WFiIS AGH)
  Badania prowadzone w Laboratorium Mikro i Nano Tomografii AGH
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/10/08, 12:15, prof. dr hab. inż. Bartłomej Szafran (WFiIS AGH)
  Seminarium dziekańskie
  prezentacja


 • 2021/06/11, 12:15, prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (KFCS WFiIS ACMiN AGH)
  Nanocząstki w medycynie: czy da się je wykorzystać do lokalnego pomiaru temperatury i co to ma wspólnego z magnetyzmem?
  abstrakt


 • 2021/05/28, 12:15, mgr inż. Przemysław Kot (KFMS WFiIS AGH)
  Badanie mechanizmów odkształcenia sprężysto-plastycznego materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem dyfrakcji neutronów
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/05/21, 12:15, prof. dr hab. inż. Janusz Toboła (KFMS WFiIS AGH)
  Stopy Heuslera - laboratorium zachowań fizycznych "na życzenie"
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/05/14, 12:15, dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH (KFCS WFiIS AGH)
  Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) i NiO(111)/Fe(110) czyli jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/05/07, 12:15, dr inż. Ireneusz Bugański (WFiIS KFMS AGH)
  Sukcesy metody analizy struktury atomowej kwazikryształów w przestrzeni fizycznej
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/04/30, 12:15, dr inż. Mateusz Dyndał (KOiDC WFiIS AGH)
  Poszukiwanie rozpadu bozonu Higgsa na dwa leptony oraz foton w eksperymencie ATLAS na LHC
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/04/23, 12:15, dr hab. inż. Bartosz Mindur, prof. AGH; dr inż. Bartłomiej Rachwał (KOiDC WFiIS AGH)
  Wydziałowy System Zarządzania Projektami
  prezentacja


 • 2021/04/09, 12:15, dr hab. inż. Jakub Haberko, prof. AGH (KFMS WFiIS AGH)
  Elastomery ciekłokrystaliczne, czyli jak zbudować miękkiego robota
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/03/26, 12:15, dr inż. Tomasz Fiutowski (KOiDC WFiIS AGH)
  Czy coś tam jest pod spodem? System do nieinwazyjnego badania dzieł sztuki
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/03/19, 12:15, prof. dr hab. Zdzisław Burda (KISiFK WFiIS AGH)
  Modelowanie epidemii
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/03/12, 12:15, dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH; dr inż. Michał Gałkowski (KZFJ WFiIS AGH)
  Prototypowy system monitoringu i weryfikacji antropogenicznych emisji CO2 oparty o usługi satelitarne Copernicus
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/03/05, 12:15, dr hab. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH (KOiDC WFiIS AGH)
  Rozpraszanie foton-foton narzędziem do poszukiwania cząstek spoza Modelu Standardowego
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/01/22, 12:15, dr inż. Marcin Zając (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, Uniwersytet Jagielloński)
  Nowe możliwości badania materiałów w Solaris
  abstrakt | prezentacja


 • 2021/01/15, 12:15, prof. Krzysztof Piotrzkowski (Centre for Cosmology, Particle Physics and Phenomenology, Université catholique de Louvain, Belgia)
  Anteny fal grawitacyjnych dzisiaj oraz plany rozwoju anten następnej generacji
  abstrakt | prezentacja


2020

 • 2020/12/18, 12:15, dr hab. inż. M. Duliński, prof. AGH oraz dr hab. inż. M. Zimnoch, prof. AGH (KZFJ WFiIS AGH)
  50 lat fizyki środowiska na AGH
  prezentacja


 • 2020/12/11, 12:15, prof. dr hab. Kvetoslava Burda (KZFJ WFiIS AGH)
  Różne oblicza nadciśnienia tętniczego: zmiany własności erytrocytów i hemoglobiny
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/12/04, 12:15, dr hab. inż. Bartosz Mindur, prof. AGH (KOiDC WFiIS AGH)
  E-learning Akademicki - Szanse i Wyzwania
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/11/27, 12:15, prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień (KOiDC WFiIS AGH)
  Zderzacz Elektronowo-Jonowy - nowe narzędzie dla fizyki wysokich energii
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/11/20, 12:15, dr inż. Przemysław Wachniew (KZFJ WFiIS AGH)
  Sekretne życie lodowców
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/11/13, 12:15, dr hab. inż. Jakub Cieślak, prof. AGH (KFMiB WFiIS AGH)
  Badania moessbauerowskie układów wysokiej entropii
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/11/06, 12:15, dr inż. Paweł Szumniak (KISiFK WFiIS AGH)
  Stany spinowe i topologiczne w zastosowaniu do obliczeń kwantowych
  abstrakt


 • 2020/10/30, 12:15, dr inż. Jan Michalik (KFCS WFiIS AGH)
  Skaningowy mikroskop elektronowy w Katedrze Fizyki Ciała Stałego: możliwości obserwacji, pomiarów oraz najnowsze adaptacje i przyszłe plany
  abstrakt | prezentacja


 • dr hab. inż. Sebastian Wroński, prof. AGH (KFMS WFiIS AGH)
  Laboratorium Badań Mikroskopowych WFiIS
  prezentacja


 • 2020/10/23, 12:15, dr hab. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH (KOiDC WFiIS AGH)
  Szkoła letnia WFiIS - szansa na zdobycie zawodu?
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/10/16, 12:15, dr hab. Piotr Kotko, prof. AGH (KZFJ WFiIS AGH)
  Tajemnice amplitud rozpraszania w Chromodynamice Kwantowej
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/10/09, 12:15, dr Anna Kozioł Rachwał (KFCS WFiIS AGH)
  Kontrola właściwości magnetycznych cienkich warstw antyferromagnetycznych
  abstrakt


 • 2020/10/02, 12:15, prof. dr hab. inż. Bartłomej Szafran (WFiIS AGH)
  Seminarium dziekańskie
  prezentacja


 • 2020/06/05, 12:15, prof. dr hab. Karol Życzkowski (Instytut Fizyki Teoretycznej UJ, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
  Metody probabilistyczne w fizyce stosowanej: teoria wyboru społecznego i informacja kwantowa
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/05/22, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
  Status ontologiczny wiązania chemicznego
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/05/15, 12:15, dr hab. inż. Paweł Oświęcimka (IFJ PAN)
  Dynamika multifraktali finansowych
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/05/08, 12:15, prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (WFiIS AGH)
  Zagrożenie bronią jądrową
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/04/24, 12:15, prof. dr hab. Maciej Andrzej Nowak (Instytut Fizyki Teoretycznej oraz Centrum Badań Systemów Złożonych im. Marka Kaca, Uniwersytet Jagielloński)
  Teoria macierzy przypadkowychjako rachunek prawdopodobieństwa XXI wieku dla realnych systemów złożonych
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/04/17, 12:15, dr inż. Bartłomiej Rachwał (KOiDC WFiIS AGH)
  Zwinne (agile) narzędzia pracy dydaktycznej i nie tylko. Oferta Wydziału.
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/04/03, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof Sacha (Zakład Optyki Atomowej UJ)
  Kryształy czasowe
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/03/13, 12:15, dr Piotr Kotko (WFiIS AGH)
  Tajemnice amplitud rozpraszania w Chromodynamice Kwantowej
  abstrakt


 • 2020/03/06, 12:15, dr inż. Klaudia Maj (KOiDC WFiIS AGH)
  Pomiary azymutalnej anizotropii w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/02/28, 12:15, dr inż. Artur Surówka (KFMiB WFiIS AGH)
  Mikroskopia FT-IR w badaniach materiałów organicznych: od zastosowań przemysłowych po biomedyczne
  abstrakt


 • 2020/01/24, 12:15, dr hab. Przemysław Piekarz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  Przejście Verweya w magnetycie - dynamika sieci i fluktuacje krytyczne
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/01/17, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  Struktura protonu
  abstrakt | prezentacja


 • 2020/01/10, 12:15, prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak (Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej AGH)
  Multimodalne pomiary fizjologii i zachowania człowieka w życiu codziennym
  abstrakt | prezentacja


2019

 • 2019/12/20, Spotkanie przedświąteczne

 • 2019/12/13, 12:15, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (KFMS WFiIS AGH)
  Sto lat fizyki na AGH
  prezentacja

 • 2019/12/06, 11:30, prof. dr hab. Janusz Wolny (WFiIS AGH)
  Seminarium dziekańskie


 • 2019/11/29, 12:15, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (KFCS WFiIS AGH)
  Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/11/22, 12:15, dr inż. Michał Gałkowski (KZFJ WFiIS AGH)
  Pomiary lotnicze i modelowanie transportu gazów cieplarnianych w atmosferze Europy - misja CoMet 1.0
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/11/15, 12:15, prof. dr hab. Stanisław Dubiel (WFiIS AGH)
  Effect of Magnetism on Lattice Vibrations
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/11/08, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof Kurek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  POLFEL - Polski laser na swobodnych elektronach
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/10/25, 12:15, prof. dr. Janez Dolinšek (University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, Ljubljana, Slovenia, Jožef Stefan Institute, Condensed Matter Physics Department, Ljubljana, Slovenia)
  Physical properties of high-entropy alloys
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/10/11, 12:15, prof. dr hab. Zdzisław Burda (KISiFK WFiIS AGH)
  Dynamika rozkładu bogactwa
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/06/14, 12:15
  Prezentacje prac wyróżnionych w sesji studenckich kół naukowych
  abstrakt | abstrakt | abstrakt | abstrakt


 • 2019/06/07, 12:15, dr Maciej Czapkiewicz (Katedra Elektroniki WIEiT AGH)
  Model dyspersji barier energetycznych aktywowanego termicznie procesu przełączania magnetyzacji w układach cienkich warstw z magnetyczną anizotropią prostopadłą
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/05/31, 12:15, prof. dr hab. Janusz Adamowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Ujemna temperatura bezwzględna
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/05/24, 12:15, dr inż. Tomasz Stopa (IBM)
  Komputer kwantowy IBM
  abstrakt | Qiskit - presentations | Tomasz Stopa - github | Qiskit.org | IBM-Q


 • 2019/05/17, 12:15, dr inż. Michał Zegrodnik (Akademickie Centrum Meteriałów i Nanotechnologii, AGH)
  Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe oraz inne stany o złamanej symetrii w układach silnie skorelowanych elektronów
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/05/10, 12:15, dr inż. Krzysztof Kolasiński
  Sztuczna inteligencja, zastosowanie, możliwości i ograniczenia, fakty i mity
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/04/26, 12:15, Roland Schnuerer (Cockcroft Institute and University of Liverpool, Warrington, UK)
  Novel Silicon-based Beamline Monitors for Medical Accelerators
  abstrakt


 • 2019/04/05, 12:15, dr hab. Ryszard Zach (Katedra Fizyki Matriałów, Instytut Fizyki, WFMiI, Politechnika Krakowska)
  Własności magnetyczne związków miedzymetalicznych pod wysokim ciśnieniem
  prezentacja


 • 2019/03/29, 12:15, Prof. Jesus Medina Moreno (Department of Mathematics University of Cádiz, Spain)
  Mathematical tools applied to Digital Forensic
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/03/22, 12:15, dr hab. inż. Aleksandra Jung (KFMiB WFiIS AGH)
  Ocena wydajności pozaustrojowej terapii wątroby z wykorzystaniem modelowania kompartmentowego
  abstrakt


 • 2019/03/15, 12:15, dr Michał Nowak (ACMiN AGH)
  W poszukiwaniu stanów związanych Majorany w nanostrukturach hybrydowych
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/03/08, 12:15, dr inż. Michał Ślęzak (KFCS WFiIS AGH)
  Reorientacja spinowa i kontrola anizotropii magnetycznej w niskowymiarowych układach ferro- i antyferromagnetycznych
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/03/01, 12:15, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (KZFJ WFiIS AGH)
  Od Paryża do Katowic: Czy zdołamy zahamować globalne ocieplenie?
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/01/25, 12:15, dr inż. Jarosław Kanak (Katedra Elektroniki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH)
  Badania strukturalne układów cienkowarstwowych pod kątem zastosowań w elektronice spinowej
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/01/18, 12:15, dr Zbigniew Bukowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polskiej Akademii Nauk, Wrocław)
  Magnetyzm i nadprzewodnictwo w domieszkowanym EuFe2As2
  abstrakt | prezentacja


 • 2019/01/11, 12:15, dr inż. Paweł Wójcik (KISiFK WFiIS AGH)
  Rola oddziaływania spin-orbita w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych
  abstrakt | prezentacja


2018

 • 2018/12/21, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne

 • 2018/12/14, 12:15, dr Anna Kozioł-Rachwał (KFCS WFiIS AGH)
  Właściwości magnetyczne epitaksjalnych warstw Fe/FeO
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/12/07, 12:15, prof. dr hab. inż. Janusz Toboła (KFMS WFiIS AGH)
  Struktura elektronowa a efektywność zjawisk konwersji energii w złożonych strukturach krystalicznych
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/11/30, 12:15, dr hab. inż. Joanna Chwiej (KFMiB WFiIS AGH)
  Zastosowanie wybranych metod spektroskopowych do badań ex vivo procesów fizjologicznych i patologicznych o różnej etiologii
  abstrakt


 • 2018/11/23, 12:15, Prof. Denys Bondar (Tulane University, New Orleans, U.S.A.)
  How to deduce a physical dynamical model from expectation values
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/11/16, 12:15, Seminarium nie odbędzie się ze względu na Święto Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

 • 2018/11/09, 12:15, prof. dr hab. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Redefinicja kelwina
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/10/26, 12:15, Dyscypliny, postępowania o stopnie oraz szkoły doktorskie w warunkach ustawy 2.0

 • 2018/10/19, 12:15, Seminarium dziekańskie

 • 2018/10/12, 12:15, dr inż. Bartłomiej Wiendlocha (KFMS WFiIS AGH)
  Domieszki rezonansowe w materiałach termoelektrycznych - struktura elektronowa i własności transportowe
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/10/05, 12:15, Prof. Nabendu Chaki (University of Calcutta, India)
  Model Transformation and Code Generation using Verified Requirements
  abstrakt


 • 2018/06/22, 12:15, dr hab. inż. Tomasz Szumlak, prof. AGH (KOiDC WFiIS AGH)
  Rise of the machines - uczenie maszynowe w praktyce
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/06/15, 12:15, dr hab. inż. Wojciech Przybyłowicz (KZFJ WFiIS AGH)
  Wybrane zastosowania skaningowej mikrowiązki protonowej w iThemba LABS (Republika Południowej Afryki)
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/06/08, 12:15, Odwołane

 • 2018/05/25, 12:15, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia Jacek Tarasiuk
  Dydaktyka w uczelni wyższej - wyzwania, metody i narzędzia
  abstrakt


 • 2018/05/18, 12:15, dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha (KOiDC WFiIS AGH)
  Zniszczenia radiacyjne w krzemowym detektorze wierzchołka LHCb
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/05/11, 12:15, dr inż. Joanna Świebocka-Więk (KISiFK WFiIS AGH)
  RODO - czy jest się czego obawiać?
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/04/27, 12:15, dr inż. Piotr A. Kowalski (KISiFK WFiIS AGH)
  Analiza wrażliwości probabilistycznych sieci neuronowych
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/04/20, 12:15, prof. dr hab. Kvetoslava Burda (KFMiB WFiIS AGH)
  Malaria i nadciśnienie z perspektywy mikro- i nanostruktur
  abstrakt


 • 2018/04/13, 12:30, prof. dr hab. Bogdan Fornal (IFJ PAN)
  W poszukiwaniu jądrowych izomerów kształtu
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/04/06, 12:15, Prof. M. R. Ibarra, Dr. h. c. AGH University of Science & Technology, Kraków (Institute of Nanoscience of Aragón, Laboratory of Advanced Microscopies, Condensed Mater Physics Department, University of Zaragoza, Spain)
  Thermospin effects in magnetic multilayers
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/03/23, 12:15, dr Grzegorz Kamiński (Laboratorium Reakcji Jądrowych, ZIBJ Dubna)
  Badanie lekkich radioaktywnych nuklidów w Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerova. Praktyki dla studentów w ZIBJ
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/03/16, 12:15, prof. dr hab. Janusz Adamowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Sztuczna inteligencja poszukuje nowych materiałów, cząstek, planet, ...
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/03/09, 12:15, dr inż. Leszek Adamczyk (KOiDC WFiIS AGH)
  Fizyka "do przodu" w zderzeniach proton-proton
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/03/02, 12:15, dr hab. Artur Błachowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  Nadprzewodniki na bazie żelaza w świetle badań spektroskopią mössbauerowską
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/01/19, 12:15, mgr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu AGH)
  Seminarium dydaktyczne "Jak robić dobry e-learning"
  abstrakt | prezentacja


 • 2018/01/12, 12:15, dr inż. Katarzyna Matusiak (KFMiB WFiIS AGH)
  Badania nad potencjalną toksycznością wybranych nanocząstek tlenku żelaza w układach in vivo
  abstrakt


 • 2018/01/05, 12:15, dr inż. Jakub Bartyzel (KZFJ WFiIS AGH)
  Nowatorskie metody naukowe w badaniach jakości powietrza
  abstrakt


2017

 • 2017/12/15, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne

 • 2017/12/08, 12:15, mgr Bogdan Bochenek (Dział Numerycznych Prognoz Meteorologiczncy ALADIN w IMGW-PIB, Oddział w Krakowie), dr Bożena Łapeta (Dział Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB), mgr Łukasz Woźniak (Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych w IMGW-PIB, Oddział w Krakowie)
  Prezentacja wybranych prac prowadzonych w Krakowskim Oddziale IMGW-PIB dotyczących numerycznego prognozowania pogody oraz teledetekcji
  abstrakt | prezentacja 1 | prezentacja 2 | prezentacja 3


 • 2017/12/01, 12:15, dr inż. Tadeusz Kowalski (KOiDC WFiIS AGH)
  Detektory gazowe wczoraj i dziś
  abstrakt


 • 2017/11/24, 12:15, dr inż. Jakub Haberko (KFMS WFiIS AGH)
  Metamateriały optyczne - projekt, symulacja i wykonanie
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/11/17, 12:15, dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd (KOiDC WFiIS AGH)
  Pierwszy bezpośredni pomiar rozpraszania foton-foton
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/11/10, 12:15, dr inż. Wojciech Tabiś (KFCS WFiIS AGH)
  Fale gęstości ładunku i lokalizacja nośników w fazie "pseudoprzerwy" w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach miedziowych
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/10/27, 12:15, dr inż. Katarzyna Matusiak (KFMiB WFiIS AGH)
  Patent, czyli od pomysłu do wdrożenia
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/10/20, 12:15, Seminarium dziekańskie
  prezentacja 1 | prezentacja 2 | prezentacja 3 | prezentacja 4

 • 2017/10/13, 12:15, prof. dr hab. inż. Marek Lankosz (KFMiB WFiIS AGH)
  Badania wybranych nowotworów z zastosowaniem technik analitycznych opartych na promieniowaniu synchrotronowym
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/10/06, 12:15, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (KFCS WFiIS AGH)
  Magnetyt, modelowy materiał o unikalnych właściwościach
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/06/09, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny (KFMS WFiIS AGH)
  Wybrane zadania z fizyki - na podstawie analizy wyników Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH (z czym uczniowie i studenci mają problemy podczas rozwiązywania zadań z fizyki)
  prezentacja


 • 2017/06/02, 12:15, Prof. Gerardo F. Goya (Instituto de Investigación en Nanociencia de Aragón, Universidad de Zaragoza, Spain)
  New therapies for cancer based on intracellular nanostructures
  CV | abstrakt


 • 2017/05/26, 12:15, Walter Steurer, Prof. em. Department of Materials, ETH Zurich
  High-entropy alloys - from the hype to applications
  abstrakt


 • 2017/05/19, 12:15, Prof. Franciszek Kajzar (Ecole Normale Superieure Lyon, France, Politehnica University of Bucharest, Romania)
  Molecular motors
  CV | abstrakt | prezentacja


 • 2017/05/12, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Badanie właściwości laserów i wyznaczanie temperatury Debye'a - nowe ćwiczenia w pracowniach studenckich WFiIS
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/04/28, 12:15, dr Anna Kozioł-Rachwał (KFCS WFiIS AGH, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
  Układy cienkowarstwowe o prostopadłej anizotropii magnetycznej sterowalnej polem elektrycznym
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/04/07, 12:15, dr Renata Szymańska (KFMiB WFiIS AGH)
  Od kapusty do mamuta - wyzwania biotechnologii
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/03/24, 12:15, prof. dr hab. Józef Spałek (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, UJ)
  Od półprzewodnika magnetycznego do nadprzewodnika wysokotemperaturowego: skorelowane elektrony
  abstrakt


 • 2017/03/17, 12:15, dr hab. Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
  Rozpraszanie neutronów w badaniach wodorków i rezerwuarów na wodór
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/03/10, 12:15, Seminarium odwołane ze względu na pogrzeb prof. Andrzeja Lendy

 • 2017/03/03, 12:15, prof. dr hab. med. Dariusz Adamek (Zakład Neuropatologii, Katedra Patomorfologii UJ CM)
  Komunikacja, synchronizacja, orkiestracja... Czyli o krytycznych morfologicznych i funkcjonalnych aspektach relacji: mózg i świadomość
  abstrakt | prezentacja


 • 2017/01/20, 12:15, dr Artur T. Krzyżak (KSE WGGiOŚ AGH)
  Charakterystyka układów porowatych metodami obrazowania magnetyczno-rezonansowego ze szczególnym uwzględnieniem analizy rozkładów tensora dyfuzji wody i czasów relaksacji T1 i T2
  abstrakt


 • 2017/01/13, 12:15, dr inż. Maciej Wołoszyn (KISiFK WFiIS AGH)
  Własności transportowe niejednorodnych nanodrutów półprzewodnikowych
  abstrakt | prezentacja


2016

 • 2016/12/16, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne

 • 2016/12/09, 12:15, dr inż. Tomasz Bołd (KOiDC WFiIS AGH)
  System filtracji przypadków eksperymentu ATLAS, czyli o szukaniu igły w stogu siana PDF

 • 2016/12/02, 12:15, Prof. Christian Scheffzuk (Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Applied Geoscience, Germany, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, Russia)
  Strain and texture investigations on geological materials using neutron time-of-flight diffraction

 • 2016/11/25, 12:15, inż. Michał Kud oraz członkowie SKNF "Bozon" i SKNFM "Kerma"
  Ocena skażenia 30 lat po awarii elektrowni w Czarnobylu - sprawozdanie z wyjazdu naukowo-kulturalnego Ukraina 2016 PDF

 • 2016/11/18, 12:00, Seminarium z okazji 25-lecia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej połączone z wręczeniem Nagrody im. Prof. Antoniego Marii Hoborskiego
  Prof. dr. hab. Jerzemu Niewodniczańskiemu PDF


 • 2016/11/10, 12:15, Seminarium dydaktyczne PDF PDF

 • 2016/11/04, 12:15, prof. dr hab. inż Wojciech Łużny (KFMS WFiIS AGH)
  Wyzwanie i przygoda, czyli 20 lat poszukiwań modelu struktury układu PANI/CSA

 • 2016/10/28, 12:15, dr hab. Piotr Homola (ZPK IFJ PAN)
  Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: nowe mozliwosci badawcze w astrofizyce PDF

 • 2016/10/21, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Układ okresowy pierwiastków w świetle obliczeń struktury elektronowej PDF

 • 2016/10/14, 12:15, prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (WFiIS AGH)
  Zagrożenie bronią jądrową PDF

 • 2016/10/07, 12:15, Seminarium dziekańskie PDF

 • 2016/06/10, 12:15, dr inż. Łukasz Kłosowski (Instytut Fizyki UMK w Toruniu)
  Jony molekularne w pułapce Paula PDF

 • 2016/06/03, 12:15, dr hab. n. med. Grzegorz Gajos (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II)
  Wino, serce, mózg - zdrowie i technologia

 • 2016/05/20, 12:15, dr Grzegorz Kamiński (Laboratorium Reakcji Jądrowych, ZIBJ Dubna)
  Badania lekkich egzotycznych jąder w Laboratorium Reakcji Jądrowych ZIBJ w Dubnej. Praktyki dla studentów w ZIBJ PDF

 • 2016/05/13, 12:15, dr hab. Bartłomiej Dybiec (WFAiIS UJ)
  Stany stacjonarne w dwuwymiarowych układach zaburzanych szumami Levy'ego PDF

 • 2016/05/06, 12:15, Dr. Stefan Heun (NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy)
  Scanning Gate Microscopy on low-dimensional nanostructures PDF

 • 2016/04/22, 12:15, prof. dr hab. Janusz Adamowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Spintronika - fotonika: analogie PDF

 • 2016/04/08, 12:15, dr Renata Szymańska (KFMiB WFiIS AGH)
  Starzenie i długowieczność PDF

 • 2016/04/01, 12:15, dr hab. Andrzej Kułak (Katedra Elektroniki WIEiT AGH)
  Fale elektromagnetyczne ELF na powierzchni Ziemi PDF

 • 2016/03/18, 12:15, dr inż. Radosław Strzałka (KFMS WFiIS AGH)
  Kwazikryształy - struktura atomowa, obraz dyfrakcyjny i modelowanie PDF

 • 2016/03/11, 12:15, dr Piotr Zieliński (Zakład Badań Materii Miękkiej IFJ PAN)
  Zastosowanie techniki muSR w badaniach własności magnetyków molekularnych PDF

 • 2016/03/04, 12:15, prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (WFiIS AGH)
  Aktualna sytuacja energetyki jądrowej na świecie PDF

 • 2016/02/26, 12:15, prof. dr hab. Janusz Adamowski (WFiIS AGH), dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN (IKiFP PAN), dr hab. Andrzej Horzela prof. IFJ PAN (IFJ PAN)
  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 'Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości' - podsumowanie projektu PDF

 • 2016/01/15, 12:15, prof. dr hab. Kvetoslava Burda (KFMiB WFiIS AGH)
  Zielona energia: hit czy mit?

 • 2016/01/08, 12:15, dr hab. Paweł Janowski (WFiIS AGH)
  Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. O popularyzacji fizyki

2015

 • 2015/12/18, 13:15
  Spotkanie przedświąteczne

 • 2015/12/11, 12:15, dr inż. Antoni Dydejczyk (KISiFK WFiIS AGH)
  Pracownie komputerowe, nowe wyzwania technologiczne PDF

 • 2015/12/04, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Imiona dzieci - symulacje i fakty PDF

 • 2015/11/27, 12:15, dr inż. Przemysław Wachniew (KZFJ WFiIS AGH)
  Projekt BONUS Soils2Sea - od mechaniki płynów do socjologii PDF

 • 2015/11/20, 12:15, prof. dr hab. Józef Spałek (IF UJ oraz ACMIN AGH)
  Model mikroskopowy nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: od oddziałujących spinów do opisu ilościowego parowania singletowego w układach silnie skorelowanych elektronów

 • 2015/11/13, 12:15, dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN (ZBMM IFJ PAN)
  Europejskie Żródło Spalacyjne - neutrony dla współczesnej i przyszłej nauki

 • 2015/11/06, 12:15, prof. dr hab. Henryk Figiel (WFiIS AGH)
  Kierunki rozwoju obrazowania magnetyczno-rezonansowego

 • 2015/10/30, 12:15, Seminarium dydaktyczne PDF

 • 2015/10/23, 12:15, dr inż. Aleksandra Jung, dr hab. Andrzej Lenda, dr inż Przemysław Wachniew (WFiIS AGH)
  Seminarium podsumowujące 5 lat projektu POKL 'Teraz Fizyka' na Wydziale FiIS PDF PDF

 • 2015/10/16, 12:15, dr inż. Lucyna Samek (KFMiB WFiIS AGH)
  Charakterystyka zanieczyszczeń pyłowych powietrza - wykorzystanie metody fluorescencji rentgenowskiej PDF

 • 2015/10/09, 12:15, Seminarium dziekańskie

 • 2015/06/19, 12:15, dr inż. Przemysław Gawroński (KISiFK WFiIS AGH)
  Procesy przemagnesowania w mikrodrutach i macierzach nanoskopowych

 • 2015/06/12, 12:15, dr inż. Paweł Wójcik (KISiFK WFiIS AGH)
  Nadprzewodnictwo w nanostrukturach metalicznych PDF

 • 2015/05/29, 12:15, dr inż. Paweł Kuczera (Laboratory of Crystallography, ETH Zurich, Switzerland)
  Quasicrystals - a story of unusual long-range order PDF

 • 2015/05/22, 12:15, dr Renata Szymańska (KFMiB WFiIS AGH)
  Witamina E leczy wszystko, oprócz złamanego serca PDF

 • 2015/05/15, 12:15, prof. dr hab. Jan Błachut (School of Engineering, University of Liverpool, UK)
  Why buckling - why composites?

 • 2015/05/08, 12:15, prof. dr hab. Paweł Moskal (Zakład Fizyki Jądrowej WFAiIS UJ)
  Wgląd w naturę materii za pomocą anihilacji cząstek PDF

 • 2015/04/17, 12:15, Prof. Hans-Reiner Trebin (Institute for Theoretical and Applied Physics, Stuttgart)
  Fiber bundles and topology for condensed matter systems PDF

 • 2015/04/10, 12:15, Prof. Jose Toca-Herrera (Institute for Biophysics, Department of Nanobiotechnology, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Austria)
  Getting to know small and big (soft matter) systems with scanning probe microscopy PDF

 • 2015/03/27, 12:15, dr inż. Szymon Łukasik, dr inż. Piotr Kowalski (KISiFK WFiIS AGH)
  Metody inteligencji zbiorowej w zagadnieniach eksploracyjnej analizy danych

 • 2015/03/20, 12:15, dr inż. Małgorzata Krawczyk (KISiFK WFiIS AGH)
  Struktura i symetrie sieci złożonych

 • 2015/03/13, 12:15, prof. dr hab. Stanisław Dubiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Spektroskopia mossbauerowska stopów Fe-Cr PDF

 • 2015/03/06, 12:15, dr hab. Jarosław Kwapień (IFJ PAN)
  Język naturalny z perspektywy fizyka PDF

 • 2015/01/23, 12:15, dr hab. Paweł Góra (ZFS WFAiIS UJ)
  Demon Maxwella i obliczenia odwracalne

 • 2015/01/23, 12:15, dr hab. inż. Andrzej Bernasik (KFMS WFiIS oraz ACMiN AGH)
  Spektroskopia fotoelektronow XPS: profilowanie głębokościowe wiązką jonów klastrów argonu (Ar-GCIB)

 • 2015/01/16, 12:15, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk (KISiFK WFiIS AGH)
  Bipolarność w kwerendach do baz danych PDF

 • 2015/01/07, 12:15, prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki (KISiFK WFiIS AGH)
  Estymatory jądrowe w badaniach systemowych i wspomaganiu decyzji

2014

 • 2014/12/19, 13:15
  Spotkanie przedświąteczne

 • 2014/12/12, 12:15, dr Adam Bzdak (KZFJ WFiIS AGH)
  Najgorętsze krople materii wytworzone na LHC PDF

 • 2014/12/05, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft (KZFJ WFiIS AGH)
  Dwoistość matematycznego przepływu płynów na przykładzie równania dyspersji hydrodynamicznej PDF

 • 2014/11/28, 12:15, dr Michał Łukomski (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
  Analiza mikrouszkodzeń w obiektach zabytkowych metodami optycznymi i akustycznymi PDF

 • 2014/11/21, 12:15, dr inż. Damian Rybicki (KFCS WFiIS AGH)
  Badania NMR nadprzewodników wysokotemperaturowych

 • 2014/11/14, 12:15, Prof. M. Ricardo Ibarra (Instituto de Nanociencia de Aragon, Universidad de Zaragoza, Hiszpania)
  Magnetic and superconductor nanostructures PDF

 • 2014/11/07, 12:15, prof. dr hab. Zdzisław Burda (KISiFK WFiIS AGH)
  Błądzenie przypadkowe i lokalizacja PDF

 • 2014/10/24, 12:15, Seminarium dziekańskie

 • 2014/10/17, 12:15, dr hab. Wojciech Słomczyński (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), prof. dr hab. Karol Życzkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)
  Matematyka przedwyborcza PDF

 • 2014/10/10, 12:15, prof. dr hab. Janusz Adamowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Fizyka przyrządów spintronicznych z nanodrutów półprzewodnikowych PDF

 • 2014/10/03, 12:15, Prof. Sushmita Mitra (Machine Intelligence Unit. Indian Statistical Institute, Kalkuta )
  Soft Computing: Excursion through Fuzzy Sets, Neural Neural Networks, Genetic Algorithmsa, and Rough Sets

 • 2014/06/13, 12:15, Maciej Antonik (Inżynier ds. Akademickich, National Instrument)
  Modułowe systemy kontrolno - pomiarowe w dydaktyce i badanich naukowych

 • 2014/06/06, 12:15, dr hab. Zenon Matuszak (KFMiB WFiIS AGH)
  Wolne rodniki i stres oksydacyjny. Antyoksydacyjna rola melatoniny i melanin

 • 2014/05/30, 12:15, dr Szymon Sikora (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
  Model globalnego dysku galaktyk spiralnych PDF

 • 2014/05/23, 12:15, dr inż. Mirosław Zimnoch (KZFJ WFiIS AGH)
  Czym oddychamy na co dzień - emisje i imisje wybranych gazów śladowych na terenie Krakowa PDF

 • 2014/05/16, 12:15, dr Jacek Nizioł (KFMS WFiIS AGH)
  Czy DNA może znaleźć zastosowanie w elektronice?

 • 2014/05/09, 12:15, dr inż. Tomasz Chwiej (KISiFK WFiIS AGH)
  Efekty korelacyjne i interferencyjne w półprzewodnikowych pierścieniach kwantowych

 • 2014/04/25, 12:15, prof. dr hab. Edward Kapuścik (IFJ PAN)
  Fizyka bez stałych fizycznych PDF

 • 2014/04/11, 12:15, prof. dr hab. Andrzej Wróbel (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN)
  Mózg a świadomość

 • 2014/04/04, 12:15, Prof. Stuart Gilder (Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen)
  High pressure magnetism PDF

 • 2014/03/28, 12:15, prof. dr hab. inż. Władysław Homenda (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku)
  Mapy poznawcze jako narzedzia rozumienia danych PDF

 • 2014/03/21, 12:15, dr inż. Michał A. Gryziński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  Wyprowadzanie wiązki neutronów epitermicznych z reaktora jądrowego MARIA PDF

 • 2014/03/14, 12:15, dr inż. Paweł Hottowy (KOiDC WFiIS AGH)
  Perspektywy budowy elektronicznej protezy dla niewidomych zapewniającej sztuczne widzenie wysokiej jakości

 • 2014/03/07, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Kwantowy układ SI

 • 2014/01/31, 12:15, dr inż. Joanna Chwiej (KFMiB WFiIS AGH)
  Wykorzystanie nowoczesnych metod spektroskopowych w badaniach nad patogenezą i przebiegiem padaczki w zwierzęcych modelach drgawek PDF

 • 2014/01/24, 12:15, dr hab. inż. Marcin Sikora (KFCS WFiIS AGH)
  Wysokorozdzielcza spektroskopia rentgenowska PDF

 • 2014/01/17, 12:15, dr inż. Witold Skowroński (KE WIEiT AGH)
  Dynamika w magnetycznych złączach tunelowych PDF

 • 2014/01/10, 12:15, dr Krzysztof Turek (KFMiB WFiIS AGH)
  Perspektywy obrazowania magnetyczno-rezonansowego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej PDF

2013

 • 2013/12/20, 13:15
  Spotkanie przedświąteczne pracowników i doktorantów Wydziału

 • 2013/12/13, 12:15, dr inż. Grzegorz Jezierski (Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich)
  100-lecie lampy rentgenowskiej PDF

 • 2013/12/06, 12:15, prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH)
  Od nanometra do femtosekundy: granice nanotechnologii

 • 2013/11/29, 12:15, Prof. Thomas Rockmann (Atmospheric Physics and Chemistry Group, Institute for Marine and Atmospheric Research, Utrecht University, The Netherlands)
  Reconstructing changes in atmospheric trace gases in the industrial era from isotope measurements on air extracted from polar firn

 • 2013/11/22, 12:15, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (KZFJ WFiIS AGH)
  Piąty Raport IPCC PDF

 • 2013/11/15, 12:15, dr Anna Wnęk (ZOD WFiIS AGH)
  Pracownia Fizyczna - prezentacja, perspektywy rozwoju i ograniczenia PDF

 • 2013/11/08, 12:15, Dr Joanna Collingwood (School of Engineering, University of Warwick)
  Imaging transition metals in the brain: Recent observations with X-rays and Magnetic Resonance Imaging PDF

 • 2013/10/25, 12:15, Krzysztof Szybiński (Siemens Healthcare)
  Rezonans magnetyczny - współczesna diagnostyka oczami firmy Siemens PDF

 • 2013/10/18, 12:15, prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH, ACMiN AGH)
  ACMiN przedstawia i zaprasza

 • 2013/10/11, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny, dr hab. inż. Bartłomiej Szafran
  Seminarium dziekańskie PDF

 • 2013/10/04, 12:15, dr Czesław Ślusarczyk (Zakład Fizyki i Badań Strukturalnych, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej)
  Synchrotronowe badania procesu krystalizacji polimerów liniowych w czasie rzeczywistym

 • 2013/09/20, 12:15, dr Tomasz Ślężak (KFSC WFiIS AGH)
  Jądrowe rozpraszanie promieniowania synchrotronowego w badaniach magnetyzmu nanostruktur Fe

 • 2013/06/28, 12:15, dr Piotr Bubacz (Academic Program Manager, Microsoft)
  Cloud Computing w badaniach naukowych

 • 2013/06/21, 12:15, dr inż. Bartłomiej Wiendlocha (KFMS WFiIS AGH)
  Domieszki rezonansowe w materiałach termoelektrycznych

 • 2013/06/14, 12:15, Prof. Saw Wai Hla (Ohio University, Athens, USA)
  Frontiers of Nanoscience: Playing with Atoms and Molecules

 • 2013/06/07, 12:15, dr hab. Piotr Oprocha, prof. AGH (WMS AGH)
  Powracanie w parach PDF

 • 2013/05/24, 12:15, dr inż. Bartłomiej Spisak (KISiFK WFiIS AGH)
  Własności transportowe i lokalizacja stanów jednoelektronowych w układach o zaburzonej symetrii translacyjnej

 • 2013/05/17, 12:15, dr hab. Kvetoslava Burda, prof. AGH (KFMiB WFiIS AGH)
  Zagadkowy układ z żelaza

 • 2013/05/10, 12:15, dr inż. Jolanta Karpowicz (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
  Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia związane ze stosowaniem techniki rezonansu magnetycznego i ich odzwierciedlenie w prawie pracy i zaleceniach międzynarodowych

 • 2013/04/26, 12:15, dr inż. Tomasz Szumlak (KOiDC WFiIS AGH)
  Powabne piękno Nowej Fizyki - drzewa i pingwiny w LHC PDF

 • 2013/04/19, 12:15, prof. dr hab. Paweł Olko (Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN)
  Centrum Cykolotronowe Bronowice rozpoczęło działalność PDF

 • 2013/04/12, 12:15, prof. dr hab. Józef Korecki (KFCS WFiIS AGH)
  LEEM - mikroskopia elektronowa na niskoenergetycznych elektronach, czyli jak obrazować powierzchnie "na żywo" z rozdzielczością nanometrową

 • 2013/04/05, 12:15, dr Łukasz Bratasz (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego w Krakowie)
  Fizyka w badaniach nad dziedzictwem kultury PDF

 • 2013/03/22, 12:15, prof. dr hab. inż Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Wielkości fizyczne i pozafizyczne, ich jednostki oraz status prawny PDF

 • 2013/03/15, 12:15, prof. dr hab. Elżbieta Zipper (IF UŚ)
  Inżynieria kwantowa funkcji falowych w nanostrukturach PDF

 • 2013/03/08, 12:15, dr hab. Ryszard Kozera (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
  Jednoznaczność rekonstrukcji powierzchni oświetlonej z 2 kierunków PDF PDF

 • 2013/03/01, 12:15, dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Ciemna Energia dominująca wszechświat (Nagroda Nobla 2011) PDF

 • 2013/01/25, 12:15, prof. dr hab. Kazimierz Przewłocki (WFiIS AGH)
  Efekt cieplarniany PDF

 • 2013/01/18, 12:15, prof. dr hab. Edward Kapuścik (IFJ PAN)
  O fatalnym błędzie w fizyce tachionów PDF

 • 2013/01/11, 12:15, mgr inż. Elżbieta Gadalińska (Instytut Lotnictwa, Warszawa)
  Dyfrakcyjny pomiar naprężeń w mikro- i makroskali PDF

2012

 • 2012/12/21, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne pracowników i doktorantów Wydziału

 • 2012/12/07, 12:15, dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha (KOiDC WFiIS AGH)
  Badamy Model Standardowy z najwyższą precyzja. Szukamy Nowej Fizyki. Działalność AGH w eksperymencie LHCb PDF

 • 2012/11/30, 12:15, dr inż. Jakub Haberko (KFMS WFiIS AGH)
  Kryształy fotoniczne i fotoniczne struktury nieuporządkowane

 • 2012/11/23, 12:15, dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Dlaczego warto zajmować się kosmologią? PDF

 • 2012/11/16, 12:15, dr Tomasz Kupka (Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)
  Ewolucja myśli odtwórczej w dziejach materiałoznawstwa dentystycznego ku biomimikrze PDF

 • 2012/11/09, 12:15, Dr. Ivo Utke (EMPA, Thun, Szwajcaria)
  Prototyping of nanodevices with charged particle beams

 • 2012/10/26, 12:15, prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak (Zakład Fizyki Statystycznej WFAiIS UJ)
  Twierdzenie fluktuacyjno-dyssypacyjne i szumy Levy'ego PDF

 • 2012/10/19, 12:15, prof. dr hab. Piotr Bożek (KZFJ WFiIS AGH, ZTSM IFJ PAN)
  Płyn prawie doskonały PDF

 • 2012/10/12, 12:15, dr inż. Iwona Grabowska-Bołd (Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek WFiIS AGH)
  Poszukiwanie cząstki Higgsa w eksperymencie ATLAS - najnowsze wyniki PDF

 • 2012/10/05, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny, dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski, dr inż. Paweł Armatys
  Seminarium dziekańskie

 • 2012/06/22, 12:15, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (KMS WFiIS AGH)
  Sprawozdanie władz dziekańskich z kadencji 2008-2012 PDF

 • 2012/06/15, 12:15, dr inż. Jarosław Wąs (KA WEAIiE AGH)
  Modelowanie dynamiki i zachowań tłumu

 • 2012/06/01, 12:15, dr hab. Marek Woch (KFCS WFiIS AGH)
  Badanie przejścia nadprzewodzacego w związkach talowych

 • 2012/05/25, 12:15, dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (KFMS WFiIS AGH)
  Nowa aparatura, nowe możliwości, nowa tematyka na WFiIS AGH

 • 2012/05/18, 12:15, prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka (CFEL, DESY Hamburg i INP, PAN Kraków)
  Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach - status i zastosowania PDF

 • 2012/03/23, 12:15, dr inż. Jakub Cieślak (KFMiB WFiIS AGH)
  Badania własności strukturalnych, elektronowych i magnetycznych złożonych faz Fe-X PDF

 • 2012/03/16, 12:15, dr hab. inż. Nguyen Chau (KZFJ WFiIS AGH)
  Naturalne nuklidy promieniotwórcze w wodach mineralnych - metodyka oznaczania i dawka obciążająca PDF

 • 2012/03/09, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny (KFMS WFiIS AGH)
  Dan Shechtman - Nagroda Nobla za odkrycie kwazikryształów PDF

 • 2012/03/02, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (KISiFK WFiIS AGH)
  Symulacje sieci w ZUZ PDF

2011

 • 2011/06/17, 12:15, dr Chris Parkes (CERN)
  First results from LHCb

 • 2011/05/27, 12:15, prof. dr hab. Józef Spałek (IF UJ i WFiIS AGH)
  Emergentny charakter praw fizycznych i hierarchiczna struktura nauki PDF

 • 2011/05/20, 12:15, dr hab. Ryszard Zach, prof. PK (Instytut Fizyki, WFMiI, Politechnika Krakowska)
  Zachowanie krytyczne oraz efekt magnetokaloryczny w wybranych układach związków miedzymetalicznych

 • 2011/05/13, 12:15, dr Dariusz Twaróg (ZFTP IFJ PAN)
  Plazma - czwarty stan materii PDF

 • 2011/05/06, 12:15, dr Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
  Frustracja i współzawodnictwo oddziaływań magnetycznych w związkach międzymetalicznych ziem rzadkich PDF

 • 2011/04/15, 12:15, dr hab. inż. Andrzej Bernasik (KFMS WFiIS AGH)
  Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS): nowe możliwości badawcze PDF

 • 2011/04/08, 12:15, prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (Katedra Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH)
  100-lecie nadprzewodnictwa PDF

 • 2011/04/01, 12:15, prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
  Spintronika-co nowego?) PDF

 • 2011/03/25, 12:15, prof. dr hab. Jarosław Pszczoła (KZFJ WFiIS AGH)
  Efekt magnetoelektryczny PDF

 • 2011/03/18, 12:15, dr inż. Aleksandra Jung (KFMiB WFiIS AGH)
  Modelowanie kompartmentowe w pozaustrojowej terapii wątroby

 • 2011/03/11, 12:15, prof. dr hab. Ryszard J. Radwański (Centrum Fizyki Ciała Stałego, Kraków i Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
  Dyskretna struktura elektronowa i orbitalny magnetyzm w związkach d-elektronowych (NiO, LaCoO3, FeO, CoO) PDF

 • 2011/03/04, 12:15, dr Eduardo Rodrigues (CERN EP group/University of Glasgow)
  The LHCb - Flavour Physics Experiment PDF

 • 2011/01/28, 12:15, dr inż. Zdzisław Stęgowski (Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki WFiIS AGH)
  Modelowanie układów przepływowych z zastosowaniem numerycznej mechaniki płynów

 • 2010/01/21, 12:15, dr hab. Jerzy Mietelski (Zakład Fizykochemii Jądrowej IFJ PAN)
  Pluton w środowisku - badania prowadzone w IFJ PAN PDF

 • 2011/01/14, 12:15, dr hab. Dariusz Węgrzynek (Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki WFiIS AGH)
  100 rocznica Nagrody Nobla z Chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie PDF

2010

 • 2010/12/17, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne pracowników i doktorantów Wydziału

 • 2010/12/10, 12:15, Prof. Frederick Bordry (CERN)
  Present status of LHC, upgrade plans and future accelerators PDF

 • 2010/12/03, 12:15, dr hab. Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
  Biofotonika i nowe metody obrazowania medycznego

 • 2010/11/26, 12:15, prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (KFCS WFiIS AGH, Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik, Halle, Niemcy)
  Studnie kwantowe, a anizotropia magnetyczna

 • 2010/11/19, 12:15, dr hab. Radosław Przeniosło, prof. UW (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Modulacje magnetyczne i strukturalne w tlenowych związkach manganu

 • 2010/11/05, 12:15, prof. Ajith Abraham (MIR Laboratories, USA)
  Towards the Evolution of Smart Information Systems: Challenges, Perspectives, Directions PDF

 • 2010/10/29, 12:30, dr Janusz Przewoźnik (KFCS WFiIS AGH)
  Właściwości magnetyczne i elektronowe wybranych perowskitów manganowych domieszkowanych żelazem i cyną PDF

 • 2010/10/22, 12:15, prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (KFCS WFiIS AGH)
  30 lat badań nadprzewodnictwa w Zakładzie (Katedrze) Fizyki Ciała Stałego PDF

 • 2010/10/15, 12:15, prof. dr hab. inż Marek Przybylski (WFiIS AGH)
  Czy bedzie lepiej - szkolnictwo wyższe w świetle nowych rozwiazań prawnych PDF

 • 2010/10/08, 12:15, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny PDF, dr hab. Andrzej Lenda PDF oraz dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH) PDF
  Seminarium dziekańskie

 • 2010/06/25, 12:15, Prof. Jose Luis Toca-Herrera (Parque tecnologico de San Sebastian, Spain)
  Mechanical properties of biomaterials studied with AFM

 • 2010/06/11, 12:15, dr Dariusz Węgrzynek (KFMiB WFiIS AGH)
  Konfokalna mikroskopia rentgenowska PDF

 • 2010/05/28, 12:15, prof. Andrzej Śluzek (Nanyang Technological University Singapore)
  W poszukiwaniu sensu w świecie widzialnym PDF

 • 2010/05/21, 12:15, dr Wilhelm Czapliński (KZFJ WFiIS AGH)
  O największej molekule mionowej PDF

 • 2010/05/14, 12:15, dr Zenon Matuszak (KFMiB WFiIS AGH)
  Rola wybranych układów redoksowych w biofizyce stresu oksydacyjnego komórki upigmentowanej. Podejście systemowe PDF

 • 2010/04/30, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny (Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH)
  Struktura Mg2Al3 - układu o gigantycznej komórce elementarnej PDF

 • 2010/04/23, 12:15, Prof. Gwynne James Morgan (University of Leeds)
  Strange behaviour at the band edges of amorphous semiconductors and a stranger idea about the Schrodinger equation

 • 2010/04/16, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Statystyka danych samoskorelowanych PDF

 • 2010/03/26, 12:15, dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH (WIMiIS AGH)
  Nauki obliczeniowe jako propozycja makrokierunku PDF

 • 2010/03/19, 12:15, doc. dr hab. Paweł Olko (Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ)
  Fizyczne aspekty radioterapii wiązkami jonów PDF

 • 2010/03/05, 12:15, Prof. Tomomasa Nagashima (Design and Manufacturing at the Graduate School of Engineering, Muroran Institute of Technology, Japan)
  A Topic Toward Advanced AI - KANSEI PDF

 • 2010/01/29, 12:15, prof. Agostino Cortesi (Ca' Foscari University of Venice)
  1) An Overview of Teaching and Research Activities at Ca' Foscari University of Venice PDF
  2) Static program analysis using abstract interpretation PDF


 • 2010/01/15, 12:15, prof. dr hab. Kazimierz Przewłocki (WFiIS AGH)
  GMT (Greenwich Mean Time) - Historia PDF

 • 2010/01/08, 12:15
  Noworoczne spotkanie pracowników i doktorantów Wydziału PDF

2009

 • 2009/12/11, 12:15, dr Mariusz Sterzel (ACC Cyfronet AGH)
  "Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej" - PL-Grid PDF

 • 2009/12/04, 12:15, dr hab. Andrzej Lenda oraz dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Sprawy dydaktyczne PDF
  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia PDF PDF


 • 2009/11/27, 12:15, prof. dr hab. Anatolij K. Prykarpatski (Katedra Równań Różniczkowych WMS AGH)
  Elektrodynamika Maxwella, próżniowo-polowa teoria eteru oraz względności Poincare-Lorentz-Einsteina - nowoczesny pogląd

 • 2009/11/20, 12:00 Aula AGH (A-0)
  Uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu tytułu Profesora Honorowego AGH profesorowi Jerzemu Niewodniczańskiemu

 • 2009/11/06, 12:15, dr Wilhelm Czapliński (Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej WFiIS AGH)
  Rezonansowe tworzenie molekuł mionowych helu i wodoru oraz ich rotacyjna deekscytacja PDF

 • 2009/10/23, 12:15, prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner (Instytut Fizyki Teoretycznej Wydział Fizyki UW)
  Granice poznania w fizyce PDF

 • 2009/10/16, 12:15
  Uroczyste seminarium z okazji 80-tych urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Przewłockiego

 • 2009/10/09, 12:15, prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Zakład Teorii Systemów Złożonych IFJ PAN)
  Osobliwości dynamiki finansów

 • 2009/10/02, 12:15, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, dr hab. Andrzej Lenda oraz dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Seminarium dziekańskie

 • 2009/09/25, 12:15, Professor Kosuke Morikawa (The Takara Bio Endowed Division, Institute for Protein Research, Osaka University, Open Laboratories of Advanced Bioscience and Biotechnology, Osaka, Japan)
  What can we learn about the substrate channelling mechanism of a multi-enzyme complex by protein crystallography?

 • 2009/06/06, 12:15, dr inż. Jan Kulka (Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH)
  Techniczne aspekty LHC. Udział WFiIS AGH w uruchomieniu akceleratora PDF

 • 2009/05/22, 12:15, dr inż. Sebastian Wroński (Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH, Laboratoire des Proprietes Mecaniques et Thermodynamiques des Materiaux CNRS, Universite Paris 13, Francja)
  Badanie materiałów polikrystalicznych w aspekcie optymalizacji ich własnosci PDF

 • 2009/05/15, 12:15, dr Wilhelm Czapliński (KZFJ WFiIS AGH)
  Faza geometryczna w fizyce klasycznej i kwantowej - kilka prostych przykładów PDF

 • 2009/05/08, 12:15, prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (KZFJ WFiIS AGH)
  Energetyka jądrowa - stan obecny i perspektywy rozwoju PDF

 • 2009/04/24, 12:15, Łukasz Chmiel (V rok FT WFiIS)
  Udział studentów WFiIS w projekcie ESMO (European Student Moon Orbiter) PDF

 • 2009/04/17, 12:15, dr inż. Andrzej Bernasik (Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH)
  Badania struktur cienkich warstw polimerowych metodą spektrometrii mas jonów wtórnych PDF

 • 2009/04/3, 12:15,dr Urszula Wdowik (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, UP Kraków)
  Obliczenia ab initio struktury elektronowej i dynamiki sieci zdefektowanego układu o silnych korelacjach elektronowych PDF

 • 2009/03/27, 12:15, prof. dr hab. Kazimierz Wiatr (ACK CYFRONET AGH)
  Akceleracja obliczeń metodami sprzętowymi w ACK CYFRONET AGH PDF

 • 2009/03/20, 12:15, Dr. habil. Adam Balogh (Institute of Materials Science, Technische universitat Darmstadt)
  Defect structure and oxygen diffusion in ferroelectric ceramics PDF

 • 2009/03/13, 12:15, prof. dr hab. Józef Spałek (IF UJ i WFiIS AGH)
  Jak zmienia się funkcja falowa elektronu, gdy w ciele stałym lokalizuje się na atomie? PDF

 • 2009/03/06, 12:15, prof. dr hab. Stanisław Bednarek (KISiFK WFiIS AGH)
  Operacje na spinie pojedynczego elektronu w zastosowaniu do budowy bramek logicznych komputera kwantowego PDF RAR

 • 2009/02/27, 12:15 dr inż. Jan Kulka (KFMS WFiIS AGH)
  Aspekty techniczne LHC PDF

 • 2009/02/20, 12:15 dr hab. Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Seminarium dydaktyczne PDF PDF

 • 2009/01/23, 12:15 prof. Teresa Wrześniewska (University of British Columbia, Canada)
  Nowe metody i technologie w nauczaniu fizyki - CLICKERS PDF

 • 2009/01/16, 12:15
  1. dr inż. Mariusz Filipowicz (Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego WPiE AGH)
  Eksperymentalne badanie procesów m-atomowych i m-molekularnych w katalizie mionowej reakcji syntezy jądrowej PDF

  2. dr inż. Krzysztof Malarz
  Krótkie omówienie wybranych punktów regulaminu studiów PDF

 • 2009/01/09, 12:15 dr inż. Paweł Hottowy (University of California, Santa Cruz)
  W kierunku protezy siatkówki oka wysokiej rozdzielczości - badania podstawowe i wyzwania techniczne

2008

 • 2008/12/19, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne pracowników i doktorantów Wydziału

 • 2008/12/12, 12:15 prof. dr hab. Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
  Magnetyzm w półprzewodnikach PDF

 • 2008/12/05, 12:15 prof. dr hab. Stanisław Dubiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Własności i aspekt technologiczny fazy sigma w układach FeCr i FeV PDF

 • 2008/11/28, 12:15 prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, dr hab.Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz
  Założenia strategii działania Władz Dziekańskich Wydziału w kadencji 2008-2012 PDF

 • 2008/11/21, 12:15 prof. dr hab. inż. Marek Lankosz (Katedra Zastosowań Fizyki Jadrowej WFiIS AGH)
  Laser rentgenowski na swobodnych elektronach - nowe źródła promieniowania X w DESY-HASYLAB PDF

 • 2008/11/07, 12:15 prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (KFMS WFiIS AGH)
  Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru i średniej w przypadku obserwacji skorelowanych

 • 2008/10/24, 12:15
  Jubileusz 85-lecia Profesora Andrzeja Olesia

 • 2008/10/17, 12:15 prof. dr hab. inż. Jacek Walczewski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie)
  Prace badawcze z zakresu techniki rakietowej w AGH w latach 1958-1959 i związana z nimi rakieta eksperymentalna RM-1

 • 2008/10/10, 12:15 dr Jerzy Szczęsny (IF AP Krakow)
  Krzywizna w geometrii, fizyce kwantowej i klasycznej

 • 2008/10/03, 12:15 prof. dr hab. inż. Khalid Saeed (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)
  Kiedy systemy biometryczne stają się niebezpieczne PDF

 • 2008/06/20, 12:15 Prof. Xia Jianxin (Department of Environmental Sciences, Central University for Nationalities, Beijing, CHINA)
  Slurry Transport with Pipeline and Deep Sea Mining PDF

 • 2008/06/06, 12:15 prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, dr hab. Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Sprawozdanie Władz Dziekańskich z minionej kadencji

 • 2008/05/30, 12:15 dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (KFMS WFiIS AGH)
  Kopernik i Kepler. Koniec i początek PDF

 • 2008/05/25, 12:15 prof. dr hab. Krzysztof Parliński (IFJ PAN, Kraków)
  Metoda ab initio w badaniach materiałów PDF

 • 2008/05/09, 12:15, Prof. David Chapelle (Univ. Besancon)
  Hydrogen Energy and its storage PDF

 • 2008/04/25, 12:15
  Spotkanie przedwyborcze z kandydatami na dziekana

 • 2008/04/18, 12:15
  Zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów
  -wybory przewodniczącego Kolegium i jego zastępcy
  -zgłaszanie kandydatów na dziekana

 • 2008/04/11, 12:15, prof. dr hab. Karol Życzkowski (WFAiIS UJ)
  Dlaczego pierwiastek: o systemach głoswania w Radzie Unii Europejskiej PDF

 • 2008/04/04, 12:15, dr inż. Tomasz Bołd (KOiDC WFiIS AGH)
  System wyzwalania i filtracji w eksperymencie ATLAS na LHC PDF

 • 2008/03/28, 12:15, prof. dr. hab. Henryk Figiel, dr. inż. Janusz Niewolski (KFCS WFiIS AGH)
  1. Nowy pokaz do wykładów - samochodzik napędzany wodorem PDF
  2. Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki PDF


 • 2008/03/14, 12:15, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (KFMS WFiIS AGH)
  Fizyka miękkiej materii i jej twórca P.- G. de Gennes (1932-2007) - seminarium dydaktyczne

 • 2008/03/07, 12:15, prof. dr hab. Rafał Kozubski (Instytut Fizyki UJ)
  Termodynamika defektów punktowych w związkach miedzymetalicznych z 'defektem potrójnym' PDF

 • 2008/02/29, 12:15, doc. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
  Projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej PDF

 • 2008/02/22, 12:15, Dr. habil. Adam G. Balogh (Institute for Materials Science, Darmstadt University of Technology)
  Ion Beam Analysis and its applications in nanoscaled materials PDF

 • 2008/01/18, 12:15, prof. dr hab. Józef Barnaś (Wydział Fizyki UAM Poznań)
  Gigantyczny magnetoopór: Nagroda Nobla w roku 2007 dla A.Ferta i P.Grunberga PDF

 • 2008/01/11, 12:15, dr hab. inż. Jadwiga Laska (Katedra Biomateriałów WIMiC AGH)
  Odczytać kod życia PDF

 • 2008/01/04, 12:15, prof. dr hab. Bogdan Muryn (KOiDC WFiIS AGH)
  Seminarium wspomnieniowe z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Mariana Mięsowicza

2007

 • 2007/12/14, 12:15
  Spotkanie przedświąteczne pracowników i doktorantów Wydziału

 • 2007/12/07, 12:15, dr Krzysztof Turek i prof. dr hab. Henryk Figiel (KFCS WFiIS AGH)
  Projekt budowy i rozwoju systemów niskopolowych do obrazowania magnetyczno-rezonansowego w Krakowie PDF

 • 2007/11/30, 12:15, dr hab. Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Seminarium dydaktyczne:
 • 2007/11/23, 12:15, prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (KZFJ WFiIS AGH)
  Gwałtowne zmiany klimatu PDF

 • 2007/11/09, 12:15, prof. Emil J. Samuelsen (Norwegian University of Science and Technology NTNU)
  Preferred order and solidification of polymeric semiconductors PDF

 • 2007/10/26, 12:15, prof. Kathleen M. Gough (Department of Chemistry, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada)
  Synchrotron FTIR and Raman spectroscopic imaging of biological material PDF

 • 2007/10/19, 12:15, dr Jacek Olszewski (Instytut Fizyki Politechnika Częstochowska)
  Mikrostruktura oraz procesy przemagnesowania w magnetycznie twardych i miękkich stopach żelaza PDF

 • 2007/10/12, 12:15, prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska (Instytut Farmakologii PAN)
  Białka fluorescencyjne - nowe narzędzie w neurobiologii PDF

 • 2007/10/05, 12:15, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, dr hab. Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Wystąpienie władz dziekańskich PDF

 • 2007/06/15, 12:15, prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (IFJ)
  Badanie uporządkowania magnetycznego w niskowymiarowym magnetyku molekularnym PDF

 • 2007/06/01, 12:15, dr Wilhelm Czapliński (KZFJ WFiIS AGH)
  Rezonanse w deeksytacji molekuł mionowych i rozpraszanie elastyczne atomów mionowych helu PDF

 • 2007/05/25, 12:15, dr hab. inż. Jerzy Cetnar (KZFJ WFiIS AGH)
  O tym jak Smok Feynmana rozjarzył się w błękicie PDF

 • 2007/05/18, 12:15, prof. dr hab. Józef Korecki (KFCS WFiIS AGH)
  Jądrowe, rezonansowe rozpraszanie promieniowania synchrotronowego, czyli druga młodość efektu Moessbauera PDF

 • 2007/05/11, 12:15, dr hab. inż. Janusz Toboła (KFMS WFiIS AGH)
  Chłodzenie niekonwencjonalne, czyli o gigantycznym efekcie magnetokalorycznym i termoelektrycznym w temperaturach pokojowych PDF

 • 2007/04/20, 12:15, prof dr hab. Stanisław Dubiel (KFMiB WFiIS AGH)
  Żelazo w organizmach żywych PDF

 • 2007/04/13, 12:15, dr hab. Wojciech M. Kwiatek (IFJ PAN)
  Życiodajny i zabójczy tlen oraz promieniowanie synchrotronowe PDF

 • 2007/03/30, 12:15, doc. dr hab. Paweł Olko (Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN)
  Radiologiczne aspekty załogowej wyprawy na Marsa PDF

 • 2007/03/16, 12:15, dr inż. Przemysław Gawroński (KIS WFiIS AGH)
  Równowaga Heidera - symulacje mitozy społecznej PDF

 • 2007/03/09, 12:15, dr inż. Jacek Tarasiuk (KFMS WFiIS AGH)
  Badanie mechanizmów rekrystalizacji w metalach PDF

 • 2007/03/02, 12:15, prof. dr hab. Marek Szczerba
  Centrum Materiałów i Nanotechnologii - CENMIN AKCENT Małopolska - stan obecny i perspektywy PDF

 • 2007/02/23, 12:15, dr Tomasz Płazak
  Jak wiele i jak precyzyjnie powiedziały nam DŹWIĘKI (FALE AKUSTYCZNE!) WCZESNEGO WSZECHŚWIATA zakodowane w elektromagnetycznym promieniowaniu reliktowym o niezwykłym składzie i parametrach naszego największego domu

 • 2007/01/19, 12:15, dr Wilhelm Czapliński (ZPE WFiIS AGH)
  Przejścia rotacyjne w molekułach mionowych PDF

 • 2007/01/12, 12:15, prof. dr hab. Zdzisław Burda (WFAiIS UJ)
  Fizyka na usługach inżynierii finansowej PDF

 • 2007/01/05, 12:15, dr inż. Andrzej Skoczeń (ZEJ WFiIS AGH)
  Zjawisko utraty stanu nadprzewodzącego w magnesach LHC i sposoby zapobiegania skutkom jego wystąpienia PDF

2006

 • 2006/12/15, 12:15, prof. dr hab. Janusz Wolny (ZFFS WFiIS AGH)
  Klastry a struktura kwazikryształów

 • 2006/12/08, 12:15, dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  NOBEL 2006 (G. Smoot, J. Mather). Zmarszczki promieniowania reliktowego (pomiary COBE)

 • 2006/12/01, 12:15, dr inż. Przemysław Wachniew (ZFŚ WFiIS AGH)
  Inauguracja 7 Programu Ramowego UE

 • 2006/11/24, 12:15, prof. dr hab. Edward Kapuścik (Zakład Astrofizyki Teoretycznej IFJ PAN)
  Czy Einstein wprowadził nas w błąd?

 • 2006/11/17, 12:15, prof. dr hab. Stanislaw Bednarek (ZFTiK WFiIS AGH)
  Rozpraszanie energii przez soliton elektronowy (indukton)

 • 2006/11/10, 12:15, prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska (Instytut Farmakologii PAN)
  Interdyscyplinarna metodyka w badaniach mózgu

 • 2006/10/27, 12:15,
  Jubileusz 60-lecia pracy naukowej w Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzego Michała Massalskiego

 • 2006/10/20, 12:15, dr inż. Bartłomiej Spisak (ZFTiK WFiIS AGH)
  Nieporządek, lokalizacja & nieklasyczne funkcje rozkładu

 • 2006/10/13, 12:15, dr hab. Kvetoslava Burda
  Fotosynteza: od poznania do zastosowania

 • 2006/10/06, 12:15, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, dr hab. Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Wystąpienie władz dziekańskich

 • 2006/09/29, 11:45 (sala B)
  Dr. A. Gałkowski - Introduction; basics of fusion, fusion in Europe, ITER and its chances
  Prof. Dr. F. Wagner - Introduction into W7-X, project, status, components, assembly, the relation between W7-X and ITER
  Prof. Dr. H. Bolt - W7-X selected engineering and material issues; open positions in Greifswald


 • 2006/06/09, 12:15, prof. dr hab. Henryk Figiel (ZFCS WFiIS AGH)
  Perspektywy energetyki wodorowej PDF

 • 2006/06/02, 12:15, dr Zenon Matuszak (ZFM WFiIS AGH)
  Wprowadzenie do diagnostyki fluorescencyjnej i terapii fotodynamicznej nowotworów. Rola stresu oksydacyjnego

 • 2006/05/19, 12:15, dr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (ZMJ WFiIS AGH)
  Badania nad schorzeniami neurodegeneracyjnymi przy zastosowaniu wybranych metod spektroskopowych PDF

 • 2006/05/12, 12:15, dr inż. Bartłomiej Szafran (ZFTiK WFiIS AGH)
  Korelacje przestrzenne między nośnikami uwięzionymi w półprzewodnikowych kropkach kwantowych PDF

 • 2006/05/05, 12:15, dr Kazimierz Stróż (Zakład Modelowania Materiałów, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski)
  Geometryczny opis symetrii - estetyka czy epistemologia? PDF

 • 2006/04/28, 12:15, dr hab. prof. AGH Antoni Paja (ZFCS WFiIS)
  Transport elektronowy w metalicznych materialach nieuporzadkowanych PDF

 • 2006/04/21, 12:20, prof. dr hab. Janusz Hołyst (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
  Koherentne oscylacje w grze wyboru drogi PDF

 • 2006/04/07, 12:15, prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski oraz dr inż. Jerzy Cetnar (ZPE WFiIS AGH)
  Węgiel z energią jądrową - symbioza dla produkcji paliw płynnych i gazowych PDF

 • 2006/03/31, 12:15, dr inż. Przemysław Wachniew (ZFŚ WFiIS AGH)
  Arktyka w zmianiającym się środowisku ziemskim PDF

 • 2006/03/24, 12:15, Dr. Martin Schaefer (Schaefer Technologie GmbH)
  Nanosurf SPM Road Show

 • 2006/03/20, 14:15, prof. dr hab inż. Adam Proń (CEA Grenoble, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)
  Nauka, polityka i polityka naukowa PDF

 • 2006/03/17, 12:15, prof. dr hab. Marek Szymoński (Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów NANOSAM, WFAiIS UJ)
  Czułość chemiczna w wysokorozdzielczej mikroskopii sił atomowych PDF

 • 2006/03/10, 12:15, dr Marek Idzik (ZEJ WFiIS AGH)
  Krzemowy detektor krotności w eksperymencie NA50 w CERN. Od budowy do wyników analiz fizycznych.PS

 • 2006/03/03, 12:15, prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański (PAA, WFiIS AGH)
  1. Wspomnienie o prof. Leopoldzie Jurkiewiczu, w 40-tą rocznicę śmierci i 100-ną rocznicę urodzin
  2. "Dozór jądrowy w Polsce"


 • 2006/02/24, 12:15, dr Łukasz Gondek (WFiIS AGH)
  Magnetyzm w układach o strukturze ZrNiAl


 • 2006/01/27, 12:15, prof. Tolek Tyliszczak (Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory)
  Skaningowe rentgenowskie mikroskopy transmisyjne w badaniach materiałowych


 • 2006/01/20, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft (WFiIS AGH)
  Globalne wyzwania energetyczne


 • 2006/01/13, 12:15, dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Jak supernowe Ia ujawniły istnienie CIEMNEJ ENERGII wszechświata - część 2


 • 2006/01/06, 12:15
  Specjalne seminarium świąteczno-noworoczne.
  Celem spotkania jest uhonorowanie pracownikow kończacych w bieżącym roku pracę na naszym Wydziale.


2005

 • 2005/12/16, 12:15, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (WFiIS AGH)
  Trzeci składnik wody PDF

 • 2005/12/09, 12:15, dr Wilhelm Czapliński (WFiIS AGH)
  Funkcja falowa fotonu PDF

 • 2005/12/02, 12:15, dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Jak supernowe Ia ujawniły istnienie CIEMNEJ ENERGII Wszechświata

 • 2005/11/25, 12:15, prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (WFiIS AGH)
  Statystyka odpornościowa

 • 2005/11/18, 12:15, dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Inflacja Wszechświata - skąd idea i czy zaszła na pewno? Super gwałtowne nadęcie Wszechświata nastąpiło w chwili t w przybliżeniu równe 10-35 s

 • 2005/11/04, 12:15, dr inż. Jerzy Cetnar (WFiIS AGH)
  Podsumowanie projektu PDS-XADS (projekt prototypu reaktora sterowanego akceleratorem)

 • 2005/10/28, 12:15, mgr inż. Antoni Dydejczyk, dr inż. Piotr Gronek (WFiIS AGH)
  Wydziałowa Sieć Komputerowa

 • 2005/10/21, 12:15, dr hab. Stanisław Bednarek (WFiIS AGH)
  Indukton, czyli soliton elektronowy w nanostrukturach półprzewodnikowych

 • 2005/10/07, 12:15, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, dr hab. Andrzej Lenda, dr inż. Krzysztof Malarz (WFiIS AGH)
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej na początku roku akademickiego 2005/2006

 • 2005/06/03, 12:15, Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Katedra Elektroniki Wydz. EAIiE AGH)
  Magnetyczne złącza tunelowe i ich zastosowania w spintronice

 • 2005/05/13, 12:15, Prof. dr hab. Henryk Figiel (WFiIS AGH)
  Wodorki metali i materiały do magazynowania wodoru

 • 2005/05/06, 12:15, Prof. dr hab. Janusz Hołyst (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)
  Uniwersalne skalowanie odległości w sieciach złożonych

 • 2005/04/22, 12:15, Prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk (WFiIS AGH)
  100 lat od pracy Einsteina o fotoefekcie (Światowy Rok Fizyki 2005)

 • 2005/04/15, 12:15, Prof. dr hab. Łukasz Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)
  Gdzie fizyka zawiodła? (Światowy Rok Fizyki 2005)

 • 2005/04/01, 12:15, Prof. dr hab. Stanisław Dubiel (WFiIS AGH)
  Faza σ w układzie Fe-Cr i jej własności

 • 2005/03/18, 12:15, Prof. dr hab. Józef Spałek (Instytut Fizyki UJ)
  Czy statystyka Natansona-Bosego-Einsteina? (Światowy Rok Fizyki 2005)

 • 2005/03/11, 12:15, Prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft (WFiIS AGH)
  Czy nadchodzi czas wodoru?

 • 2005/03/04, 12:15, Ks. prof. dr hab. Michał Heller (Papieska Akademia Teologiczna)
  Czy istnieje materia? O czym właściwie uczy fizyka? (Światowy Rok Fizyki 2005)

 • 2005/02/25, 12:15, Dr inż. Andrzej Baczmanski (WFiIS AGH)
  Naprężenia w materiałach polikrystalicznych - pomiary dyfrakcyjne i modele teoretyczne

 • 2005/02/18, 12:15, Mgr inż. Jakub Gronowski (WFiIS AGH)
  Molekuły mionowe (α-μ-p)++

 • 2005/01/21, 12:15, Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń (WFiIS AGH)
  Kierunek studiów "Fizyka Techniczna" na polskich uczelniach

 • 2005/01/14, 12:15, Mgr inż. Elżbieta Nowak (WFiIS AGH)
  Obrazowanie termograficzne jako metoda dodatkowa lub uzupełniająca inne techniki diagnostyczne

 • 2005/01/07, 12:15, Dr inż. Paweł Olko (IFJ PAN)
  Czy należy obawiać się małych dawek promieniowania jonizującego?

2004

 • 2004/12/03, 12:15, Prof. dr hab. Marek Jeżabek (IFJ PAN)
  Asymptotyczna swoboda i Model Standardowy. Nagroda Nobla 2004 (Światowy Rok Fizyki 2005)

 • 2004/11/26, 12:15, Doc. dr hab. med. Dariusz Adamek (Instytut Neurologii Collegium Medicum UJ)
  Obrazowanie dyfuzji wody metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. Podstawy i zastosowania w neurologii i neurobiologii.

 • 2004/11/19, 12:15, Dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Wszechświat ukryty: 3. Wielkie nadęcie wszechświata przy t = 10-35s

 • 2004/11/05, 12:15, Dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Odkrycie i penetracja ukrytego wszechświata (niespodziewane dopasowanie się kosmicznych puzzli): 2. Ciemna materia ("stała kosmologiczna" Λ - czyli ile wynosi Ω i w jakim wszechświecie żyjemy?

 • 2004/10/22, 12:15, Dr Tomasz Płazak (WFiIS AGH)
  Odkrycie i penetracja ukrytego wszechświata (niespodziewane dopasowanie się kosmicznych puzzli) - dwa wyzwania: 1. Ciemna materia (grawitujaca masa)

 • 2004/10/15 , 12:15, Dr Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska (Instytut Fizyki Akademii Pedagogicznej, Kraków)
  The metal-insulator phase transition of magnetite surfaces studied by low-energy ion scattering

 • 2004/10/08 , 12:15, Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń, Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol (WFiIS AGH)
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej na początku roku akademickiego 2004/2005

 • 2004/06/04, 12:15, Prof. dr hab. inż. Janina Molenda (WIMiC AGH)
  Interkalacja - zjawisko transportu w fazie stałej i jego aplikacja  w bateriach nowych generacji

 • 2004/05/28, 12:15, Prof. Janusz Wolny (WFiTJ AGH)
  Krystalografia bez sieci

 • 2004/05/21, 12:15, Dr hab. inż. Jerzy Chojnacki (WEAIiE AGH)
  Doświadczalna stacja fotowoltaiczna w Katedrze Automatyki Wydziału EAIiE AGH

 • 2004/05/14, 12:15, Prof. dr hab. Józef Korecki (WFiTJ AGH)
  Nanostruktury w magnetyzmie i katalizie

 • 2004/05/07, 12:15, Prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz, Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski (WFiTJ AGH)
  Prezentacja dorobku Zakładu Informatyki Stosowanej

 • 2004/04/16 , 12:15, Dr inż. Małgorzata Krawczyk (WFiTJ AGH)
  Biochipy DNA - powielanie powierzchniowe

 • 2004/04/02 , 12:15, Dr inż. Ireneusz Śliwka (IFJ Kraków)
  Gazy śladowe – działania na rzecz ochrony klimatu Ziemi

 • 2004/03/26 , 12:15, Dr Stanisław Rabiej (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
  Badania zjawiska podwójnego topnienia

 • 2004/03/19 , 12:15, Dr Elżbieta Rulikowska, doktoranci I-go roku (WFiTJ AGH)
  Nowości w Pracowni Fizycznej

 • 2004/03/12 , 12:15, Prof dr hab. Kazimierz Przewłocki (WFiTJ AGH)
  Fizyka układów koloidalnych

 • 2004/03/05 , 12:15, Dr hab. Jerzy Mizia (Uniwersytet Rzeszowski)
  Efekty korelacyjne w magnetyzmie pasmowym

 • 2004/02/27 , 12:15, Ks. prof. dr hab. Michał Heller (Papieska Akademia Teologiczna)
  Ostateczne wyjaśnienia w kosmologii

 • 2004/01/23 , 12:15, Prof. dr hab. Adam Guła (WPiE AGH)
  Sustainable energy development - doświadczenia własne

 • 2004/01/16, 12:15,
  1. Mgr Magdalena Kułakowska, Adam Ciślak (WFiTJ AGH)
   Demonstracja wyładowania elektrycznego
  2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny  (WFiTJ AGH)
   Prezentacja osiągnięć Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej (kontynuacja poprzedniego seminarium)

 • 2004/01/09, 12:15, Prof. dr hab. Wiesława Sikora, Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski (WFiTJ AGH)
  Prezentacja osiągnięć Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej

2003

 • 2003/12/19, 12:15, Prof. dr hab. Janusz Adamowski (WFiTJ AGH)
  Komputer kwantowy na kropkach kwantowych

 • 2003/12/12, 12:15, Dr hab. Piotr Tomczyk (Wydział Paliw i Energii AGH)
  Ogniwa paliwowe - zasada działania, zastosowania

 • 2003/12/05, 12:15, Prof. dr hab. inż. Marek S. Szczerba (Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego, Wydz. Metali Nieżelaznych AGH)
  Transformacje bliźniacze dyslokacji w kryształach RSC

 • 2003/11/28, 12:15, Prof. Marek Jeżabek (WFiTJ AGH)
  Masy i oscylacje neutrin

 • 2003/11/21, 12:15, Dr inż. Mariusz Przybycień (WFiTJ AGH)
  Struktura fotonu w eksperymentach e+e-

 • 2003/11/14, 12:15, Prof. Peter Wobrauschek (Atominstitut der Oesterreichischen Universitaeten)
  Spatial resolved microanalysis of major, minor and trace elements in human bone by energy dispersive X-ray spectrometry  (EDXRS)

 • 2003/11/07, 12:15, Dr inż. Przemysław Wachniew (WFiTJ AGH)
  Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej a finansowanie nauki i edukacji

 • 2003/10/24, 12:15, Prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel (WFiTJ AGH)
  Stypendia Fundacji Aleksandra von Humboldta

 • 2003/10/17, 12:15
  Jubileusz 80-lecia Prof. dr hab. Andrzeja Olesia

 • 2003/06/13, 12:15, Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba (WFiTJ AGH)
  I Pracownia Fizyczna - aktualne problemy dydaktyczne i nowości w roku akademickim 2003/2004

 • 2003/06/06, 12:15, Dr hab. Karol Życzkowski (Instytut Fizyki UJ)
  Teoria kwantowej informacji

 • 2003/05/30, 12:15, Dr Oleg V. Vasilyev (University of Colorado, Boulder)
  Use of Wavelets for Modelling and Simulation of Multi-Scale Phenomena

 • 2003/05/23, 12:15, Dr Ireneusz Śliwka (Instytut Fizyki Jądrowej)
  Detektor wychwytu elektronów - podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań

 • 2003/05/09, 12:15, Prof dr hab. Wojciech Łużny, mgr Konrad Piwowarczyk (WFiTJ AGH)
  Fizyka materii nieuporządkowanej - seminarium dydaktyczne

 • 2003/04/25, 12:15, Dr Wilhelm Czapliński (WFiTJ AGH)
  Równania Bernoulliego

 • 2003/04/11, 12:15, Dr Paweł Gryboś (WFiTJ AGH)
  Mikroelektronika dla potrzeb eksperymentów fizyki i neurobiologii

 • 2003/04/04, 12:15, Dr Krzysztof Turek (WFiTJ AGH)
  Magnesy Nd-Fe-B do skanerów magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI)

 • 2003/03/28, 12:15, Prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft (WFiTJ AGH)
  Renesans energetyki wiatrowej

 • 2003/03/21, 12:15, Dr inż. Janusz Toboła (WFiTJ AGH)
  Układy międzymetaliczne o unikalnych własnościach magnetycznych i transportowych

 • 2003/03/14, 12:15, Prof. dr hab. Bogdan Muryn, Dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki (WFiTJ AGH)
  TESLA - kosztowna zabawka czy głęboka potrzeba?

 • 2003/03/07, 12:15, Dr inż. Krzysztof Morstin (WFiTJ AGH)
  Samoorganizacja w Układzie Słonecznym?

 • 2003/02/28, 12:15, Dr inż. Bogusław Bednarek, Dr inż. Tadeusz Kowalski, Dr Elżbieta Rulikowska-Zarębska (WFiTJ AGH)
  Sprawozdanie z działalności naukowej Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów - tematyka detektorowa

 • 2003/02/21, 12:15, Prof. dr hab. Stefan Taczanowski, Dr hab. prof. AGH  Jerzy Janczyszyn, Dr Wilhelm Czaplinski (WFiTJ AGH)
  Sprawozdanie z działalności naukowej Zakładu Problemów Energetycznych

 • 2003/01/24, 12:15, Dr Tomasz Płazak (WFiTJ AGH)
  Niezwykły świat oscylujących neutrin - Nagroda Nobla 2002 (kontynuacja tematu)

 • 2003/01/17, 12:15, Dr Tomasz Płazak (WFiTJ AGH)
  Niezwykły świat oscylujących neutrin - Nagroda Nobla 2002

2002

 • 2002/12/13, 12:15, Dr hab. Józef Dulak (Wydzial Biotechnologii UJ)
  Rozszyfrowywanie genomu ludzkiego: możliwości i ograniczenia

 • 2002/12/06, 12:15, Dr Leszek Adamczyk, Prof. Stanisław Dubiel, Prof. Wojciech Łużny, Dr Przemysław Wachniew (WFiTJ AGH)
  6 Program Ramowy Unii Europejskiej: struktura, instrumenty, priorytety tematyczne

 • 2002/11/29, 12:15, Mgr Jacek Orzechowski (II LO im. St. Staszica, Starachowice)
  Słabe przygotowanie absolwentów szkół średnich do studiowania na kierunkach technicznych i ścisłych widziane oczami nauczyciela szkoły średniej

 • 2002/11/22, 12:15, Dr Wilhelm Czapliński (WFiTJ AGH)
  O pędzie ukrytym w elektrodynamice klasycznej

 • 2002/11/15, 12:15, Prof. dr hab. Danuta Kisielewska, Prof. dr hab. Bohdan Muryn, Dr. Leszek Adamczyk (WFiTJ AGH)
  Badania naukowe w Zakładzie Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów

 • 2002/11/08, 12:15, Dr inż. Andrzej Bernasik (Uczelniana Pracownia Spektroskopii Powierzchni AGH)
  Przykłady zastosowań metod SIMS i XPS w badaniach powierzchni materiałów

 • 2002/10/25, 12:15, Dr Krzysztof Turek (WFiTJ AGH)
  Wykład z filozofii przyrody - pierwsze doświadczenia

 • 2002/10/18, 12:15, Dr Philipp Charpentier (CERN)
  CP violation in the b quark sector: status and outlook to the LHCb experiment

 • 2002/06/07, 12:15, Prof. dr hab. Kazimierz Rożański (WFiTJ AGH)
  Zimna fuzja II ?

 • 2002/05/24, 12:15, Mgr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska (WFiTJ AGH)
  Promieniowanie synchrotronowe w mikroanalizie pierwiastkowej tkanki centralnego układu nerwowego człowieka w schorzeniach neurodegeneracyjnych

 • 2002/05/10, 12:15, Prof. dr hab. Mirosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
  Dynamika nieliniowa i procesy starzenia w układach metastabilnych

 • 2002/04/12, 12:00,
  1. Prof. dr hab. Jarosław Pszczola (WFiTJ AGH)
   Prezentacja laboratorium monokryształów
  2. Mgr Ryszard Zalecki (WFiTJ AGH)
   Prezentacja aparatury do badania fotoemisji z powierzchni
  3. Dr inż. Piotr Gronek (WFiTJ AGH)
   Informacja na temat oprogramowania na klastrze systemu Linux

 • 2002/04/12, 12:15, Prof. dr hab. Janusz Wolny (WFiTJ AGH)
  20 lat kwazi-kryształów
 • 2002/03/22, 12:15, Dr hab. Andrzej Lenda (WFiTJ AGH)
  Seminarium dydaktyczne: Prawo Bernoulliego

 • 2002/03/15, 12:15, Prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki (WFiTJ AGH)
  Jak można uwspółcześnić wykład fizyki w AGH

 • 2002/03/08, 12:15, Prof. Kazimierz Różanski, Dr Przemysław Wachniew, Prof. Czesław Kapusta (WFiTJ AGH)
  Jak korzystać z funduszy Unii Europejskiej na badania
 • 2002/03/01, 12:15, Prof. Włodzisław Duch (Katedra Informatyki Stosowanej UMK Toruń)
  W stronę fizyki umysłu

 • 2002/01/25, 12:15
  Seminarium poświęcone przypomnieniu sylwetki Profesora Mieczysława Jeżewskiego w trzydziestą rocznicę jego śmierci

 • 2002/01/18, 12:15
  Nowe inicjatywy dydaktyczne Wydziału

 • 2002/01/11, 12:15, Prof. dr hab. Andrzej Oleś (WFiTJ AGH)
  Współczesne trendy w metodach eksperymentalnych fizyki ciała stałego

2001

 • 2001/12/14, 12:15, Pracownicy Zakładu RPiZI (WFiTJ AGH)
  Prezentacja działalności Zakładu Radiometrii Przemysłowej i Znaczników Izotopowych

 • 2001/12/07, 12:15, Prof. Dr Walter Steiner (TU Wien, Austria)
  Spin dynamics studied by Moessbauer- and usR-spectroscopy

 • 2001/11/30, 12:15, Doc. Peter Fischer (Max Planck Institute, Stuttgart)
  Soft X-ray microscopy used to image magnetic domain structures

 • 2001/11/23, 12:15, Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń, Prof. dr hab. Janusz Wolny, Prof. dr hab. Zbigniew Kąkol (WFiTJ AGH)
  Bieżące sprawy Wydziału

 • 2001/11/16, 12:15, Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk  (WEAIiE AGH)
  Telekomunikacja u progu XXI wieku

 • 2001/11/09, 12:15, Dr Wilhelm Czapliński  (WFiTJ AGH)
  Równoleglość osi układów Lorentza i precesja Thomasa

 • 2001/10/26, 12:15, Dr inż. Jan Kulka (WFiTJ AGH)
  Techniczne aspekty tomografii emisji pozytonow (PET)

 • 2001/10/19, 12:15, Prof. Czesław Kapusta (WFiTJ AGH)
  Promieniowanie synchrotronowe: wytwarzanie, własciwości i wybrane zastosowania

 • 2001/10/12, 12:15, Dr Zofia Golab-Meyer (IF UJ), Dr hab. Antoni Paja, Dr hab. Andrzej Zięba (WFiTJ AGH)
  Zjazd Fizyków Polskich, Toruń 2001 - refleksje uczestników

 • 2001/06/08, 12:15, Prof. dr hab. Andrzej Oleś, Dr hab. Wojciech Łużny, Dr Jerzy Sanetra (WFiTJ AGH)
  Działalność naukowa Prof. dr hab. Stanisława Nizioła

 • 2001/05/25, 12:15, Dr hab. inż. Wojciech Łużny (WFiTJ AGH)
  100 lat niezrozumienia teorii kwantów czyli zaproszenie do dyskusji o interpretacji mechaniki kwantowej

 • 2001/05/11, 12:15, Dr hab. Krzysztof Kułakowski (WFiTJ AGH)
  Sieci sprzężonych odwzorowań (w tym przykładowe zastosowania SSO do badania chaosu)

 • 2001/04/27, 12:15, Prof. M.A. Geyh (Niedersaechsisches Landesmat fuer Bodenforschung, Hannover)
  Isotope and drinking water supply. Two case studies in humid and asid regions.

 • 2001/03/30, 12:15, Prof. Zbigniew Kąkol, Prof. Kazimierz Jeleń, Prof. Janusz Wolny (WFiTJ AGH)
  Aktualne sprawy Wydziału - finanse, dydaktyka, akredytacje i inne

 • 2001/03/16, 12:15, Dr Wilhelm Czapliński (WFiTJ AGH)
  O pewnym mało znanym twierdzeniu w elektrostatyce

 • 001/03/09, 12:15,   Prof. dr hab. Andrzej Lenda (WFiTJ AGH)
  Matura 2002

 • 2001/02/16, 12:15,   Prof. dr hab. Agnieszka Bąk-Zalewska (Instytut Fizyki Jądrowej)
  Krzemowe detektory śladowe w eksperymentach  fizyki wysokich energii

 • 2001/01/12, 12:15,   Dr Jarosław Rybicki (Politechnika Gdańska)
  Transport nośników w niejednorodnych cienkich warstwach dielektrycznych

 • 2001/01/05, 12:15, Dr Jerzy Sanetra (WFiTJ AGH)
  Fizyczne własności wybranych układów  polimerowych zawierających grupe karbazolowa  w aspekcie zastosowania ich w diodach typu LED 

2000

 • 2000/12/08, 12:15,  Prof. dr hab. Marek Żrałek (Uniwerstytet Śląski, Instytut Fizyki)
  Fizyka neutrin

 • 2000/12/01, 12:15,  Prof. dr hab. Stanisław M. Dubiel (WFiTJ AGH)
  Magnetyzm chromu

 • 2000/11/24, 12:15,
  Prezentacja osiagnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych:
  Prof. dr hab. Barbary Hołyńskiej
  Prof. dr hab. inż. Bohdana Dziunikowskiego
  Prof. dr hab. inż. Kazimierza Przewłockiego


 • 2000/11/17, 12:15,  Prof. Maria J. Azanza (Universidad de Zaragoza, Hiszpania)
  Synchronized activity of neurons under 50-Hz-sinusoidal magnetic fields

 • 2000/11/10, 12:15,  Prof. dr hab. Kazimierz  Różański (WFiTJ AGH)
  Raport w sprawie zmian klimatu 

 • 2000/10/27, 12:15,  Prof. dr hab. inż. Kazimierz  Przewłocki i inni (WFiTJ AGH)
  Sprawozdanie z XII Konferencji Nauczania Fizyki w  Wyższych Szkołach Technicznych 

 • 2000/10/20, 12:15,  Prof. Kazimierz Jeleń, Prof. Janusz Wolny, Prof. Zbigniew Kąkol   (WFiTJ AGH)
  Przedstawienie spraw Wydziału po pierwszym roku kadencji władz dziekanskich 

 • 2000/10/13, 12:15,  Prof. Jerzy Bartke    (IFJ Kraków)
  Plazma kwarkowo-gluonowa - fascynujace wyniki z CERN 

 • 2000/06/02, 12:15,  Prof. Jerzy Niewodniczański    (WFiTJ AGH)
  Laboratorium podziemne Gran Sasso

 • 2000/05/26, 12:15,  Dr inż. Marek Gruszecki    (IFJ Kraków)
  Interfejs - pulpit uzytkownika

 • 2000/05/19, 12:15,  Prof. Johann Bienlein   (DESY Hamburg)
  The energy supply of our society - today and in the future

 • 2000/05/12, 12:15,  Prof. dr hab. Stanisław M. Dubiel (WFiTJ AGH)
  Stal krucha jak szklo

 • 2000/04/28, 11:30,
  1. K. Rehlich - DESY
   DOOCS: Distributed Object Oriented Control System for TTF/TESLA
  2. D. Hubert, J. Wojtkiewicz - DESY
   System próżniowy liniowego, nadprzewodzącego akceleratora TTF/TESLA

 • 2000/04/14, 12:15, Dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska  (AGH, WFiTJ, Zakład Fizyki Medycznej)
  5 lat Zakladu Fizyki Medycznej

 • 2000/04/07, 12:15, Dr Marek Biesiada (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)
  Fale grawitacyjne - nowe okno na wszechświat 

 • 2000/03/31, 12:15, Prof. dr hab. Władysław Dąbrowski (AGH, WFiTJ, Zakład Elektroniki Jądrowej)
  Elektronika w fizyce eksperymentalnej i zastosowaniach - na przykładach prac Zakładu Elektroniki Jądrowej 

 • 2000/03/24, 12:15, Dr inż. Jacek Pietraszek (Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny)
  Zastosowanie programu Statistica do komputerowego wspomagania i analizy doświadczeń

 • 2000/03/10, 12:15, Prof. Jerzy Kreiner (Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Techniczny)
  Obserwatorium Astronomiczne Akademii Pedagogicznej na Suhorze

 • 2000/03/03, 12:15, Dr inż. Jerzy Ostachowicz (WFiTJ AGH)
  Wynik pomiaru w pracowni fizycznej

 • 2000/02/25, 12:15, Prof dr hab. inż. Jan Lasa (WFiTJ AGH)
  Udział chromatografii gazowej w ochronie srodowiska

 • 2000/01/14, 12:15, Mgr Zofia Ropka (Centrum Fizyki Ciała Stałego w Krakowie)
  Symetria krystaliczna a magnetyczne właściwości związków zawierających jony metali przejściowych 3d

 • 2000/01/07, 12:15, Prof. dr hab. Andrzej Oleś (WFiTJ AGH)
  Magnetyzm nas osłania

Strona główna Wydziału